Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Kalt av den Hellige Ånd

Kalt av den Hellige Ånd

Roten til ethvert kall ligger i at vi er skapt av Gud
Alle potensialer i oss kommer fra Guds hånd, og ethvert kall, enten til en oppgave, en tjeneste, en måte å leve på eller et spesielt oppdrag, har sitt opphav i at Gud kaller oss ut fra ingenting til å bli den personen vi er.

Når det gjelder prestekall, har det alltid vært Kirkens overbevisning at det sanne kall kommer fra Gud, og at det vil være kriminelt å hindre slike kall.

Kvinner kalles til hellige ordener! Det er et faktum at mange Katolske kvinner, fra hele verden, føler seg kalt til prestetjeneste.

Les vitnesbyrd av kvinner i vår tid som føler et kall til presetjeneste.

Hittil har slike kall i hovedskak blitt undertrykt av sosiale og kulturelle fordommer. Til tross for dette har vi eksempler på helgener som manifesterte sine kall.
St. Catherine av Siena, doktor i Kirken
St. Thérèse of Lisieux, doktor i Kirken

og andre.

Tester på 100 kvinner som føler seg kalt til prester i den Katolske Kirke viste at de var like kompetente, motiverte og verdige til å bli prester som mannlige kandidater til presekallet. Les her.


  Gjennom å la Katolske kvinner kjenne kallet nøder Den Hellige Ånd selv Kirken til å revurdere sitt eksisterende syn på forbudet mot kvinnelige prester.

Så lenge som Kirken fortsetter å overse den Hellige Ånds påminnelser, vil de verdifulle kvinnelige personlighetene og gavene være tapt for tjenesten.
 
    Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn Rønning

1 2 3 4 5 6 7
døpt bemyndiget frigjort ordinert bekreftet støttet kalt


Du befinner deg i forenklet "nøkkelpresentasjon" modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning