Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

De teologiske grunnene til at kvinner utestenges har ingen støtte i Skrift eller Tradisjon

De teologiske grunnene for å utestenge kvinner fra hellige ordener strider med Skrift, Tradisjon og Teologi

Argumentene som brukes til støtte for å forby kvinnelige prester, tåler ikke nøye granskning. "The Congregation for the Doctrine of the Faith" i Roma tar rett og slett feil.

For en grundig gjennomgang av disse påstandene og motargumentene mot dem, vennligst besøk vår livlige debatt her.

Her vil vi peke på noen åpenbare fakta.

1. Jesus ga kvinner likeverdig status i sitt fellesskap,

og

bemyndiget dem i prinsippet, på samme måte som menn, til å forrette Nattverden.

 


 

2. I alle fall inntil det niende århundre AD
ga Kirken titusenvis av kvinner

den fulle sakramentale ordinasjon
som diakoner.3. Ved dåpen blir kvinner, like mye som menn, Guds adopterte barn.

Dette gjør at kvinner, like mye som menn, kan motta alle sakramentene, inkludert hellige ordener.

“Men Rom har da virkelig erklært dette som Ufeilbar lære?!”Hvorfor vi utfordrer læreautoritetene Ofte stilte spørsmål Neste?
kulturforandring fakta historie sann loyalitet trosoppfatning
feminisme? ufeilbar? troverdighet? lydighet? undergraving?
Har du noen spørsmål til oss? __Forslag? __Kommentarer?


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning