Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Som bærere av inerrancy avviser de troende utestengelsen av kvinner

De troende representerer en tro som ikke kan ta feil, og de avviser utestengingen av kvinner fra de hellige tjenestene.

Paven og bispekollegiet spiller en avgjørende rolle i det å klargjøre spørsmål om tro og moral gjennom sin autoritative lære. Men denne funksjonen er grunnlagt på at den levende tro i hele Guds folk ikke kan ta feil, ikke omvendt.

Et forslag til lovendring under II Vatikan som ønsket å gjøre magisteriets ufeilbarhet til uttrykk for folkets levende tro ble avvist av Konsilet fordi det var imot Tradisjonen. Vatican II, Acta synodalia III/1, s. 198-199; R.R.Gaillardetz, Teaching with Authority. A Theology of the Magisterium in the Church, Liturgical Press 1997, s. 154.

“Legemet av de troende som en helhet, salvet som de er av Den Hellige (se 1. Joh. 2,20.27), kan ikke ta feil i trosspørsmål.”

Vatican II, Lumen Gentium, § 12

“Guds folk klynger seg fast til den levende tro som ikke kan ta feil, og som en gang ble gitt til de hellige, og den trenger seg dypere ved nøyaktig innsikt, og anvender den med større bredde til livet.”

Vatican II, Lumen Gentium, § 12

“Takket være en overnaturlig trosevne som karakteriserer Folket som en helhet, stadfester det denne evnen til å ikke ta feil "fra biskopen ned til det siste medlem av lekfolket". Det viser en universell enighet i spørsmål som gjelder tro og moral. 

Vatican II, Lumen Gentium, § 12Spørreundersøkelser blant Katolikker i mange land viser at en stor majoritet av praktiserende Katolikker mener at kvinner bør kunne bli ordinert.

Vi gjengir her et utdrag av representativ statistikk. Prosenten angir andelen av Katolikker som støtter ordinasjon av kvinner.

Stor- Britania Kanada Spania Portugal Nederland Tyskland Italia Australia Irland USA
65% 66% 74% 71% 86% 71% 58% 62% 67% 68%

Hele materialet kan finnes i:
John Wijngaards, The Ordination of Women in the Catholic Church. Unmasking a Cuckoo’s Egg Tradition, London & New York 2001, s. 44-47.

Innholdet i den Katolske lære blir ikke, og bør ikke bli, avgjort av flertallsavstemninger.

Men tallene ovenfor viser at mange, mange, tenkende, praktiserende og hengitte Katolikker er fast overbevist om at det ikke finnes noen gyldig grunn mot at kvinner ordineres. De er også bærere av en tradisjon som ikke kan ta feil.

“Undergraver vi autoriteten i hierarkiet?”

 
Hvorfor vi utfordrer læreautoritetene Ofte stilte spørsmål Neste?
kulturforandring fakta historie sann loyalitet trosoppfatning
feminisme? ufeilbar? troverdighet? lydighet? undergraving?
Har du noen spørsmål til oss? __Forslag? __Kommentarer?


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning