Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Syv grunner for

Det fins i det minste syv grunner
til at kvinner kan og bør
motta Hellige Ordener!

1. Ett presteskap i Kristus
Gjennom dåpen deler kvinner og menn det nye presteskapet i Kristus på lik linje. Dette innebærer en mulighet til Hellige Ordener. klikk!

2. Bemyndiget til å forrette
Ved det siste måltid ga Jesus myndighet til både kvinner og menn. Begge kan ordineres til å forrette nattverden. klikk!

3. Kulturelle fordommer
Kirkens praksis med å ikke ordinere kvinner som prester skyldes en tredobbel fordom mot kvinner. Dette påvirket dømmekraften hos Kirkens ledere. klikk!

4. Kvinner har vært diakoner
Kirken ga kvinner full sakramental ordinasjon som diakoner i alle fall til det niende århundre. Dette beviser at kvinner kan bli ordinert. klikk!

5. Muligheten for at kvinner kan bli ordinert har vært tilstede i Kirkens latente tradisjon.
Ett eksempel er den eldgamle hengivenheten til Maria som prest. Det viser, ifølge 'de troendes fornuft', at utestengelsen av kvinner ble overvunnet allerede i Maria.klikk!

6. Den utvidede Kirke aksepterer kvinnelige prester
Etter grundige studier og bønn ordinerer nå andre kristne kirker kvinnelige prester. Selv om ikke alt andre kirker gjør kan aksepteres av den Katolske Kirke, bekrefter denne sammenfallende utviklingen hos troende kristne at ordinasjon av kvinner er i samsvar med med Kristi sinn. klikk!

7. Kvinner blir faktisk også kalt til å være prester
Det faktum at mange ansvarlige Katolske kvinner kjenner et indre kall til å bli prester er et tegn fra den Hellige Ånd som vi ikke kan overse. klikk!

Konklusjon: det fines ingen gyldige argumenter mot kvinnelige prester, og mange sanne Katolikker argumenterer for det!

 

Bli med oss  .  .  .  !

Hva med Pavens undervisning om
forbud mot kvinnelige prester?

Les våre ofte stilte spørsmål!

oversatt av Sigbjørn Rønning

Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning