Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Var det JESUS . . . ?!

Var det JESUS
som ønsket å ekskludere kvinner
fra prestetjenesten?

The Congregation for Doctrine i Roma

Congregation for Doctrine
i Roma

  “Jesus Kristus kalte ingen kvinner til å være en av de tolv apostlene."
Inter Insigniores § 9 - 12

“På denne måten etablerte Jesus en permanent norm for framtidens Kirke: Jesus ville ganske enkelt ikke at kvinner skulle bli prester!"
Ordinatio Sacerdotalis

Nei, nei!

Jesus ville frigjøre kvinner. Å utestenge kvinner fra prestetjenesten for all framtid ville være totalt utypisk for ham. Faktisk gjorde han kvinner til likeverdige partnere i presteskapet som han innsatte ved dåpen. Dette gjør at kvinner kan dele hans prestetjeneste fullt ut.
  Jesus valgte 12 apostler for å erstatte de 12 'stammefedrene' i Israel. I den kulturelle sammenheng på hans tid, var det naturlig å velge menn til denne begrensede oppgaven.

Videre er det ikke riktig å argumentere ut fra noe Jesus ikke gjorde [= ikke velge en kvinne i et tilfelle], for å etablere en permanent norm for all framtid.
Og glem ikke, kvinner var tilstede ved det Siste Måltid da Jesus sa: "Gjør dette til minne om meg!"

Les: Suzanne Tunc og Marjorie Maguire.
 
  Sist men ikke minst, Jesus gjorde kvinner til sine disipler som tjente på mange måter. Kvinner ble valgt til å være de første vitner til hans oppstandelse!!
Les Elisabeth Carroll.


Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn RønningFor videre lesing!


Du befinner deg i forenklet "nøkkelpresentasjon" modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning