Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Forbød Paulus kvinner å undervise?!

Forbød Paulus kvinner å undervise?

“Paulus nektet kvinner å undervise og å stå fram i forsamlingen. På denne måten etablerte han en permanent norm - som stenger kvinner ute fra prestetjenesten.”
Inter Insigniores § 9 - 12

“Paulus skilte mellom sine kvinnelige medarbeidere og mannlige kolleger i tjenesten.”
Inter Insigniores
  The Congregation for Doctrine i Roma

Congregation for Doctrine
i RomaIngen grunn til å skylde på Paulusl!

Ja, Paulus påla restriksjoner på kvinner som var påvirket av lokale skikker. Han ønsket for eksempel at de skulle bære slør i bønnemøtene:
1. Kor. 11.2-16.

I slike tekster rasjonaliserte Paulus noen ganger, det vil si: han benyttet populære argumenter som ikke inneholder læresetninger.
  Kristi tjenende presteskap har sitt opphav i at vi blir hans prester ved dåpen.

Vel, Paulus lærte den fundamentale likheten mellom menn og kvinner i Kristus ved dåpen: Gal. 3.27-28.
Det er sant at noen av Paulus sine disipler forbød kvinner å undervise. Men dette var bare for å ivareta spesielle behov i deres lokale fellesskap. Forbudet gjelder ikke som Kirkens permanente norm for all framtid.

Les: 1. Tim. 2.1-12 og
1. Kor. 14.34-35
.
 
  Det kan ikke bevises noen gyldig forskjell mellom to påståtte kategorier blant Paulus sine medarbeidere:de som hadde virkelige tjenester og de som ikke hadde det. Og Paulus regnet helt klart kvinner som sine medarbeidere.

Les: Bernadette Brooten.


Skriftens tekster kan føre oss på villspor hvis vi ikke forstår dem riktig.

Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn RønningDu befinner deg i forenklet "nøkkelpresentasjon" modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning