Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Ordinasjon av kvinner hører til den type ‘lære’ som forstyrrer

Ordinasjon av kvinner hører til den slags ‘lære’
som lett påvirkes
av kulturelle oppfatninger

Opp gjennom århundrene har formuleringen av kristen lære blitt påvirket av den kultur som råder i samtiden. Kulturelle omskiftninger har til og med endret kjernen i læren av det som angår treenigheten, inkarnasjonen osv. Men "marginal lære" har ofte blitt totalt styrt av dominante kulturer.

  • sosial rang -- demokrati var forbudt, man trodde konger regjerte med "guddommelig makt", klassesystemet ble opprettholdt i kirken, kolonialisering ble støttet av Pavene.
  • den skapte verden -- Galileo ble dømt som kjetter (!) fordi han trodde at jorda gikk rundt sola, astrologi ble æret, seks- dagers skapelse ble undervist som inspirert lære.
  • liturgi -- Romerske hverdagsklær ble "hellige messedrakter", biskoper ble behandlet som føydalherrer, Latin ble betraktet som Guds eget språk.
  • seksualitet -- Gnostisk frykt skapte negative holdninger, Romersk & Tysk lov formet kirkens regler for vielse.

Kvinner ble nektet å utføre prestelige tjenester av kulturelle grunner.

Kvinner ble betraktet som "vakre skapninger", men som totalt underlegne i forhold til menn.

  • mindre intelligente
  • følelsesmessig ustabile
  • upålitelige
  • ute av stand til å utøve noen form for virkelig lederskap

Denne underlegenheten mente man ble bekreftet av det synet at kvinner ikke var fullstendige mennesker.

Siden funksjonen av det kvinnelige egg var ukjent, ble dannelsen av fosteret kun tilskrevet den mannlige  sperm som man trodde inneholdt det nye livet alene.

Dette var grunnen til at teologer som Thomas Aquinas forbød ordinasjon av kvinner.

Kvinner led også av en fryktelig "urenhet", nemlig deres månedlige perioder. Dette gjorde dem uskikket til tjeneste ved Guds hellige alter.

Menstruasjonsvæsken ble betraktet som uren, fryktelig og til og med farlig å komme i berøring med for andre. Dette tabuet var sterkt i den Romerske verden og varte opp gjennom middelalderen helt til det 20. århundre.

Kvinnene ble nektet å komme inn i kirkene mens de hadde mensen, og fra å delta i nattverden. Noen ganger fikk de nattverden på en klut som dekket hendene. De var i alle fall for "urene" til å nærme seg alteret!

Og på toppen av det hele, ble kvinnene holdt ansvarlige for at menn syndet.

Eva ble beskyldt for å forføre Adam, og alle kvinner ble dømt til å lide under Guds forbannelse og straff, nemlig den at hun skulle underkaste seg mannen.

Det var kulturelle fordommer som førte til utestengingen av kvinner fra presteembetet. Kirkens autoriteter har ganske enkelt ikke våknet opp for dette faktum.

“Nærmer vi oss kjernen av av feministisk teaterspill?!”Hvorfor vi utfordrer læreautoritetene Ofte stilte spørsmål Neste?
kulturforandring fakta historie sann loyalitet trosoppfatning
feminisme? ufeilbar? troverdighet? lydighet? undergraving?
Har du noen spørsmål til oss? __Forslag? __Kommentarer?


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning