Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Ett presteskap i Kristus

Jesus bemyndiget kvinner til å forrette nattverden

Ved det siste måltid innstiftet Jesus nattverden. Han ønsket å være tilstede i sitt fellesskap for all framtid. Sammen med dem ville han fortsette å gi takksigelser til Faderen gjennom de sakramentale tegn av brød og vin.

Jesus sa: "Gjør dette til minne om meg!" Dette er med rette blitt oppfattet som en bemyndigelse til hans disipler til å forrette nattverden i hans navn. Council of Trent bekreftet dette på en meget høytidelig måte: "Ved ordene 'Gjør dette til minne om meg!', anerkjente Kristus apostlene som prester, og ordinerte dem og andre prester til å skulle ofre hans legeme og blod. Dette er hva kirken alltid har lært" (1562 AD; Denz. no 1740, 1752).

What only men at the Last Supper?

I middelalderen tok alle det for gitt at bare menn var tilstede ved det Siste Måltid. Dette er hva Leonardo da Vinci malte i sitt berømte maleri (se detaljene ovenfor). Durandus som var en Saint-Pourçain sier (1270 - 1334 AD): "Kristus ordinerte bare menn i måltidet da han skjenket kraften i innvielsen."

Men var dette sant? Var det ingen kvinner der?

At the Last Supper women were there!

DET SISTE MÅLTID av Bohdan Piasecki

Det siste måltid var et Påskemåltid.

Vi vet dette ut fra Evangeliene. Jesus ba dem tilberede det som en Påske med sine disipler. Og han sa til dem: "Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider." (Luk.22.15)
Men nå vet vi også fra Evangeliene at kvinner alltid tok del i Jesu fellesskapsmåltider.
Det var for ham en måte å uttrykke den nye virkeligheten i Guds Rike på.

Videre måtte hele familien ta del i Påskemåltidet, kvinner inkludert (2.Mos.12.1-14). Evangeliene nevner ankomsten av Jesus og de Tolv 'da det var blitt kveld' (Mark.14.17), men de andre disiplene som hadde forberedt måltidet var allerede der. Blant dem var det også kvinner.
  Så vi kan være sikre på at Jesu mor og kvinnelige disipler var tilstede ved det siste måltid.

Det var til alle disiplene Jesus sa: “Dette er mitt legeme.
Et alle av det.
Gjør dette til minne om meg!
Dette er mitt blod.
Drikk alle av det!
Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!” (Matt.26.26-28; 1.Kor. 11.23-25).


Jesu ord “Gjør dette til minne om meg!” ble sagt til alle disiplene, menn og kvinner. På denne måten bemyndiget Jesus dem alle til å motta Hellige Ordener og forrette Nattverden.
 
    Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn Rønning

1 2 3 4 5 6 7
døpt bemyndiget frigjort ordinert bekreftet støttet kalt
Du er i forenklet "nøkkelpresentasjon" modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning