Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Støttet av utviklingen i andre kristne kirker

Støttet av utviklingen
i andre kristne kirker

Det Andre Vatikan Konsil lærer
at den Katolske Kirke må lære
av andre kristne kirker

“Alle som er rettferdiggjort ved tro i dåpen er en del av Kristus. De kan med rette kalles Kristne. Med god grunn er de akseptert som brødre og søstre av den Katolske Kirkes barn.” (Ecumenism § 3)

“Mange av de viktigste elementene og gavene som til sammen danner og gir liv til Kirken selv, kan eksistere utenfor den Katolske Kirke.” (Ecumenism § 3)

“Kristus samler Kirken, mens hun går sin pilgrimsvei, til stadig reformasjon, en reformasjon som hun alltid trenger.” (Ecumenism § 5)

God is also at work in other Churches! I andre kristne kirker gis nå kvinner adgang til alle ordinerte tjenester.

Det gjelder ikke bare evangeliske kirker, men også noen kirkelige hovedretninger nær den Katolske tradisjon, slik som Old Catholics, Metodistene, den Anglikanske kirke & den Episkopale kirke.
Se eksempler her.

Å gi kvinner adgang til tjenester er resultatet av lange bønneprosesser og studier av våre kristne brødre og søstre. Deres sanne kristne motivasjon og deres ærlige søken etter hva Jesus virkelig ønsker kan leses
i kunngjøringer i mange klassiske verker.


  Eksemplet fra andre kristne kirker angående ordinasjon av kvinner beviser ikke at ordinasjon av kvinner er absolutt riktig.

Men det er en viktig indikasjon på at det er denne retningen den Hellige Ånd oppmuntrer den Katolske Kirke til å gå.
 
    Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn Rønning

1 2 3 4 5 6 7
døpt bemyndiget frigjort ordinert bekreftet støttet kalt


Du er i en forenklet, ‘hovednøkkel’ modus.
For å bytte til akademisk modus, klikk her!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning