Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Har kirken aldri ordinert kvinner?

Har Kirken sagt ‘Nei!’
- og Nei vil det bli?

“At kvinner ikke kan ordineres til prester er ufeilbarlig slått fast av det ordinære og universelle Magisterium.”

Ordinatio Sacerdotalis § 4
The Congregation for Doctrine i Roma

Congregation for Doctrine
i Roma

“Kirken har uansett ingen autoritet til å utføre prestelig  autorisasjon for kvinner, og dette bedømmes som å være endelig og avgjort av alle Kirkens troende.”

Inter Insigniores § 5

Det universelle ordinære magisterium er læren hos alle biskopene i verden.

Denne læren er bare ufeilbarlig hvis den:
1. praktiseres felles av alle læreautoriteter
2. praktiseres av biskopene som  dommere
3. er avgjort etter å ha lyttet til de troende
4. betraktes som åpenbart tro eller moral
5. er bestemt i en dom de ønsker å fastsette som endelig.

Ingen av disse betingelsene er oppfylt med hensyn til ordinasjon av kvinner.

Diskusjonen avgjort?
Tror ikke det nei!
Derfor er det framstående teologer avviser påstanden om ufeilbarlig lære.

Videre må den, for at kirkens lære skal være fullstendig, bli mottatt av de troende . . . noe som ikke er tilfelle ettersom et flertall av Katolikkene avviser den!

Les: ‘The Reception of Doctrine: New Perspectives’ av Richard Gaillardetz.
 
  La oss lære av fortiden.


Det er ikke første gang Rom's  læreautoriteter, Paven inkludert, har tatt alvorlige feil.Biskop Raymond A. Lucker har for ikke lenge siden listet opp i alle fall 65 av kirkens lærepunkter som en gang ble betraktet som autoritative, men som nå er endret!

Ut fra alt dette er det klart at spørsmålet om autorisasjon av kvinnelige prester ikke er avgjort for godt!   Return to opening menu?

oversatt av Sigbjørn Rønning


Du befinner deg i forenklet "nøkkelpresentasjon" modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!

Hva i all verden er
Kirkens læreautoriteter?

Les ofte stilte spørsmål!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning