Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Kan ikke kvinner handle i Kristi person?

Kan kvinner handle
i Kristi person?

The Congregation for Doctrine i Roma

Congregation for Doctrine
i Roma

  “Presten handler ‘i Kristi person’. Siden Jesus var mann, kan bare mannlige prester representere Kristus ved nattverden.”
Inter Insigniores § 24-28


“Et sakramente er et symbol . . . og presten er symbolet på Kristus. Siden det ikke er mulig for en kvinne å representere en overordnet stilling, fordi kvinner er underordnet, medfølger det at hun ikke kan motta Ordenens sakrament . . .”
Summa Theologica Suppl. qu. 39 art. 1.

Å, du storeste min!

Denne fordommen kommer fra Kirkefedrene og meddelaldersk teologi.

De tilla fedrene hele opphavet til barna: alle barnets arveegenskaper lå i mannens spermie, trodde de; moren var bare som jorda som frøet vokste opp i.

Fordi kvinner på denne måten ikke er fullkomne mennesker, kan de ikke representerer Kristus, som er fullkommen.

  Videre er det klart at når en prest handler i Kristi person, ligger hans kvalitet ikke i at Kristus var mann, men i hans rolle som mellommann!

Kristus kan representeres like mye av kvinner som menn fordi kvinner er like i Kristus.

Kvinner bærer også Kristi bilde.

Videre handler kvinner allerede som ‘andre Kristuser’ når de tjenestegjør ved dåp og bryllup.

Faktisk reflekterer kvinner bedre Kristi feminine trekk

Og sist, men ikke minst, kan kvinner også representere Kristi kjærlighet som er essensen i hans presteskap!
Kirken tar derfor feil når den ekskluderer kvinner fra tjenesten med begrunnelse i at de ikke kan representere Kristus!

  Gå til neste steg??

oversatt av Sigbjørn Rønning


Du befinner deg i forenklet "nøkkelpresentasjon" modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning