Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Strider prestetjenestem mot den kvinnelige natur?

Strider prestetjenesten mot den kvinnelige natur?

“I bildet på frelsen, er Kristus brudgommen og Kirken er hans brud. Menn og kvinner har ulike funksjoner i Guds plan .”
Inter Insigniores § 29-31“Åpenbaring viser hvorfor inkarnasjonen skjedde i mannlig skikkelse. Derfor kan bare en mann ta Kristi plass, være et symbol på hans nærvær, og på den måten ‘representere’ ham (det vil si, være et effektivt symbol på hans nærvær) i de sentrale delene i pakten.”

Kommentar til Inter Insigniores § 102
  The Congregation for Doctrine i Roma

Congregation for Doctrine
i Roma


Dette går virkelig for langt!

Bildet på ekteskapets hemmelighet gjelder ikke prestetjenesten.

Alle kristne representerer både brudgom og brud.

Der hvor det hentydes til det i liturgien, er symbolet åpent for begge kjønn..
Påstanden om at Kristus måtte bli født som mann finnes ikke i kristen tradisjon!

Ifølge tradisjonen blir bare det som regnes med i Inkarnasjonen førløst. En inkarnasjon som gjelder bare mannen ville bety at kvinnene ikke blir delaktige i forløsningen!
Men kvinnene blir født på ny og forløst like mye som menn - i dåpen.


Les : “Not Man enough to represent the Groom?!”
av John Wijngaards


Og: ‘Omnis Analogia Claudet’
av Dorothy Irvin
Og: The Creation of Womanhood: A Hierarchical Construction,
av René van Eyden.
  Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn Rønning


Du befinner deg i forenklet, ‘nøkkelpresentasjon’ modus.
For å bytte til akademisk modus, klikk her!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning