Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Har kirken aldri ordinert kvinner?

Har Kirken aldri
ordinert kvinner?

“Fra de første århundrer av og til vår egen tid, har Kirkens faste praksis vært ikke å ordinere kvinner til presteskapet.”

Inter Insigniores § 6-8, 23
The Congregation for Doctrine i Roma

Congregation for Doctrine
i Roma

“Ja, kvinner utførte noen tjenester i den Tidlige Kirke, men slike kvinnelige tjenester hadde ingen forbindelse med det sakramentale presteskap.”

Kommentar på Inter Insigniores § 57, 71-77.

Bortsett fra noen få unntak, har kvinner ikke blitt ordinert til prester. OK!

Men dette skjedde på grunn av den tredoble fordom som gjorde at slik eksklusjon var uberettiget.

Kvinner ble antatt å være:
* underlegne av naturen og etter loven;
* i en tilstand av straff for synd;
* rituelt uren!Vennligst, studer fakta!


  Til tross for kulturelle fordommer, var de troende opp gjennom århundrene klar over at menn og kvinner er like i Kristus. De visste, i dypet av sine hjerter, at kvinner kunne være prester.  Vi kaller dette den latente tradisjon.

Noen eksempler på den latente tradisjon er:
* den meget dype hengivenheten til Maria som prest;
* hengivenheten til Maria Magdalena som ble betraktet som en kvinnelig prest.


‘Le sacerdoce de la Vierge’ (nærbilde), tidlig 15. århundre, Amiens skole, Frankrike.
Og sist men ikke minst, i ni århundrer har kirken faktisk gitt kvinner tilgang til Hellige Ordener når hun ordinerte dem til diakoner.

Ordinasjonsritualet, med håndspåleggelse med høyre hånd og påkallelse av den Hellige Ånd, var det samme for kvinner og menn.

Kvinnene mottok også det fulle sakramentale diakonat.


Derfor kan ikke tradisjonen brukes som gyldig grunn for å utestenge kvinner fra presetjenesten.
 

Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn Rønning


Du er i forenklet bildemodus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!

En full dokumentasjon på alle de gamle
Women Deacon Texts
er nå tilgjengelig på trykkt!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning