Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Argumenter fra Skriften

Argumenter fra Skriften

Background music?

Her bruker jeg begrepet Rom både for å betegne den Hellige Menighet og Troens Lære fra den Hellige Fader.


RomeRom's Argumenter basert på Skriften Freedom of InquiryMotargumenter basert på Skriften
.   Oversikt over skrifter
1. Jesus Kristus kalte ingen kvinner til å bli en av de tolv apostlene. Hans åpenhet for kvinner viser at han ikke lot seg styre av den sosiale oppfatning på den tiden..
Rom's tekster!

2.På denne måten satte han en permanent norm.
Rom's tekster!

3. Selv ikke Maria ble innsatt i den apostoliske tjeneste .
Rom's tekster!
  1. Grunnen til at Kristus ikke valgte å ha kvinner blant de Tolv, var den sosiale overlegenheten blant menn på den tiden.

2. Man kan ikke argumentere ut fra noe Jesus ikke gjorde, for å hevde at han ved dette satte  en permanent norm.
3. Men han gjorde kvinnene til likeverdige partnere i presteskapet vi får del i gjennom dåpen, noe som gjør at kvinnen også kan ta del i prestetjenesten. Maria er det ypperste eksempel på dette.
4. Og, ikke for å glemme, kvinner var også tilstede ved Nattverden da Jesus sa: "Gjør dette til minne om meg!" Les: Suzanne Tunc og Marjorie Maguire.
   
4. Rom innrømmer at 1 Kor 11,2-16 ikke lenger har normgivende verdi, men overser den negative innflytelsen feilaktig eksegese har hatt på Fadere og lærekyndige teologer. 
Rom's tekster!
5. Paulus skilte mellom kvinnelige samarbeidspartnere og mannlige kolleger i sin tjeneste. 
Rom's tekster!
6. Paulus lot ikke kvinner undervise og lede i forsamlingen. Dette satte en permanent norm.
Rom's tekster!
  4. Paulus kom med forbud for kvinner basert på lokale skikker, slik som å bære hodeplagg:  1 Kor 11,2-16. Paulus' praktiske tankegang her har ført mange Fadere og teologer på feil vei tidligere.

5. Paulus lærte om det fundamentale likeverd mellom menn og kvinner i Kristus: Galaterne 3,27-28. Dette gjør at kvinner i like stor grad som menn kan dele Kristi prestetjeneste. 

6. Noen av Paulus sine disipler forbød kvinner å tale i forsamlingen: 1 Timoteus 2,1-12 og 1 Korinterbrev 14,34-35 . Dette satte ikke en permanent norm.
Rom innrømmer utilstrekkeligheten av slike Gammeltestamentlige eksegeser, men av bekvemmelighet glemmer de lett at denne feiltolkede læren ødela dømmekraften til mange Fadere og teologer som avviste ordinasjon av kvinner.    Gammeltestamentlige skriftsteder er blitt benyttet i århundrer for å erklære kvinner uegnet til ordinasjon. 
7. De trodde Gud hadde skapt kvinnen som en svakere skapning: 1. Mos. 2,18-23.
8. De trodde Gud hadde ment at kvinnen skulle være til for mannen som en straff for den opprinnelige synden:  1.Mos 3,16.
9. De trodde mannen var kvinnen overlegen i intelligens og egenskaper: Sirak 25,13-24.
    Konklusjon: Man kan ikke benytte Den Hellige Skrift som gyldige argumenter når det gjelder ordinasjonen av kvinner. 
Drop me a line! Klikk her hvis du vil støtte min kampanje for kvinnelige prester..
Credits for the music?


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning