KVINNELIGE PRESTERS? JA!
header

Responsive image
INNGANG GRUNNER MOT PAVEN?! DEBATT MENY
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
On Wearing a Veil

1 Korinterbrev 11.2-16

Scriptural Meaning!

The literal senseRationalizations!Intended ScopeLiterary FormsMeaning of a text

Denne Paulinske teksten er en klassisk kilde til forvirrende teologisk tankegang. Paulus skrev til det kristne fellesskapet i Korint.

Han hadde hørt fra noen kristne som besøkte ham i Efesus, at det var ukontrollerte scener av tungetale og trance i bønnemøtene. Vi kan få et inntrykk av hva som skjedde ut fra 1.Kor.14.1-33. Det ser ut som at noen kvinner, som et uttrykk for heftig ekstase, ble fristet til å ta av seg slørene og løsne på håret.

Kanskje ba de med hendene høyt løftet og kastet hodene bakover, slik skikken var i enkelte orientalske kulter.

Les om dette: R.E.WITT, Isis in the Greco-Roman World, Ithaca 1971; se også J.Z.SMITH, ‘Native Cults in the Hellenistic Period’, Hellenistic Period’, History of Religions 11 (1971/72) s. 236-249; R. og K.KROEGER, ‘An Inquiry into Evidence of Maenadism in the Corinthian Congregation’, SBL Seminar Papers 14 (1978) vol. 2, s. 331-346.

Dette må ha skaket opp andre medlemmer i fellesskapet. Paulus ble bekymret fordi dette truet med å forstyrre ro og orden. Han bestemte at denne praksisen skulle stoppes. En faktor som kunne ha gjort det enda verre er at kristne menn hadde forlatt den jødiske praksisen med å be med en bønnehette over hodet. De ba "med utildekket ansikt" for å gjenspeile Kristi Herlighet (2. Kor. 3.18).

Noen kvinner spurte kanskje hvorfor ikke de også kunne gjøre det samme? Paulus prøvde å forklare at de ikke skulle det.

Om 1. Kor. 11,2-16 les: J.B.HURLEY, ‘Did Paul require Veils of the Silence of Women?’, Westminster Theological Journal 35 (1972/73) s. 190-220; J.MURPHY- O’CONNOR, ‘Sex and Logic in 1 Corinthians 11,2-16’, Catholic Biblical Quarterly 42 (1980) s. 482-500; ‘St.Paul: Promoter of the Ministry of Women’, Priests People 6 (1992) s. 307-311; E.SCHÜSSLER FIORENZA, In Memory of Her, London 1983, s. 227-230.

“Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet. Det er jo det samme som om hun var snauklipt. Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet.” (vers 3-6)

Paulus argumenterer for at situasjonen er ulik for menn menn og kvinner. For en kvinne som går med håret hengende fritt er en vanære for sin mann: løst hår var tegnet på en kvinne som var mistenkt for ekteskapsbrudd (4.Mos. 5.18).
Og med en tydelig henvisning til orientalske kulter der tilhengerne barberer av seg håret, sier Paulus: "
Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret!"

“Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. (vers 7)
For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens.” (vers 8-9)

For å understreke dette ytterligere, tilføyer Paulus et populært jødisk argument basert på den andre skapelsesberetning (1.Mos. 2.5-25). Selv om fortellingen prøver å lære likhet mellom mann og kvinne, tolket jødiske kommentatorer det som et bevis for kvinnens avhengighet: hun er fra mannen og for mannen. Paulus argumenterer med fornuften her.

“Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn.” (vers 10).

Denne setningen er uklar. Bibellærere oversetter ofte "autoritet" med "et tegn på å være under autoritet" (=slør). Det er også mulig at Paulus sikter til at en kvinne skulle holde orden på hodet sitt, med håret satt opp med en nål (se nål til høyre). Dette var et tegn på respekt og anstendighet.
Å beskytte hodet sitt (og inndirekte sin mann) på denne måten er desto mer påkrevet når hun taler "med englers tunger".

Les om dette: J.A.FITZMYER, ‘A Feature of Qumran Angelology and the Angels of 1 Cor 11:10’, New Testament Studies 4 (1957/58) s. 48-58; M.D.HOOKER, ‘Authority on her Head: an Examination of I Cor xi.10’, New Testament Studies 10 (1964/65) s. 410-416; A.FEUILLET, ‘Le signe de puissance sur la tête de la femme’ (I Cor ix.10), Nouvelle Revue Théologique, 55 (1973) s. 945-954.

“Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud.” (vers 11-12)

Merk: ‘Forskjellig fra’ er en bedre oversettelse av det Greske ordet chôris enn ‘uten’; se J.KÜRZINGER, ‘Frau und Mann nach 1 Kor 11.11f’, Biblische Zeitschrift 22 (1978) s. 270-275.

Med frykt for, og det med god grunn, at dette argumentet skal bli misforstått, gjentar han den grunnleggende likheten for kvinner. Alle er like i Kristus.
Videre kan argumentet om at kvinnen kom fra mannen snus på hodet: enhver mann ar født av en kvinne! Paulus erkjenner at disse argumentene har sine svakheter.

“Døm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten å ha noe på hodet? Lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår, mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør.” (vers 13-15)

Paulus henstiller her til folks sunne fornuft. Langt og velstelt hår gjør en kvinne verdig og tiltrekkende. Burde hun ikke be til Gud også på den måten? Men Paulus erkjenner at denne argumentasjonen er svak, fordi den er betinget av tradisjon og kultur.

“Hvis nå noen vil lage strid, så skal han vite at vi ikke har en skikk som denne, og heller ikke Guds menigheter.” (vers 16)

Paulus erkjenner at denne diskusjonen er åpen for videre drøftinger. Han avslutter ganske enkelt med å sette ned foten. Denne praksisen vil ikke bli godtatt fordi den skaper uorden.
" for Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud." (1. Kor. 14.33).

Hvis vi analyserer dette avsnittet, ser vi at Paulus virkelig maner til orden og fred i menigheten. Av den grunn vil han ikke at kvinner skal be med det lange håret sitt hengende løst. Men det er galt å trekke den konklusjon ut fra Paulus sine tekster at det er en varig lov som krever at kvinner til alle tider og alle kulturer skal bære slør i kirken.

Det er heller ikke riktig å tro at Paulus med sin argumentasjon kunngjorde inspirert lære om kvinners underkastelse under menn. Han argumenterte ganske enkelt for sin mening, slik som enhver bekymret pastor ville ha gjort, ga anbefalinger og "tenkte høyt", vel vitende om om svakhetene i det han sa. Å legge læremessig tyngde i slike logisk tenking er feil og urettferdig.

Det synes som vi glemmer at Paulus var et menneske slik som alle oss andre. Når vi prøver å overtale mennesker til å gå i en bestemt retning, benytter vi all slags fornuft og motiver, noen gode, noen dårlige. Vi er klar over det faktum at slike argumenter bare tjener den hensikt å støtte et syn vi ønsker å formidle. De kan ikke tas ut av sin sammenheng og gjøres til et høytidelige utsagn som står for seg selv.

Se også oversettelsen av fortellingene i 1.Mos. og bruken av disse tekstene og tilsvarende rabbinske tradisjoner i det Nye Testamente, av Cora E. Cypser, ‘The Perennial Problem of Sin’.

John Wijngaards
oversatt av Sigbjørn Rønning


Drop me a line! Klikk her hvis du vil støtte min kampanje for kvinnelige prester.

Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

 

Vennligst, oppgi at dette dokumentet
er publisert av www.womenpriests.org!