Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Magisteriet

Magisteriet

Background music?

Her bruker jeg begrepet Rom både for å betegne den Hellige Menighet og Troens Lære fra den Hellige Fader.


RomeRom's plassering på magisteriet Freedom of InquiryMotpartens plassering på magisteriet
    Hva er ‘det universale alminnelige magisterium’ i klart språk?
At kvinner ikke kan ordineres som prester er blitt fastsatt av det alminnelige og universale magisterium.

Rom's tekster i sin helhet!
  Rom har ikke etablert ufeilbar lære ved det alminnelige universale magisterium når det gjelder ordinering av kvinnelige prester  fordi de fem betingelsene for ufeilbarhet ikke er oppfylt.

Nøkkelteologer over hele verden har avvist Rom’s påstand om ‘ufeilbarhet’ i denne saken.

Pavens mangel på å rådføre seg tilstrekkelig med de troende i sin alminnelighet og teologer i særledeshet, slik det kreves i Vatikan II, er hovedgrunnen til Rom's feilaktige avgjørelse.
Det er en plikt for alle som er kompetente i slike saker å si fra offentlig.
Kirken har uansett ingen autoritet til å utføre prestelig ordinasjon av kvinner, og denne avgjørelsen må holdes absolutt av alle Krikens troende.
Rom's tekster i sin helhet!
  Rom's vurdering av Kirkens autoritet angående ordinasjon av kvinnelige prester er feil.
tekst følger
Romerske autoriteter, Paver inkludert, har gjort lignende alvorlige feilvurderinger tidligere.
De nåværende Romerske autoritetene har verken forstått de nye dyrebare verdiene i vår egen tid
eller behovet for en mer demokratisk måte å styre Kirken på.
    Oppsummering av argumentene mot Rom:
* ‘Jesu Respons til Johannes Paul II’
*‘Hva Peter Kunne ha sagt til Johannes Paul II’
av Dr. Aaron Milavec
    Konklusjon: Kirken har autoritet fra Jesus Kristus til å ordinere kvinner som prester.
Drop me a line! Klikk her hvis du vil støtte min kampanje for kvinnelige prester.
Credits for the music?


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning