Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Teologiske Argumenter

Teologiske Argumenter

Background music?

Her bruker jeg begrepet Rom både for å betegne den Hellige Menighet og Troens Lære fra den Hellige Fader.


RomeRom's Teologiske Argumenter Freedom of InquiryTeologiske Motargumenter
    Den teologiske historien bak begrepet  ‘handle på vegne av Kristus ’.
Den gamle natur som gjorde at Fadere og teologer i middelalderen ikke trodde at kvinner kunne handle på vegne av Kristus. 
Prestene handler "på vegne av Kristus". Fordi Kristus var en mann, kan bare mannlige prester opptre som Kristus i Nattverden. 

Rom's tekster i sin helhet!
  Kvaliteten som betyr noe hos presten er ikke Kristi mannlighet, men hans  rolle som mellommann. Dette kan og bør gjelde også for kvinnelige prester. 
1. fordi kvinner er likeverdige i Kristus;
2. kvinner er også i  Kristi bilde;
3. kvinner handler allerede som ‘en annen Kristus’ når de forretter dåp og vielser;
4. kvinner gjenspeiler bedre Kristi kvinnelige trekk
5. kvinner kan også representere  Kristi kjærlighet som er essensen av hans presteskap.
I frelsens symbolisme er Kristus Brudgommen og Kirken er Bruden. En mann bør derfor representere Kristus i prestetjenesten. 
Rom's tekster i sin helhet!
Prestens handlinger i Kirkens navn er mindre viktige.
Rom's tekster i sin helhet!
  Bildet med bryllupets mysterium gjelder ikke den prestelige tjenesten. Der det hentydes til dette i liturgien, er symbolismen tvetydig, fordi alle Kristne representerer både Brudgommen og Bruden.
Videre handler presten i Nattverden ikke bare "på vegne av Kristus", men også "på vegne av Kirken".
Menneskerettigheter, slik som like rettigheter for kvinner, gjelder ikke i forbindelse med tjenester.
Rom's tekster i sin helhet!

Kvinner som tror de har kall til prestetjeneste er ikke ledet av Ånden. For bare Kirken kontrollerer hvem som kalles og ikke. 

Rom's tekster i sin helhet!
  Selv om ingen person har noen rett til å bli ordinert, reiser utelukkelsen av en hel klasse av døpte mennesker fra den prestelige tjeneste spørsmålet om virkelig  diskriminering, spesiellt fordi det ikke finnes noen gyldige argumenter fra Skriften eller Tradisjonen.

5. Det faktum at andre Kristne Kirker ordinerer kvinner, så vel som det faktum at noen  Katolske kvinner føler seg kallet til prestetjeneste er klare tegn fra Den Hellige Ånd som Kirken ikke kan overse.
Les også:
* ‘Likeverdig men annerledes?’ av Ida Raming;
‘En som ikke ser ut som Kristus ...’ av Marcella M Althaus-Reid.
    Konklusjon: Det finnes ingen teologiske argumenter for å utestenge kvinner fra å bli ordinert. 
Drop me a line! Klikk her hvis du ønsker å støtte min kampanje for kvinnelige prester.
Credits for the music?


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning