Category: pl

Racjonalizacja
Racjonalizacja

Racjonalizacja

Reguł i Logiczne Tłumaczenie Pisma Świętego
The literal sense
Przewidziany zakres
Literary forms
Racjonalizacja

Reguł 4 .My chcemy rozpoznaćkonkretną deklarację przez autora od rzcjonalizację i popularny wywǾd na ktǾry on ekspres jego ludzką opinię.

Jest wielka ròżnica pomiędzy powodem a racjonalizacją. My mamy dobry powòd do stosunku i czynu. Ale czasami my oszukujemy sami siebie. Nie chcemy dozwolić że nasz powòd jest iracjonalny. Czasami wynajdujemy nieprawdziwy powòd.To się nazywa racjonalizacja: mianowicie to jest zaopatrzenie ewentualny powòd do tłumaczenia dla nas albo dla innych prawdziwy powòd do tego do nieznanych i nieświadomych rzecay.

Racjonalizacja jest tylko ludzka cecha. Czy Pismo Święte może być dla człowieka tak ludzkie i zawiera ‘popularny’ podrobiony, do myślenia? Odpowiedź jest tak. Ponieważ nic ludzkiego nie jest obce dla Pisma Świętego.

My będziemy omawiać racjonalizację w czterech stopniach:

 1. Ludzka twarz i słowo Boże
 2. Racjonalizacja i kara Boża
 3. Antagonizm orzeciwko inny narodom
 4. Racjonalizacja  i Paweł

Ludzka twarz Boga i słowo

Pismo Święte jest przykładem Boskiego zbawienie dla człowieka.

“ Substancjalne słowo Boże dla człowieka jest wszystkim ‘z wyjątkiem grzechu ‘ (Heb, 4,15 ) tak samo Słowo Boże , wyrażane w ludzkim języku , staje się rozmową człowieka, z wyjątkiem grzechu”

Pius XII, Divino Afflante Spiritu, Denz. 2294 (3229-3230).

Kiedy Jezus Chrystus nauczał cały dzień on był zmęczony i głodny. Jezus znał swoje ciało i limitacje. On miał tylko dwie ręce dwie nogi! On tylko mògł być w jednym miejscu . On cierpiał dolegiwośći i choroby ktòre sfekt człowieka. On nawet umarł tak jak my. Ale te fakty pokazują że był synem Boga i został człowiekiem. Ale jego ludzką limitację nieogranicza jako Boga. Bòg chce nas zbawić dlatego dałnam Jezusa ktòry stał się człowiekiem!

Zasada Boska pracuje przez człowieka “ działa ròwno przez Pismo Święte przez Jezusa “ Kapłan może być wyświęcony z ròżnych stopni życia, państwa i intelektualista. Kapłan może stracił pczy , ręce on morze mieć złe poglądy I jest grzesznik . Ale kiedy on konsekròje albo daje rozgrzeszenie win. Pan Bòg przemawia i pracuje przez niego. Hostia na ołtarzu może być okrągł kwadratowa, może być z Kanady albo z Niegerskiej pszenicy, może być słodka albo słona, ale po konsekracji jest chleb Jezusa ! . W jednym słowie Bòg pracuje przez człowieka. To nie wzbrania człowieka do zbawienia.

Teologiczne zasady inkarnacja musi być rozpoznana w Pismie Świętym . Bòg niesie nam zbawienie przez człowieka. Natchnienie książek jest pisane przez człowieka tak jak przez Jezusa ‘ dusza I ciało , Jezusa ‘ Księża i sacrament jest prawdziwie człowieczy. Słowo Biblij nośi limitację człowieka :  one są mòwione w pewnym języku : one nie są niekompletne i niedokładne : one są niedoskonałe w stylu i w zawartość . Natchnienie autora , zaczymuje typowe myślenie zwyczajnych ludzi : oni pokazują swoje osobiste myśli ; ich myśli są w specjalnym zainterosowaniu  i wyròżnienie : oni rozumią prawdę w jednolitym stopniu i zaprzeczeniu. Czym więcej czytamy i uczymy się z Pisma Świętego to lepjej poznajemy Bogo. Ale to walka i argument że Jezus jest prawdziwym Bogiem.

Inkarnacja to znaczy wcielenie. Bòg w swojej łaskawość natchnoł go do napisania Pisma Świętego. Bòg dał mu natchnienie do tego. Bòg zachęca ludzi nietylko do abstrakcyjnych i dogmatycznych czynu. Ale chce rozmawiać do nas i do naszych serc , rozmawjać do nas, wnoskować , przekonywać , grozić błagać. On chce rozmawiać z nami jak Ojciec i nauczyciel z dziećmi.

Racjonalizacja, to jest uzywanie osobistej myśli I fałszywego poglądu rozmòw, to jest jeden wniosek o Pismie Świętym.

Racjonalizacja i kara Bogo

Dawno temu w Izraelu ludzie wierzyli że kazda katastrofa to była kara Boża i musi być wytłumaczona dlaczego to się stało . Czytamy że za czasu Dawida był głòd. Więc byli u oracle naradzić się, powiedzieli że “ Saul i jego rodzina jest winna za zabòjstwo ludzi z Gibeon “. “ Dawid zrobił wywiad, dowiedział się że Saul 10 lat temu skarał ludzi z Gibeanites na śmierć . Dawid spytał Giboenties co ma zrobić.

“ Daj nam siedem potomkòw , a my powieśimy ich przez Panem w  Gabeah, w domu Saul, przed Panem i wybranym kròlu “ (2 Sm 21,6)

Dawid zgodził się . Aresztował siedmiu synòw Saul, powiesili ich koło sanktueium w Gibeah. Po kilka miesiącach spalili ich ciała. “bòg wysłuczał ludzkiej modlitwy “ (2 Sm 21:14).

Kiedy czytamy przejście takie, powinny nadzwyczajnie uważać na tłumaczenie. Wygląda że Bòg ktòry chce Saula ukaeać: “ Panie powiedział, ‘ Saul i jego rodzina są winni o zabòjstwo “ (2 Sm 21:1 ), i “ Bòg odpowiedział ich modlitwie “. Wiemy to od innych przykładòw I to by było wielki błąd. Znajdujemy w epizod jak to że to nie jest tak prosto tylko zapis ludzi i ich myślenie i jak w tym czsie (okoł 1000 B.C. ) myslenie o Bogu. To byto ich racjonalizacja to by był błąd dla nas rozważac i zainspirować.

Reakcja Boga bardzo wyraznie jest podana. W czesnje żydzi byli pewni że Pan Bòg karał  dzieci za grzech rodzicòw. “ Ja ześlę karę na tych co nienawidzą mnię , wasze potpmstwo aż do czwartej generacj “ ( Exodus 20,5 ). Przykład o głodzie wymieniany powyżej , oni myślą że Bòg chce ukarać Saul dzieći za grzechy ojca. Pan Bòg poprawił wytłumaczenie bardzo wyraźnie i swoiści. Prorok Ezekiel (580B.C.) oznajmił, ludzie będą karani za swoje grzechy a nagrodę za cnotę. Odnośnie rodzicòw grzech nie mieszał słòw.

“ Ale pytacie się: ‘Dlaczego syn ma cierpieć za ojca grzechy? ‘ Odpowiedź jest, syn zrobił to co było poprawne I dobre. On utrzymywał moje prawo i postępował uważnie, on będzie żył. Tylko ten co grzeszy umrze. Syn nie będzie cierpiał z winy ojca, tak jak ojciec nie będzie cierpiał z winy syna. Dobrzy będą wynagrodzeni, a żli będą karani “ (Ezekiel 18:19-20 )

Ta sama podstawa jest w reguła i w  prawie:

“ Rodzice nie są karani za przestępstwo dzieci, tak jak dzieci za przestępstwo rodzicòw: tylko osoby ktòre zawinił “ (Deuteronomy 24,16 )

To nam daje dużo do myślenia! Kiedy niewinni synowie Saul byli zabici z winy ojca to nie było to co Pan Bòg chciał. To tylko Żydzi myśleli że on tak chce. To jest eacjonalizacja. Oni myśleli: że głòd był karą za grzechy, dlatego Bòg ich karze? To musi być za niesprawiedliwość Saul. Jak ukaramy synòw Saul, Bòg będzie zadowolony i już nie będzie karać. To jest też racjonalizacja.

My wiemy teraz że to było złe. Głòd to nie była kara. On niebył zadowolony o zabicie synòw. Tylko wiemy tyle że Pan Bòg wyrozumiał o takich myśli, znalaz dobrą chwile o wytłumaczeniu na zawsze. Zobacz to jest racjonalizacja w Pismie Świętym!

Też podobne podania w 2 Samuela gdzie zaraza panowała za czasòw Dawida, w czasie spisu ludnośći. “ I zawiniłem! Proszę, wybacz mi “ Dawid się modlił ( 2 Samuel 24,10 ). W opowiadaniu tego samego wypatku 1 Chronicles, to była wina szatana.

“ Szatan chciał przenieść zmartwienie dla narodu Żydowskiego, dlatego zmusił Dawida o zrobienu spisu ludnośći “ ( 1 Chr 21:1)

Znowu znajdujemy racjonalizację. Kiedy zaraza pojawiła się ludzie szukali winnych. Zdecydowali, była wina Dawida. Pòżniej byli przekonani że to był szatan! Spis ludnośći nie jest grzechem. Kapłanskie sprawozdanie o podròży Żydòw przez pustynię, ktòre było pisane lat,lat pòzniej, spis ludu jest obowiązkiem.

[ Pan powiedział do Mjżesza:] “ Ty i Aron macie brać spis ludu Izraela bow y jesteście klan i rodzina. Lista i imiona męzkich od lat dwadzieścia i wyżej co są zdrowi mogą być powołani do służby wojskowej” ( Numbers 1,2-3 ).

Pan powiedział do Mojżesza i Elkasza syna Arona, “ Macie brać spis ludu Izraela, męzkich od lat dwadzieścia i wyżej co są zdrowi mogą być powołani do służby wojskowej” (Numbers 26,1-2 ).

Znowò my jesteśmy: W złości że Dawid w swojej wspòłczesnej myśli, epodemia nie była Pana Boga kara, za to że on brał spis ludu. Racjonalizacja jest nie poprawna.

Kiedy Jezus i uczeń chodzili koło świątyni w Jerozolem, ten sam wypadek powturzył się. Uczniowie widzieli człowieka ktòry był ślepy od dziecinstwa – interesujący temat do rozmowy dla Żydòw. Myśląc że taka wada to jest za grzechy, nie wiedzą komu prz3episać winę. Uczniowie pytali o to Jezusa:

“ Nauczycielu, kto , on czy rodzice jego, że się ślepym narodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale aby sprawy Boże na nim się okazały. (Jan 9,2-3).

Ślepota tego człowieka niebyła z grzechu. Tysiące ludzi jest urodzonych są ułomnych i ślepi nie z powodu grzechu. Było by myślec że to jest nadnaturalne wyjaśnienie. Ale ślepota tego mężczyzny służy w intencji. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale aby sprawy Boże na nim się okazały.

Wkład Pana Boga w nieprzyjażni przeciwko innym narodom

Żydzi i Moabites żyli razem, ale byli wrogami. Kròl Mesha z Moab opowiadał swoje przygody jak on pokonał Żydòw, [830 BC] zabijał mezczyzn,kobiety i dzieci “swoje nasycenie w Chemosh “, jego bożka. Żydzi też robili to samo, jak czytamy że Dawid “ odmierzył linię pobitych Moabite. Musieli położyc się na ziemi: dwie linie odznaczyły śmierć” [2 Samuel 8,5].

Takie postępy są naturalne u człowieka. Ale co mamy myśleć o Boskich prawach, wydaje się że jest nienawiść tego widoku. Co zdarzyło się faktycznie. Żeby Izrael, był wrogowym stosunku do swoich sąsiadǿw, zwrǿcone na Boga. Racjonalizacja że Bǿg wyrzucił tych ludzi. W stosunku do Moab I Ammon Deuteronomistic prawo zaleca:

“ Nie wnijdzie też Ammonita, I Moabczyk do zgromadzenia Pańskiego, ani dziesiąte pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia Pańskiego, aż na wieki: ………Nie szukaj pokoju ich, ani dobrego ich, po wszystkie dni twoje na wieki! “ [Powtǿrzonego Prawa 23,4.6]

Jednakowo nieprzejednany stosunek jest nakładany dotyczący Amalekita. Odwoływanie przypominanie sobie Amalek przeciwstawienie podczas pustynnej podrǿży, prawo mǿwi:

“ Przetoż, gdyć odpocznienie Pan, Bǿg twǿj, od wszystkich nieprzyjaciǿł twoich w około, w ziemi, ktǿrą Pan, Bǿg twǿj dawa tobie w dziedzictwo, abyś ją posiadł, wygładzisz pamiątkę Amalekowę pod niebem. Nie zapominajże tego.”[Powtǿrzanego Prawa 25,19]

Mojżesz dostaje wiadomość “ smite I Midianites “ ( Numer 25,17). A uczynisz Hajowi I krǿlowi jego, jakoś uczynił Jerychu I krǿlowi jego, wszakże łupy jego, I bydła jego rozbierzecie między się; uczyńże zasadzkę na miasto z tyłu jego. (Jozuego 8,2) Saul był ukarany że zlitował się nad Amalekites ( 1 Samuel 15,17-24 ). Sztywna nienawiść w kierunku do innych narodǿw jest zracjonalizowany I jak obowiązek ! Pow.Prawa 7,2 A poda je Pan, Bǿg twǿj , iż je porazisz: tedy wytracisz je do szczątku, nie będziesz brał z nimi przymierza, ani się zlitujesz nad nimi;! “ Jest taki duch niemiłosierny w harmonii z Bogiem rozkazu że my musimy “ kochać naszego sąsiada jak siebie ”?

When king Zedekiah’s nobles plot against Jeremiah’s life, the prophet cries out to the Lord. We can sympathise with his feelings as he calls down the Lord’s curse on his enemies. He requests God to send famine, sword, pestilence and marauders against them. And Jeremiah does not stop at wishing them material evils only. He continues:

“Forgive not their iniquity, nor blot out their sin from thy sight !” (Jeremiah 18,1-23).

Po ludzku mǿwiąc takie odczuwanie łatwo może być zrozumiane. Ale takie modlitwy można znaleść w psalmach – modlitwa ktǿra jest bardzo miła Bogu! Taka modlitwa o miśoćł jest nie zrozumiała, ale wiemy że to jest miłe Bogu:

 • “ O Boże łamią zęby w ich ustach “ (Psalm 58,6 )
 • “Niech ich oczy będą ciemne, żeby nie widzieli! “ (Psalm 69,23)
 • “Niech gorący węgiel spadnie na nich! “ (Psalm 40,10 )
 • “Niech nikt nie pokaże łaskę! “ (Psalm 109,12)
 • “Szcęsliwy ten co dzieci głowy rozbije na kamieniu! “ (Psalm 137,9 )
 • “Wynagrodzi ich  według ich pracy! “ (Psalm 28,4 )
 • Niech niosą ich grzech! “ ( Psalm 5,44 )
 • “Niech grzechy ojca będą pamiętane przez Pana, I niech grzech matki nigdy nie zginie! “ ( Psalm 109,14 )

Żydzi co się modlą tak racjonalizacja myślą że Bǿg jest na ich stronie. To jest człowiecze I nie prawda. Te wiersze tak szkaradne dla chrzescijan, Watykanski II, one były opuszczone z modlitewnikǿw. Racjonalizacja nawet jest w piśmie świętym, musimy uważać?

Racjonalizacja I Paweł

Paweł często używał racjonalizację, kiedy chciał przekonać I używał wiele przykładǿw. To jest wyraźnie op Pawła własny środek rozmowy w takich przypatkach, on nie potrzebuje żeby wykładać te rozważania.

Ja dam cztery przykłady z Pawła listǿw. My zawsze znajdziemy ustrǿj: (a) głǿwny punkt, (b) przeczynę do racjonalizacj.

Nie ktǿre listy były pisane przez uczńi Pawła, my je wszystkie będziemy używać jako są Pawła, od kiedy oni mają te same poglądy.

W Tytusa 1,5-13 ważny punkt jest. Bo wielu jest nieposłusznych, (Kreteńczykǿw)…….Tych należy skłonić do milczenia. (wersja 10-11 ).

 1. “Powiedział jeden z ich powiedział własny wiersz: Kreteńczycy zawsze łgrze, złe bestie, brzuchy leniwe” (wiersz 12)
 2. Świadectwo to jest prawdziwe” (wiersz 13)

Autor tego listu, prawda jest że Kreteńczycy zawsze łgrze,złe bestie, brzuch leniwe? Naturalnie nie. Pisarz dodał ludzką racjonalizację.

W Rzymian 1,18-32 Paweł opisywał moralną korupcję Grecko-Rzymski świat. Głǿwny punkt jest, świat jest pełny “bezbożnoŚć I nieprawnoŚć “ (wiersz 18) Powǿd do tego jest w następujących wierszach.

 1. Ponieważ to, co można poznać o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bǿg im to objawił. (wiersz 19-23)
 2. “Dlatego oddałich Bǿg pożądliwościom ich serca ku nieczystości aby między sobą ciała swe hańbili” (wiersz 24-25).
 3. “Dlatego oddałich Bǿg sromotnym namiętnościom. Albowiem niewiasty ich naturalny sposǿb pożycia zamieniły w ten, ktǿry jest przeciw naturze. A podobnie I mężczyźni zaniechawszy naturalnego stosunku z kobietą zapłonęli żądzą jeden ku drugiemu, aby mężczyźni z mężczyznami dopuszczając się należną zapłatę swego błędu na sobie ponieśli. (wiersz 26-27)
 4. Pełni teżsą wszelkiej nieprawności, (wiersz 28-32).

Trzecia ilustracja Pawł, odnośnie homoseksualnych, to jest racjonalizacja; Helustyczny skandał obraził prostych ludzi. Ale, ten tekst nie jest dlatego żeby potępić homoseksualnych. W tych latach dowiedziely że 10% ludzi urodziło się z homoseksualne skłonnoŚć.

W Koryntian 11,2-16 Pawełgłǿwny punkt jest on chce aby kobiety nakrywały głowy. To jest racjonalizacja.

 1. “A chcę, abyście wiedzieli, że każdego mężczyźny głową jest Chrystus, a głową niewiasty mężczyzna, głową zaś Chrystusa—Bǿg.” etc (wiersz 3)
 2. “a każda niewiasta, ktǿra się modli albo prorokuje z głową odkrytą hańbi głowę swoją, bo to jest to samo, jak gdyby ogolona była,” (wiersz 4-6)
 3. “Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy swojej, gdyż jest wyobrażeniem I chwałą Boga, niewiasta zaś jesat chwałą mężczyzny.” (wiersz 7)
 4. “Bo mężczyzna jest z niewiasty, ale niewiasta z mężczyzny.” (wiersz 8)
 5. “Mężczyzna bowiem nie był stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla mężczyzny.” (wiersz 9)
 6. “Dlatego niewiasta ma mieć na głowie znak poddania że względu na aniołǿw.”(wiersz 10) Paweł poprawił: Mężczyzna i kobieta, stworzeni byli razem” (wiersz 11-12)
 7. “Osądźcież sami, czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga. Czyż sama natura nie poucza nas, że byłoby wstydem dla mężczyzny, gdyby zapuszczał włosy? Lecz gdy niewiasta włosy zapuszcza, to służy ku jej chwale,….etc,”(wiersz 13-15)
 8. “Ale jeśliby się komu zdało, że może się spierać o to, to my nie mamy takiego obyczaju ani też Kościǿł Boży.”(wiersz 16)

To jest wyraźne co Paweł poprostu gromadzi przyczyny na szczycie siebie ktǿry samodzielnie, to jest racjonalizacja. Dlatego to jest nieuzasadniene tylko przedsiębrać, uświadomienie sobie że to jest racjonalizacja, specjalnie nos 3-5, dają do zrozumienia zainspirowane nauki o podleganiu kobiety do mężczyzny. Ale to było zatwierdzone przez ojcǿw kościoła, kanonicznych prawnikǿw, teologǿw i to jest powtarzane w dokumentach z Rzymu, traktowanie na wyświęcenie kobiet na księzy!

1 Tymiteusza 2,11-15 głǿwny punkt jest “Niewiasta niech się uczy w cichości i uległości,”(wiersz 11) Paweł dodał swoje rozważanie:

 1. “A nauczać niewieście nie pozwalam ani też przewodzić nad męźem, ale zachowywać się w milczenu.(wiersz 12)
 2. “Bo Adam stworzony jest pierwszy. Potem Ewa” (wiersz 13)
 3. “I nie Adam był zwiedziony. Niewiasta bowiem była zwiedziona i dopuściła się przestępstwa” (wiersz 14)
 4. Ale zbawiona będzie przez rodzenie dzieci, jeśli trwać będzie w wierze, w miłości oraz w świątobliwości połączonej że skromnością.” (wiersz 15)

My mamy tu racjonalizację, wyrażenie praktyki (no 1), biblijany rozważać (nos 2-3) tłumaczenie: Kobiety i mężczyźni byli stworzeni razem, w Boskim obrazie.(Genesis 1,26-27) i Adam też zgrzeszył (Genesis 3,6-7.16-19).I tutaj też racjonalizacja, wzięty dawać do zrozumienia długotrwała dyskryminacja w stosunku do kobiet!

Reguła “racjonalizacja” jest połączona z inną regułą:The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!

Kobieta zbyt może działać w persona Christi ponieważ kobiety i mężczyźni są równe w Chrystusie

Kobieta zbyt może działać w persona Christi ponieważ kobiety i mężczyźni są równe w Chrystusie

Kobieta zbyt może działać w persona Christi ponieważ kobiety i mężczyźni są równe w Chrystusie

Rzym twierdzi, że kobiety nie mogą być  kapłanami, gdyż  samic, nie mogą one stwarzać Chrystusa kto był mężczyznę.

‘“ Nie znaki”-mówi St. Tomas, “to co oni reprezentują zasygnalizować przez osoby fizyczne podobieństwo”. Podobny naturalny podobieństwo jest wymagane dla osób, dla rzeczy; gdy Chrystus roli w Eucharist ma być wyrażona sacramentally, nie byłoby to naturalne podobieństwo które musi zachodzić pomiędzy Jezusa i jego minister jeśli roli Chrystusa ta nie była brana dla człowieka: w tym przypadku byłoby trudno jest przewidzieć w minister wizerunek Chrystusa. Dla Chrystusa sam był i nadal jest człowiek ’. Inter Insigniores ust. 27.

Kobieta nie są gorsze

Pierwszym powodem, dla którego argument jest błędne jest że filozofia powyższe implikuje jest błędne.Naukowcy, do których odnosi się dokument, na źródło argument, a on filozofią na obu płci, nie mogą one już być wystąpił w obronie przez jakiekolwiek chrześcijańskich. Dla Tomas Aquinas kobieta jest jedynie “niekompletne człowieka”, a zatem “nie zgłosi eminence od stopnia.’  Tomas stwierdził, że w związku z tym nie mogła” stosowanie “Chrystus lub być jego” wizerunku “. Ale z pewnością takie samo rozumowanie zaprzecza pismo, choćby lepszej ochrony godności ludzkiej filozofii.

Odczytać Tomas samego siebie.

Płci żeńskiej od stopnia nie zgłosi eminence.
Kobiet niezdolność do  została w oparciu o domniemanych, trzykrotnie podrzędności kobiet.
a. Kobiety są biologicznie gorsze. Po Arystotelesa w świetle prokreacji, Aquinas wierzyli, że kobieta rodzi się pewne wady w generatywnym procesu.Kobieta jest uszkodzony osoby płci męskiej. Biologiczną wtórnych status jest też wyraźnie wynika z przekonaniem, że męską materiału siewnego zawiera generatywnym moc. Jego matka tylko zapewnia żywot, który daje pożywienia do materiału siewnego/płodu . Pogląd ten wspólny wśród ojców..
b. Kobiety są społecznie gorsze. A kobieta jest przedmiotem dla człowieka przez naturę, ponieważ zdrowie ludzi powodów, choć wspólne dla obu mężczyzn i kobiet do pewnego stopnia, dominuje w tym męskiej.
c. Kobiety są stworzone jako zależna od mężczyzy. . Człowiek powstał po raz pierwszy. Chociaż zarówno mężczyzna jak i kobiet są na wzór i podobieństwo Boga, aby nasze prawa własności charakter, człowiek jest na wzór i podobieństwo Boga w specjalnym znaczeniu
Aquinas twierdzi, że, ze względu na te inherent wad, kobieta od stopnia może zasygnalizować eminence i mogą zatem, nie mogą stanowić Chrystus jako ku minister.
Wnioski. Ponieważ wiemy kobiet ma być całkowicie równa mężczyznie, zarówno biologicznie, społecznym oraz w kolejności tworzenia, argument dotyczący będzie uważane za nieważne. W rzeczywistości, argument spoczywa na społecznych i kulturowych uprzedzeniami czasu.

Here is the judgment of a contemporary theologian:

“Thomas Aquinas był mądry w wiele rzeczy, ale nawet też był on produktu swoich czasów. W Teologij możemy przeczytać że ”, gdyż nie jest możliwe w płci żeńskiej do zasygnalizować eminence od stopnia, na kobietę jest w stanie poddanie, jak następuje ona nie może otrzymać architektonicznymi porządkowe”. Co więcej, kobieta nie jest spowodowana przez poddanie się warunków socjalnych. Odpowiadając na pytanie, czy niewolnictwa jest przeszkodą w ordination, Tomas napisał w Peterle że “znaki nie zgłosi ze względu na swoje naturalne podobieństwa. Obecnie kobieta jest uzależnione od swojego charakteru, podczas gdy niewolników nie jest”. Aquinas też wierzyli, że“w kobiety nie ma wystarczających umysłu oprzeć moc odporne. Byłoby z pewnością jedna mają wątpliwości co do istoty ordinacij takich ograniczonych żelaznego”.

“Nie możemy sędzia Tomas Aquinas. Ale wiemy lepiej. Wiemy, że kobiety nie są z natury niższe niż u mężczyzn (patrz Jana Pawła II 1988 r. wyniósł list, Mulieris dignitatem). Będziemy wiedzieli że kobieta nie jest wyższa w stanie poddanie przez jej charakter niż jest człowiek. Aquinas pisemnych zastrzeżeń nie może być dłużej przytoczyć jako powody do odmowy ordinacij dla kobiet. Ani żadnych innych przyczyn, które mogą sugerować podrzędności. Mogłoby to stoją w sprzeczności z tego co mamy teraz zrozumieć o dobrych wiadomosciach Chrystusa.”

Rose Hoover, uznać, że tradycji. W przypadku kobiet ordinaci, Commonweal 126 nr 2 (29 sty. 1999), str. 17-20. Hoover jest na schronieni personelu Cenacle w Metairie, Luizjana.

Symbol nie jest fizyczne podobieństwo

Drugi niewyjaśnionego w Tomas  rozumowanie jest to, że on równa naturalnych podobieństwa [=exact podobieństwo] z symbolem [=a znaku z sens]. A Jezus płeć może sprawę na kiedy my zostały mu w sposób malowania, nie ma znaczenia przy on jest reprezentowana przez nie znaku, który jest symbolem.

 • Nieporozumienia jest już oczywiste, gdy Aquinas mówi się o Eucharist jest oznaką Chrystusa męki. Jest to delikatna , a on sam porównuje ona do portretu!  Eucharist, jednakże nie jest portret Pasji. Jej zaświadcza o Pasji na prawdziwie symboliczny sposób.
 • Aquinas wskazuje innego symbolu: ołtarza. To. jak twierdzi, stanowi krzyża. Tutaj podaje on prawdziwy symbolu. Dla osób fizycznych na podobieństwo krucyfiks nad ołtarzem pokazuje lepszego podobieństwa do krzyża. U ołtarza nie wyglądają jak krzyżyk ale Kawiarnię krzyżem bo-jak poświęcił ręce chleb i wino stoją na ołtarzu, Chrystus zawieszone na drwa na krzyż.
 • Aquinas mówi o kapłana: : ‘kapłan ponosi także Chrystus jej wizerunek, w których osobę lub na których moc on wydaje słowa poświęcenia.’
  Wnioski: Aquinas powinny uświadomiły sobie, że do kapłana w zbyt nie jest ono naturalne podobieństwo tego zagadnienia, ale ofiarnych ustawy o Chrystusie. Kapłan zbyt jest ‘symbolem’, a nie naturalnego podobieństwa.

To właśnie Eric Doyle powiedział o nim:

“Porównać te dwa teksty:
Peterle Theologiae III, q. 83, sztuki: Ja, ad 2: Jak uroczystości związane z tym architektonicznymi jest obrazem reprezentujących (imago repraesentiva) Chrystusa  Pasji, tak czy stanowią krzyżem na ołtarzu, Chrystus był ukrzyżowany we własnym odpowiedniej formie  fig:: tyle. St. Tomas jawnie odróżnia z jednej strony między imago reprezentować i ołtarza, jako reprezentować krzyża i, z drugiej strony, Chrystusa ofiara w prawny gatunek.
Po drugie, ta sama kwestia i artykuł, ad 3: Z tych samych powodów kapłan ponosi także Chrystus obrazu (gerit imaginem Christi), w których osobę lub na których moc on wydaje słowa poświęcenia jako mu pokazana. I tak w środku kapłan i ofiary były takie same. Deklaracja chce zawrzeć z porównywania ad 3 ad 2, w których i kapłan musi być płci męskiej. Ale to, w rzeczywistości, to jedno stanowisko, o którym nie można wyciągnąć z tego porównania. W istocie, jeśli ad 3: gerit imaginem Christi nie odnosi się do Chrystusa  mediatorem w symboliczny sposób, równolegle z  2 jest wytopionych śmieszne.

“Z okazji eucharist jest wizerunek reprezentatywany Chrystusas pasji i ołtarz reprezentuje krzyża. Ani podwójne poświęcenia ani dochodzi do fizycznego podobieństwo ołtarza fotografię lub Chrystusa  ofiarował na krzyż. Jednakże od prawdziwego symbole mają naturalne [wewnętrznych] podobieństwo do tego co jest reprezentowana. W eucharist poświęcenia Chrystus nie jest, to właśnie w genere signi, jest symboliczna. Jeżeli, a następnie, które kapłana wizerunek Chrystusa (gerit imaginem Christi), tak jak uroczystości związane z tym architektonicznymi jest przedstawicielem wizerunek Chrystusa krzysz [mówi Tomas pasji] jako zgłoszenia posiada, wówczas nie może być przedmiotem fizycznego podobieństwa ale naturalnych podobieństwo, że jest symboliczna representalion Chrystusa mediatora. St. Tomas nie zmienił swojego pojęcie wizerunek. tekst  3 oraz zważywszy że jest ona bardzo odmienne znaczenie, ponieważ deklaracji wydaje się być o mówiąc; St Tomas wypowiada się: Jak uroczystości związane z tym architektonicznymi jest obrazem reprezentujących Chrystusa  Pasji. . . I z tych samych powodów kapłan ponosi także Chrystus  obrazu. . .”

“ Jubileusz masy nie jest mimeograph ostatniej wieczerzy lub trupich. Jeżeli naturalne podobieństwo między ministrem eucharist i Chrystusa formalnie zainteresowanym męski Chrystusa, potem ściśle rzecz biorąc wszystko musiałyby być uczynić, aby kapłan tak dokładnie jak dzisiaj przypominają co nam zebrania to możliwe jest Żydem pierwszego wieku wyglądał. To nie jest lekceważący; jest to logiczne następstwo deklaracji  argument. Jeżeli naturalne podobieństwo oznacza fizyczne podobieństwa, a następnie w trosce o przeprowadzenie wizerunek doskonalsze kapłan powinienem to strój w masie w ramach pierwszego wieku Żyda nagotował. Jako że jest ona kapłan w masie zmienia szaty, służące do ukrycia jego bardzo ski oraz podkreślenie znaczenia jego ministerstwa jako przedstawiciel wizerunku lub symbol  Chrystusie ludzkości w jego mediator. W związku z tym co deklaracja mówi o eucharist można powiedzieć o wszystkich przyjmowania: kapłana. . . Akty. . . W persona Christi, biorąc roli Chrystusa, do punktu będąc sam obraz jego, kiedy był dla słów wydaje poświęcenia. Można też mówią o kobiecie minister chrzest: ona działa w persona Christi, biorąc roli Chrystusa, do punktu będąc sam obraz jego, kiedy zaszła wydaje te słowa chrzest”

Eric Doyle, ‘Kwestia kobiet i argument kapłanów w Persona Christi’, Irlandzki Theological kwartalnych 37 (1984) 212-221, pp. tutaj 217-218.

John Wijngaards


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!

Argumenty oparte na tradycji

Argumenty oparte na tradycji

Argumenty oparte na tradycji

Background music?

Słowo „Rzym” w całym dokumencie odnosi się zarówno do Kongregacji Nauki Wiary jak i do Ojca Świętego.

RomeTradycja w oczach Rzymu Freedom of InquiryKontrargumenty oparte na tradycji
Od najwcześniejszych czasów aż do dziś Kościół nigdy nie udzielał święceń kapłańskich kobietom.
Teksty Rzymskie!

To, że istniało uprzedzenie w stosunku do kobiet, nie zmienia faktu, że zwyczaj nie wyświęcania kobiet stał się tradycją Kościoła.

Teksty Rzymskie!

Posługiwanie przez kobiety we wczesnym Kościele nie miało nic wspólnego z sakramentalnym kapłaństwem.
Teksty Rzymskie!

  1. Zasada niewyświęcania kobiet w Kościele nie była w rzeczywistości oparta na Piśmie Świętym ani na zrozumieniu istoty rzeczy, lecz na uprzedzeniu w stosunku do kobiet w trzech dziedzinach. Przywódcy Kościoła uważali, że kobiety są:

2. Przez wiele wieków Kościól faktycznie udzielał kobieton sakramentalnych święceń, dopuszczając je do diakonatu.

3. ‘Utajoną’ i ‘dynamiczną’ tradycję, która wskazuje na możliwość udzielania kobietom święceń można dostrzec w następujących objawach:
* W fakcie udzielania święceń kapłańskich niektórym kobietom;
* w uznaniu funkcji kapłańskich Maryji;
* w udzielaniu przez kobiety sakramentów chrztu i małżeństwa;
* w nieprzerwanej świadomości, że kobiety i mężczyźni są równi w Chrysusie.

Ilekroć była o tym mowa, Ojcowie Kościoła odrzucali kapłaństwo kobiet .

Teksty Rzymskie!

  4. O jcowie Kościoła rzadko wypowiadali się na temat święceń kapłańskich dla kobiet. Ci, którzy zabierali głos na ten temat byli pod wpływem własnych uprzedzeń na temat kobiet. To samo się stosuje do wczesnych “reguł kościelnych”..
Wedle praw i teologii średniowiecznego Kościoła kobiety nie mogły otrzymywać ważnych święceń kapłańskich.

Teksty Rzymskie!

  5. Społeczne i religijne uprzedzenia do kobiet zostały utwierdzone w prawie kościelnym od czasu powstania najwcześniejszych kodeksów aż do dnia dzisiejszego.
6. Podstawy społeczne i teologiczne na których opierali się teologowie średniowieczni , twierdząc, że kobiety nie są zdolne do otrzymania święceń, były fałszywe.
Ta doktryna była tak utwierdzona w późniejszych wiekach, że Kościół nie miał potrzeby jej bronić.

Teksty Rzymskie!

  7. Teologowie postscholastyczni powtarzali dawne uprzedzenia nie poddając ich krytycznej analizie.
    Wniosek: Utajona, lecz autentyczna, i dynamiczna tradycja Kościoła podtrzymuje udzielanie święceń kobietom.

volgende bladzijde?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!

Z kobietami ten numer nie przejdzie

Z kobietami ten numer nie przejdzie Mary McAleese, President of Ireland

Z kobietami ten numer nie przejdzie

Mary McAleese

Za The Tablet z 15 marca 1997 r.

Opublikowane w internecie za zgodą The Tablet. Adres: 1 King Street Cloisters, Clifton Walk, London W6 0QZ UK. Tel: 44-20-8748 8484; fax: 44-20-8748 1550; email: thetablet@thetablet.co.uk.

Mary McAleese jest prezydentem Republiki Irlandii (1997-2011). Wśród stanowisk akademickich pełniła funkcję:

 • Profesor prawa karnego, Trinity College, Dublin (1975)
 • Dyrektor Institute of Professional Legal Studies – Instytutu Zawodowych Studiów Prawniczych (1987)
 • Wicekanclerz Queen Mary’s University w Belfaście (1994)
 • Prezydent Republiki Irlandii (1997)

Czy którykolwiek z biskupów katolickich w Irlandii przeszedł szkolenie z równych szans? Jest to poważne pytanie zadane przeze mnie wcześniej, z depresyjnie przewidywalną odpowiedzią. Mogłabym postawić to samo pytanie na temat papieża i kurii i być wystarczająco pewna odpowiedzi.

Fakt, że odpowiedzią jest dźwięczne „nie”, jest dziś problematyczny w sposób, w jaki nie był nawet cztery czy pięć lat temu. Zachodni zeświecczony świat poczuł wpływ dekad poważnie traktowanych debat, krytyk, badań i legislacji w sprawie równych szans. Nabrało to przyspieszenia w Irlandii, jak i w wielu innych krajach, przynosząc nam wszystkim stromy wykres uczenia, które zmieniła oblicze edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, polityki, relacji międzyludzkich i perspektywy kulturalne. Niektóre twierdze konserwatyzmu lokują się na dole tego wykresu. Inne z oporem wspięły się, niektóre zostały zepchnięte, a jeszcze inne skoczyły w górę.

W małym, relatywnie jednorodnym kraju takim jak Irlandia, z dobrze wykształconą i oczytaną populacją, istnieje zawsze możliwość, że płynny i przekonujący argument po jakimś czasie stworzy masę krytyczną przekonanych. Istnieje również możliwość, że wyizolowana, oparta na jednej płci struktura kościelna, z jej kanałem komunikacyjnym ułatwiającym przepływ informacji w dół, ale już nie w górę, będzie zbyt wolna, aby docenić to, co rozdyskutowane klasy mówią, myślą i wnioskują. Rezultatem jest to, że w ramach Kościoła irlandzkiego i wszędzie indziej istnieje nerwowy impas pomiędzy tymi, którzy wierzą, że by zarządził równość kobiet a tymi, którzy w to nie wierzą.

To nigdy nie była wyłącznie debata pomiędzy mężczyznami a kobietami. Była to raczej debata pomiędzy sztywnymi, warunkującymi siłami starego świata i pełnymi wyzwań nalegającymi głosami nowo wyłaniającego się świata. Co więcej, ten ostatni, pomimo lodowatego potraktowania kwestii święceń dla kobiet a całkiem nawet możliwe, że z tego powodu, wyczuwa bliskie zwycięstwo.

Nie tak dawno temu głosy twierdzące, że seksizm groteskowo zniekształca Kościół Chrystusowy na ziemi, były głosami marginalnymi, krzyczącymi w stronę gmachu, cytadeli, tak dobrze chronionej, że zdawała się być nie do przeniknięcia. Wewnątrz irlandzkiego skrzydła tego gmachu wyłącznie męskie duchowieństwo miało zawarty doskonały i widocznie bezpieczny sojusz z irlandzkimi matkami. Wiara płynęła z pokolenia na pokolenie, w dół przewodu utworzonego przez to wspaniałe partnerstwo. Płynęła swobodnie, ponieważ były tam zaufanie, szacunek, nawet poddaństwo z jednej strony, domniemanie i paternalizm z drugiej.

Poeta W.B. Yeats opisuje tę relację jako „kod podłego poddaństwa” – być może twardy osąd, jeżeli wziąć pod uwagę niekorzystny status społeczny kobiet w skali globalnej i praktycznie w każdym wyznaniu religijnym jego czasów. Jednak echo jego słów można odnaleźć w bardziej współczesnych słowach papieża Jana Pawła II, kiedy powiedział: „Jesteśmy, niestety, spadkobiercami dziejów pełnych uwarunkowań, które we wszystkich czasach i na każdej szerokości geograficznej utrudniały życiową drogę kobiety, zapoznanej w swej godności, pomijanej i niedocenianej, nierzadko spychanej na margines, a wreszcie sprowadzanej do roli niewolnicy. Nie pozwalało jej to być w pełni sobą i pozbawiało całą ludzkość prawdziwych bogactw duchowych. Z pewnością niełatwo ustalić dokładnie odpowiedzialność za ten stan rzeczy, z uwagi na głęboki wpływ wzorców kulturowych, które w ciągu wieków kształtowały mentalność i instytucje. Ale jeśli, zwłaszcza w określonych kontekstach historycznych, obiektywną odpowiedzialność ponieśli również liczni synowie Kościoła, szczerze nad tym ubolewam.”

Fakt, że ten papież uważał za konieczne, aby w ostatnich kilku latach powracać często do tematu kobiet, opowiada swoją własną historię. Jego słowa nie należą do człowieka, które wierzy, że jest po wygodniejszej stronie debaty. Odległe od tego, są słowami człowieka, który powoli uświadamia sobie, że mury obronne twierdzy zostały przerwane i jej niegdyś wierni obrońcy są zanikającą populacją.

Obecnie, gdy podnoszą się głosy wspierające znacznie bardziej radykalny pogląd na rolę kobiet w Kościele, głosy te nie pochodzą ze skrajnego marginesu lub. Nie są to głosy testujące tych, których frustracje wyprowadziły poza Kościół, w zamian za to są to głosu ludzi (mężczyzn, kobiet, księży, zakonnic i niekiedy biskupów), których stopy i wiara są silnie ukorzenione wewnątrz Kościoła, którzy kochają go, żyją nim i są zdeterminowany zostać w nim i go zmieniać. Ktokolwiek uczęszczający na kościelne spotkania, gdzie dyskutowany jest temat kobiet i Kościoła, musi dostrzec, tak jak ja, że główny nurt wiernych zmienił strony. Proces konwersji nie jest jeszcze zakończony, ale nie jest od tego daleki.

Są tacy, którzy twierdzą, że obecna wyrwa w zaufaniu pomiędzy wiernymi a Kościołem instytucjonalnym została w wielkim stopniu spowodowana przez falę ostatnich skandali z molestowaniem seksualnym dzieci, dotyczących duchowieństwa oraz fatalne radzenie sobie z nimi przez władze kościelne. Bardziej prawdziwe jest raczej to, że jedynie przyspieszyły one spadek w pogarszających się relacjach pomiędzy wiernymi (w szczególności kobietami) a kościelnymi strukturami władzy. Seksistowskie uwarunkowanie, które wspomniał papież Jan Paweł II nie jest już nieznanym lądem. Zostało zbadane, jego warstwy odsłonięte, jego podstępne ścieżki odkryte. Większość inteligentnych mężczyzn i kobiet potrafi rozpoznać seksistowskie frazesy z dystansu kilometrów, choćby nie wiadomo jak szlachetnie odziane, choćby nie wiadomo jak wzniosły mówca. Zatem kiedy Ojciec święty przyznaje, że Kościół mógł być odrobinkę seksistowski w pewnych epokach, oczekujemy kolejnego oczywistego stwierdzenia – że Kościół ma zamiar podjąć wyzwanie długiego. ciężkiego, naukowego spojrzenia na siebie.

To, że zamierza spróbować zrozumieć, jak jego własne myślenie, jego własne rozumienie Boga, zostało wypaczone i zniszczone przez 2000 lat wstydliwej kodologii odzianej w szaty teologii i – co gorsze – w szaty Bożej woli. Ale to oświadczenie nie nadchodzi. Zamiast tego „armata”, działo nieomylności, jest uzbrojone i wycelowane.

Czy wierni położą się i odpuszczą? Czy pokornie poddadzą się edyktowi, który rości sobie prawo do bycia wiążącym na zawsze? Nie w Irlandii. Obecnie zgłaszają kontrargumenty, uzbrojone w świeże, nowoczesne spojrzenie naukowe, które stawia konserwatywnych dogmatycznych teologów w centrum ostrej i bezlitosnej uwagi. Obecnie słyszy się głęboko wierzące kobiety, jak mówią o swoim powołaniu do kapłaństwa. Mówią z nowo odnalezioną pewnością i są słuchane z nowo odnalezionym szacunkiem.

W tej debacie istnieje kluczowa ironia. Obie strony wierzą, że walczą o życie i istnienie Kościoła. Nie mogą obie mieć racji. Obrońcy linii Watykanu, którzy brzmią coraz bardziej jak komunistyczni aparatczycy wpatrzeni w ograniczone stereotypy, często w przeszłości charakteryzowali Irlandii jako serce katolicyzmu, to miejsce, gdzie wiara nigdy się nie zachwieje, gdzie zawsze będzie można znaleźć pewnego świadka wierności.

Co ciekawe, wierzę, że mają rację – ale ze złych powodów. Mało hierarchii stawia czoło takiej bitwie o zachowanie wiarygodności i przydatności jak hierarchia irlandzka. Potrzebują sojuszników, w szczególności wśród wierzących kobiet. Te kobiety chcą zawiązać nowe sojusze, ale dziś kobiety mówią językiem, którego wielu z tych mężczyzn po prostu nie rozumie i mają problemy z odnoszeniem się do niego. Jest to język jutrzejszego świata, nie język wczorajszego seminarium.

Tego starego języka trzeba się jeszcze oduczyć. Staje się on gwałtownie oznaką braku dopasowania i daleko po „dacie przydatności do spożycia”.

Mary McAleese

Tego starego języka trzeba się jeszcze oduczyć. Staje się on gwałtownie oznaką braku dopasowania i daleko po „dacie przydatności do spożycia”.

Wróć do Obowiązek wypowiadania się


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument
proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!

Slubna podobizna sakramentalne Kapłaństwa

Slubna podobizna sakramentalne Kapłaństwa

Slubna podobizna sakramentalne Kapłaństwa

Rzym oznajmia, że kapłan powinien być człowiekiem ze względu na symboliki przez które Chrystus jest oblubieniec i Kościoła jego Panny Młodej.

“Kościoła jest Chrystus  panny młodej, komu kocha skutek zdobyte przez nią krwią jego i dokonała chwalebne, święty i bez skazy, i od tej pory on jest nierozerwalnie związane z tym ślubny temat., co jest rozwijany od litery Sw. Pawła. (por. 2 Kr. 11: 2, wymiana. 5: 22-23) twórczości Sw. Jana (por. szczególnie( Jn 3: 29, Rev. 19: 7, 9), nie znajduje się również w synoptyczna rozpoczętą. . . . Dlatego jesteśmy nigdy nie może ignorować faktu, że Chrystus jest człowiek. A zatem, o ile do pominięcia jeden jest jak ważne jest to symboliki dla gospodarki objawienia, musi być przyznał, że, w działaniach, w których popyt o charakterze ordination i z którego Chrystus sam, autor Przymierza, i szef Oblubieniec Kościoła, jest reprezentowany, która wykonuje jego ministerstwa zbawienia-co jest w najwyższym stopniu w przypadku Eucharist-jego rola (jest to oryginalny tego słowa znaczeniu persona) muszą być przeprowadzane przez człowieka”. Inter Insigniores ust. 30-31.

Symboliki Boga w Starym Testamentu i Chrystusa w nowym, jako Oblubieniec, należy zasadniczo żydowskiej kontekst kulturowy. Jest to tylko sposób na wypowiedzi. Pismo sobie poza męskiej symbolikę w więcej niż jedną sprawą. Biblia podkreśla, że istnieją kobiecej aspekty do Boga współczucia. Bożego wieczne wierność jest porównywana do nigdy-zapominając miłość matki za jej dzieci (Księga Izajasza 49,15). Chrystus jako powiedziano przetargu (List do Hebrajczyków 5, 2) oraz zależało na tym jak kurze chcącym chronić jej kurcząt (Mateusza 23, 37). Sam od siebie nawet Paweł przemawia jako matka (1 Tesaloniczan 2, 7; List do Galatów 4, 19).

Istnieją jednak pewne szczególne powody, dla których trzy symbolizm tej Oblubieniec i Panny Młodej kobiety nie wyklucza kapłani.

 1. W Pismu symboliki Oblubieniec i Panny Młodej nigdy nie jest przedłużony do kapłaństwa Chrystusa
 2. Symboliki Oblubieniec’s feast jest na których w przeznaczeniu liturgii, ale najistotniejszym symboliki jest Chrystus jako mediator zbawienia.
 3. Symboliki Panny Młodej i Oblubieniec jest sama w sobie napoletano. Każdy Christian reprezentuje zarówno Panny Młodej i Pana Młodego.

W Pismu symboliki Oblubieniec i Panny Młodej nigdy nie jest przedłużony do kapłaństwa Chrystusa

“Zarówno między Insigniores i zwrócić uwagę komentarzu do tych tekstów w których Chrystus jest związana z kościoła jak oblubieniec do panny młodej. Deklaracja potem trafi na dokonanie teologia rozszerzenia tego wizerunku nie znalazł w nowym testamentu: reprezentuje kapłan Pana Młodego Chrystusa i dlatego należy męskich. W Nowy Testament obraz jest wykorzystywany wyłącznie Chrystusa i Kościoła, i nigdy nie zostanie przedłużony na obszarze ministerstwa.”

Ewangelia Jana R. Donahue, ‘A opowieść o dwóch dokumentów’, w kobiety, Kapłanom przez L. i A. Swidler, Paulist Prasy, Nowy Jork 1977, pp. 25-36; patrz również J. R. Donahue,” Kobiety, Kapłaństwa i  Watykanie”, Ameryki, Vol. 136 (2 KWIECIEŃ 1977), pp. 286-287. John R. Donahue SJ Associate Professor jest Nowego Testamentu z Vanderbilt Divinity w szkole, autorka Czy Ty jesteś Chrystus? Próbnego Jezusa w  Ewangieliję znaku. Był członkiem zarządu z Katolickiego Bibilijny Stowarzyszenia, obecnie jest członek redakcji Izby Journal of Bibilijny literatury.

Symboliki Oblubieniec święto jest na których w przeznaczeniu liturgii, ale najistotniejszym symboliki jest Chrystusowy

Przed świętem komunia, kapłan może wezwać wiernym przedstawienia wzoru: To jest Baranek Boży która ponosi odpowiedzialność dala grzechów świata. Błogosławieni ci, którzy są nazywane do jego kolacja.

Odnosnie jest tu Jan 1,29 (baranka która ponosi odpowiedzialność dala grzechów świata) i do kreski: Błogosławieni ci, którzy są zapraszani do małżeństwa wieczerzy Baranka-revelation 19,9). Ten posiłek, w których sam Jezus jest ojciec rodziny, jest optymistycznie spełnienia nieba. Nuptial obrazów, przedstawiających przymierza relacji między nim a wspólnotą, dlatego właśnie wprowadzone. Istnieje niezaprzeczalnie link do przeznaczeniu .

Jednakże takie aluzje do Oblubieniec mają większego znaczenia obrazów, jako Dawid Coffey wskazuje.

Przede wszystkim należy podkreślić, że właśnie ze względu zaproszenie formuły tylko daty od chwili post-Watykan II reformy, i że jego tekst tylko ma status opcję. Ogólne Polecenie Roman Missal tylko wymaga, aby kapłan zaprosić wiernych “do udziału w posiłek … przy słowa z ewangelii”. (§43), Ale istnieją względy je również.

“W liturgii kapłan reprezentuje Chrystus jako szef mistycznego ciała. Oprócz faktu, że jest to lusterka poświadczone przez magisterium, jest to niezbędny związek między kapłan  reprezentacji kościoła i jego reprezentacji Chrystusa, jako my także pokazana. Chciałbym teraz do dokonania kwestii, że o ile reprezentuje jedną osobę, Chrystus, w ramach jednego konkretnego symbol, nie jest możliwe dla kapłana równocześnie do reprezentowania go zgodnie z innym symbolu. Nie jest możliwe, dlatego dla niego jednocześnie do reprezentowania Chrystusa jako szefa grupy mistycznego ciała i jak oblubieniec tego kościoła. Wprawdzie się czasem odniesień do tego drugiego symbolu w liturgii, a przedstawicielstwo pozostaje spójny, a mianowicie, Chrystus jako kierownik. Oczywiście, to odniesień jest bardziej opowiadają kiedy wykonane przez człowieka, ale może również zostać dokonane przez kobietę.

David Coffey, Priestly reprezentacji kobiety Ordination, w Kapłaństwa. Hard pytania ed. Gerald P. Gleeson, Columba, Dublin 1993, pp. 79-99; tu str. 96.

Symboliki Panny Młodej i Oblubieniec jest sama w sobie napoletano. Każdy Christian reprezentuje zarówno Panny Młodej i Pana Młodego

“Wieczne pełnomocnika małżeństwo jest być może nie jest idealną relacji między Chrystusa i chrześcijańskiej. Chrystus jest przede wszystkim obecnego w kościele,  kościele jest się z nami my są inne można, my jesteśmy Chrystusa na świecie. To jest częścią tego kapłanstwa charakter na cały lud w kościele, że my prowadzenia mediacji Chrystusa na świat. Wprawdzie jesteśmy można, to ministerialnej kapłaństwa który składa się z przedstawicieli Chrystus jest również z osobami, które składają się jak sami członkowie kościoła. To jest, są one członkami panny młodej, Kościół, który jest kobiece, w tym samym czasie, w którym Chrystusa, męski, oblubieniec. Ale nie mogą być uznany za zarówno panny młodej i Pana Młodego, zarówno męski i kobiece, to z samej swej ”.

“Możemy tylko uporać się z tym jeżeli mamy powiedzieć, że istnieją dwa sposoby patrzeć na poszczególnych państw ministerialnej kapłaństwa, jak księdza w którym posiada pewne funkcje, które są powiązane z osobą Chrystusa, a także jako członek w którym ma Kościół Chrześcijanin jak samemu. To jest w jednym momencie on jest symbolicznie męski, w tym samym czasie symbolicznie kobiece, ani nie jest zagrożona symboliczne stanowiska lub sfałszowane przez jego rolę biologiczną. Innymi słowy, gdyby człowiek może zostać członkiem Kościoła, symbolicznie kobiece, wówczas kobieta może zostać członkiem ministerialnej kapłaństwa, symbolicznie męski.”.

Pawła Lakeland, Może być kobiet kapłanów?, Merciera Prasy, Dublin 1975, pp. 64-65; zob. także jego Teologia i najważniejsze teorii: w obręb dyskursu Kościoła, Abingdon, Nashville 1990.

Wnioski

Symboliki Chrystusa który odnosi się do kościoła jako Oblubieniec do jego nie podważa Panny Młodej reprezentacji Chrystusa na Eucharist przez kobietę kapłana.

Powinno być: Mężczyźni mogą być ku?, , by Rosemary Radford Ruether

John Wijngaards


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!

Argumenty przemawiające za dopuszczeniem kobiet do Święceń w Kościele Katolickim
Argumenty przemawiające za dopuszczeniem kobiet do Święceń w Kościele Katolickim

maria
Teksty w następujących językach:
angielski
francuski,
hiszpański
niemiecki
włoski
holenderski
portugeski

ZAWARTOŚĆ:

 • Wszystkie wypowiedzi Kościoła na temat kapłaństwa kobiet
 • Ojcowie Kościoła
 • Dawniejsze sobory
 • Teologowie średniowieczni
 • Obrzędy i nabożeństwa
 • Dokumenty historyczne
 • Współcześni uczeni

„Trzeba przyznawać wiernym, czy to duchownym czy świeckim, należytą wolność badania, myślenia oraz wyrażania swego zdania…”
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, nr 62.


Dyskusja z RzymemThe Congregation for Doctrine
Wstęp
W prostych słowach – czego dotyczy ta dyskusja? Kliknij tu!

Pismo Święte
Rzym twierdzi, że sam Jezus zamknął kobietom dostęp do kapłaństwa, gdyż wśród dwunastu apostołów.nie wybrał ani jednej kobiety. Kliknij tu!

Tradycja
Ojcowie Kościoła i teologowie średniowieczni odrzucili możliwość kapłaństwa dla kobiet. Rzym twierdzi, że to stwarza autentyczną tradycję. Kliknij tu!

Teologia
W opinii Rzymu kobiety nie mogą działać “w osobie Chrystusa”, a więc nie mogą przewodniczyć w Eucharystii. Kliknij tu!

Urząd Nauczycielski
Rzym twierdzi, że zakaz dotyczący kapłaństwa dla kobiet został nieomylnie zatwierdzony przez międzynarodową hierarchię biskupów. Kliknij tu!

By dowiedzieć się więcej, szukaj dalej na stronie internetowej “women priests”.

Dlaczego kobiety mogą otrzymywać Święcenia Kapłanskie

1. Jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie
Przez sakrament chrztu kobiety i mężczyżni mają równy udział w kapłaństwie Chrystusa. Tym samym droga do święceń kapłańskich jest równieź otwarta dla wszystkich. Kliknij tu!

2. Uprzedzenie kulturowe
Zwyczaj nie udzielania kobietom święceń kapłańskich powstał na tle potrójnego uprzedzenia względem kobiet. Kliknij tu!

3. Utrata wartości przedstawianych przez kobiety
Ograniczenie kapłaństwa wyłącznie do mężczyzn stanowi część skrzywionej perspektywy na wartości związane z ciałem, życiem seksualnym i małżeństwem, która musi ulec zmianie. Kliknij tu!

4. Kobiety jako Diakoni
Co najmniej do dziewiątego wieku kobiety otrzymywały pełne święcenia jako Diakoni. Kliknij tu!

St.Thérèse of Lisieux New!

5. Kobiety czujące powołanie kapłańskie New!
Fakt, że w Kościele Katolickim wiele kobiet czuje powołanie do kapłaństwa jest znakiem od Ducha Świętego, którego nie wolno ignorować. Kliknij tu!

6. Maryja w roli kapłana
Prastare nabożeństwo do Maryji jako kapłana wskazuje, że według ‘sensus fidelium’, czyli wyczucia wiernych, w stosunku do Maryji ten zakaz został już przełamany. Kliknij tu!

7. Inne Kościoły Chrześcijańskie
W wyniku glębokich studiów i modlitwy inne Kościoły Chrześcijańskie obecnie udzielają kobietom święceń kapłańskich. Ten fakt potwierdza, że jest to zgodne z intencją Chrystusa. Kliknij tu!

Dlaczego Papież twierdzi, że kobieta nie może zostać kapłanem Istnieje co najmniej siedem powodów, dla których kobiety mogą i powinny otrzymywać Święcenia! Dlaczego odważamy się sprzeciwiać Urzędowi nauczycielskiemu Kościoła
Jest to najbardziej wyczerpujące źródło informacji na internecie na temat kapłaństwa kobiet!

| NEW! On-line Course| NEW! Screensaver! | Prayer! | opcje | odnowa Kościoła | korespondencja |

Join us . . . !Visit our interactive section — for ideas, support, contact . . . Kliknij tu!

Może kobiety stanowią Chrystusa na Eucharist?

Może kobiety stanowią Chrystusa na Eucharist?

Może kobiety stanowią Chrystusa na Eucharist?

Rzym twierdzi, że kobiety nie mogą być wyswięcić na kapłanów, kapłan akty ze względu w ' osobie Chrystusa'. Chrystusa, który był  męski, może jedynie zostać odpowiednio reprezentowane przez  męski kapłana. Znajdą państwo w pełni argument w Inter Insigniores, § 24-28.

Argumentacja jest nieprawidłowa z następujących względów:

 1. Ten argument, przedstawioną przez Thomasa Aquinas i jego zwolenników jest poważnie wadliwe i nie może być uznany za ważny dzisiaj.
  Kobieta zbyt może działać w persona Christusa ponieważ kobiety i mężczyźni są równe w Chrystusie.
 2. Będąc ‘wizerunek Chrystusa’ zarówno w Pismie i tradycji nie odnosi się do podobieństwo do Chrystusa  maleness, ale do Chrystusa osoba jako dziecko od Boga.
  Kobiety nosiły zbyt Chrystusa wizerunku przyjętych dzieci Boże.
 3. Chrystus posiada cechy kobiecej jak również męski cech.
  Kobieta reprezentuje Chrystusa lepiej w jego kobiecej cech i kobiecej symboliki swego życia podając misji.
 4. Chrzest w pełni reprezentuje kobiety i małżeństwa Chrystusa.
  Jak ministrowie  tych sakramentów  kobiety już działają jak ‘inne Chrystusa’.
 5. Istota Chrystusa  kapłaństwa żądań ‘oznajmując’ jego miłość, a nie jego płci męskiej.
  A woman, as much as any man, canmoże stanowić Chrystusa  miłości, która stanowi istotę jego kapłaństwa.

Uwaga. Powodem są prezentowane  bez jakichkolwiek niebezpośrednie priorytet w ich sekwencji i przyjmowania niektórych zachodzić na siebie.

Należy podkreślić również, że Rzymu jedynie argument nie jest tradycyjnym. My nie mogły znaleźć go do średniowiecza.

Jeżeli chodzi o argument męskiej kapłan wymagające do reprezentowania Chrystusa, można zauważyć że NT nie wydaje się mieć żadnego teologicznego odsetek bez względu na maleness Chrystusa. Stwierdzam, że tylko trzy teksty w którym słowo o Chrystusie który jest używany (Lk 24: 19; Jn 1: 30; Akty 2: 22) i żaden z nich eksploatuje Chrystusa  maleness. Interesujące, że w Rom 5, gdy Chrystus jest przedstawiona jako jeden człowiek za pośrednictwem którego posłuszeństwa łamanie przez jeden człowiek, Adam, zostało zlikwidowane, że pojęcie zarówno dane jest:, który nie. W punkcie, w sposób oczywisty, nie jest Chrystus  maleness na pytanie ani pozwala sądzić, iż jedenej  relacji nie jest naruszona do niego przez nią, a jedynie pokazują, że teologi nacisk na maleness Chrystusa  ludzkości jest obcych dla NT.

Józef A. Komonchak, ‘Teologia pytania na temat wyświęcen kobiet’, Kobiety i w Katolickiego Kapłaństwa, pp. 241-259; tu str. 250.

“Argument wynikają z potrzeby męskiej reprezentacji jest praktycznie bez precedensu w tradycji. Nie w istocie wskazać jakiekolwiek do tradycyjnej podstawy, na których ordination presbyterate do której odmówiono lub episkopatu do kobiet. Przyjąć argumentu a jej praktyczny skutek, dlatego, jest nie do utrzymania tradycji, ale aby zmienić ją zmieniając swoje znaczenie. Ma ono akord dosyć do kościoła nowy sens  długotrwale odmowa rozkazał kobiet. Jest to nie tylko, a nawet przede wszystkim, ponieważ ideę, że prezbiter lub biskup jakoś obrazów Jezusa w szczególny sposób to takie, które przybyły dość późno na scenie chrześcijańskie historii. Co to jest rzeczywiście powieść w nim jest ideę, że Jezus maleness jest co najmniej jeden z kluczowych rzeczy o nim które ecclesial Kapłaństwa musi obrazu. To nowość, ponadto nie mieści się w kategorii o mniejszym i peryferyjnych produktów z pobożny;. Ostatecznie go dotyka kwestii mających na celu Christology i robić z  gospodarką zbawienia; i z tego powodu żąda najbardziej oględnego i sceptycznie kontroli”

“. . . Tak więc [po rozpatrzeniu źródeł] możemy powiedzieć dość mocno w skróconej że maleness Jezusa nie jest z christological zainteresowanie patrystyczny tradycji. Ponadto, nie jest możliwe do wykrycia w rozwój patristycznych pomysłów na ten temat a logikę sugerujący dlaczego on nigdy nie doszło do ojców do dokonania bardziej odgrywają z Jezusem płeć niż uczynili z niego wyścigu. To, co ojców dowiedziała się zrozumieć przez uosobieniem był podobieństwo Słowo Boże w jego ludzkość do wszystkich tych, którzy są objęte zakresem jego wykupu. To właśnie ten podobieństwa, wyrażonej w słowie:, który dla nich wyjaśnia logiki Słowo  stają ciało. Dla on stał się ludzi, abyśmy mogłyby stać się boskich, powiedział jeden z nich (Athanasius, De Incarnatione § 54). I prawdopodobnie to’ my’ (a zatem to ludzkość) obejmuje kobiet. Aby uczynić z maleness Chrystusa a christological zasada jest do zakwalifikowania lub zaprzeczają powszechności jego wykupu.

” . . . W świetle powyższych uwag, musi on być powiedział, że jako ściśle z christological, tego od teologikil, że ów fakt perspektywy Jezus maleness nie jest, do tradycji klasycznej, a inauguracyjnego czynnik w rozumieniu ‘Boga-z-nami’. Jest to ostateczne ani o to, co jest przeznaczona przez nas w tej wypowiedzi, ani z tego, co jest przeznaczona przez Boga. Dlatego jesteśmy mniej więcej w miejsc gdzie my były pod koniec ostatniej części. Maleness nie jest inauguracyjnego Jezusa Chrystusa jako. Przeciwnie, Christology przewiduje go jako człowieka przedstawiciela-kategorii, która prawdopodobnie obejmuje samice ludźmi. Następnie powstaje pytanie: Dlaczego miałyby być znaczne maleness jeden z warunków kwalifikujących do osoby stanowią Chrystus w ministerstwie słowa i Architektonicznymi?”

R. A. Norris,’ Ordination kobiet, i Maleness o Chrystusie’, Kobiety w Kościół, ed. Zgłosiła Monica Furlong, SPCK, Londyn 1984, pp. 71-85; tu str. 73, 78, 80.

John Wijngaards


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!

Św. Teresa a kwestia ordynacji kobiet

Św. Teresa a kwestia ordynacji kobiet

Św. Teresa a kwestia ordynacji kobiet

John Wijngaards, Mount Carmel 45 (1997) nr 3, s. 18-25.

W dniu 19 października 1997 r. św. Teresa z Lisieux została oficjalnie ogłoszona Doktorem Kościoła. Chociaż Rzym mógł sobie z tego nie zdawać sprawy, uznanie przez niego ortodoksyjnej wiary Teresy i słuszności nauczania ma konsekwencje dla ordynacji kobiet, jako że Teresa głęboko pragnęła zostać kapłanem. W ten sposób domyślnie dano świadectwo jej głębokiemu „przeczuciu katolickiemu”, że kobiety mogą i powinny być wyświęcane.

"I would want to be a priest"

Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła właśnie werdykt przeciwko ordynacji kobiet do kapłaństwa. Trzy główne argumenty teologiczne, którymi uzasadniono tę decyzję, to: Chrystus wybrał na Apostołów tylko mężczyzn; Chrystus był mężczyzną, więc kapłan-mężczyzna reprezentuje go lepiej; w tradycji Kościoła w minionych wiekach zawsze wyświęcano jedynie mężczyzn.

Większość teologów nie zgodziłoby się z twierdzeniem, że są to ważne powody. Ale podczas gdy teolodzy obecnie zastanawiają się, jak najlepiej zareagować na oficjalne stanowisko Rzymu, wiele zaangażowanych katolickich kobiet jest zakłopotanych i głęboko nieusatysfakcjonowanych. Delikatnie mówiąc, czują się zawiedzone przez Kościół. Czują się zdradzone zarówno w wierze katolickiej jak i w swojej kobiecości.

Ktoś mógłby oponować, że to tylko uczucie. Czy takie uczucia liczą się w Kościele? Odpowiedź brzmi: tak, liczą się. Takie uczucia muszą być potraktowane bardzo poważnie, jeśli ujawniają głęboką, spontaniczną katolicką odpowiedź na jakieś pytanie. Uczucia tego rodzaju są związane z tzw. sensus fidelium, „spontaniczną świadomością” wiernych, która jest jednym z ważnych probierzy doktryny katolickiej.

Moja przyjaciółka, która jest nie tylko regularnie praktykującą katoliczką, ale także niestrudzenie angażuje się w swojej parafii, lokalnej szkole oraz w wielu ruchach świeckich, przedstawia swoje zastrzeżenia w następujący sposób: „Wiem, że Jezus mnie kocha i ceni mnie jako kobietę, tak samo jak kocha i ceni każdego człowieka. On nie wykluczyłby mnie z kapłaństwa tylko z powodu, że jestem kobietą. Z pewnością nie powiedziałby, że nie mogę Go odpowiednio reprezentować w Jego duchowej misji, bo nie jestem mężczyzną!”.

Kobiety, które czują w ten sposób, nie tylko potrzebują wsparcia w dzisiejszym klimacie w Kościele. Ostatecznie może się okazać, że mają rację w swoim głębokim przeczuciu, co jest naprawdę chrześcijańskie. I, zaskakująco, mają sojuszniczkę w tej niezwykłej świętej: Teresie z Lisieux.

Pragnienie kapłaństwa

Powszechnie wiadomo, że Teresa żarliwie pragnęła być kapłanem. W jej Dziejach duszy słyszymy, jak tworzy tę piękną modlitwę do Jezusa: „Czuję w sobie powołanie KAP£ANA; z jaką miłością, o Jezu, piastowałabym Cię w mych rękach w chwili, gdy na moje słowo zstępowałbyś z Nieba!… Z jaką miłością dawałabym Cię duszom!(…) Chciałabym oświecać dusze, jak Prorocy, Doktorzy, odczuwam powołanie Apostola… chciałabym przebiegać ziemię, głosić Twe imię i umieszczać w ziemi niewiernych Twój chwalebny Krzyż.”(cytat za http://www.voxdomini.com.pl/duch/mistyka/tl/09a-ter.htm).

Dzieje duszy, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków, dostępne w: http://www.voxdomini.com.pl/duch/mistyka/tl/spis.htm . Przeczytaj także wnikliwą analizę tego fragmentu w: Monica Furlong, Thérèse of Lisieux. Virago, Londyn 1987, s. 95.

Ponadto nie była to chwilowa zachcianka To było coś, co stało się częścią jej wewnętrznego życia duchowego. Pośród świadectw złożonych podczas jej procesu beatyfikacyjnego znajduje się długie i szczegółowe oświadczenie jej siostry, Céline Martin. Złożyła ona swoje zeznanie we wrześniu 1910 r. przed trybunałem diecezjalnym powołanym przez biskupa Bayeux i Lisieux. Céline zeznała pod przysięgą, że „w 1897 roku, ale zanim jeszcze się naprawdę rozchorowała, Siostra Teresa powiedziała mi, że spodziewa się śmierci w tym roku. Oto powód, który mi podała w czerwcu. Gdy zorientowała się, że ma gruźlicę płuc, powiedziała: <<Widzisz, Bóg zabierze mnie w wieku, w którym bym jeszcze nie zdążyła zostać kapłanem… Gdybym mogła być kapłanem, zostałabym wyświęcona podczas najbliższych czerwcowych święceń. Co zatem uczynił Bóg? Abym nie była rozczarowana, pozwolił mi zachorować: w ten sposób nie będę mogła tam być i umrę, zanim mogłabym pełnić moją posługę.”

Céline, który była bliższa Teresie niż ktokolwiek inny, dodała: „Poświęcenie związane z niemożnością bycia kapłanem było czymś, co Teresa zawsze głęboko odczuwała. Podczas swojej choroby, kiedy tylko obcinaliśmy jej włosy, prosiła o tonsurę, a następnie radośnie wymacywała ją ręką. Ale jej żal nie wyrażał się tylko poprzez takie drobiazgi, ale był spowodowany przez prawdziwą miłość Boga i inspirował w niej duże nadzieje. Myśl o tym, że św. Barbara przyniosła komunię św. Stanisławowi Kostce, zachwycała ją. „Dlaczego muszę być zakonnicą, a nie aniołem albo księdzem?. O, co za cudowności ujrzymy w niebie! Mam przeczucie, że ci, którzy pragnęli być kapłanami na ziemi, będą mogli mieć udział w swojej godności kapłańskiej w niebie.”

Cytowany tekst pochodzi z artykułu E. DOYLE OFM, „The Ordination of Women in the Roman Catholic Church” opublikowanym w Feminine in the Church, wyd. M. Furlong, SPCK, Londyn 1984,s. 40.

Należy zauważyć, że interesujące jest nie tylko pragnienie Teresy uczynienia wszystkiego co możliwe dla Jezusa. Chodzi o to, że będąc głęboko zanurzoną w swojej katolickiej wierze i w swoich duchowych aspiracjach nie mogła absolutnie znaleźć sprzeczności pomiędzy byciem kobietą a byciem kapłanem, choć Kościół jej epoki nie wyświęcał kobiet na księży. Bez debatowania nad tą w kwestią w wymiarze teologicznym, uchwyciła w swojej spontanicznej świadomości katolickiej, że byłaby dobrym księdzem, gdyby tylko Kościół przyznałby jej prawo do święceń kapłańskich.

Argumenty serca

Teresa, o ile wiadomo, nigdy nie dyskutowała na temat argumentów przeciwko ordynacji kobiet na sposób akademicki. Prawdopodobnie pogodziła się z faktem, że w czasach, w których żyła, społeczeństwo faworyzowało mężczyzn w niemal każdej dziedzinie życia. Musiała zdawać sobie sprawę, że kobiety były wykluczone z kapłaństwa, tak jak były one wykluczone z wszystkich odpowiedzialnych funkcji publicznych, czy to w rządzie, wojsku, handlu, ochronie zdrowia czy edukacji. Teresa wiedziała, że żyje w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

To, czego nie akceptowała i nigdy nie zaakceptowała, to przekonanie, że to Jezus nie dopuszczał jej do kapłaństwa i to jedynie dlatego, że była kobietą. Tym bardziej nie przyjęłaby poglądu, że mężczyzna reprezentuje Jezusa lepiej tylko dlatego, że jest płci męskiej. Ta koncepcja byłaby dla niej odrażająca, ponieważ rozpoznałaby w tym poglądzie odwrócenie priorytetów Ewangelii.

Akcentowanie męskości kapłana jako sakramentalnego znaku w święceniach księdza pochodzi ze średniowiecznej koncepcji mówiącej, że „kobieta to jest mężczyzna niewydarzony” (Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna I Zagadnienie 92 art. 2). Pojęcie pochodzi od Arystotelesa i innych greckich pisarzy, którzy, nie znając współczesnej biologii, za nosiciela przyszłego życia uważali jedynie mężczyznę. Z tego samego powodu św. Bonawentura pisał, że tylko osoby płci męskiej reprezentują prawdziwy obraz Boga (Quartum Librum Sententiarum dist 25, a.2, qu 1,. itp.). Takie poglądy są obecnie całkowicie odrzucone przez wszystkich z wyjątkiem najbardziej tępych teologów. W czasach Teresy taka argumentacja była nadal rozpowszechniona, jednakże ona nigdy by się z tym nie zgodziła. Ujrzałaby w takim kładzeniu nacisku na płeć męską jako podstawową cechę kapłaństwa poważne niedowartościowanie kapłaństwa Chrystusa.

Jakie cechy opisane w Piśmie św. jako są najistotniejsze jako znak obecności Chrystusa? Jeśli przeanalizujemy kwalifikacje widziane w Jezusie, arcykapłanie, to poniższe cechy okazują się mieć kluczowe znaczenie w Jego kapłaństwie.

 • jest powołany przez Boga (por. Hbr 5,4);
 • cierpiał, aby być w stanie pomóc tym, którzy są kuszeni (Hbr 5, 1-2);
 • aby być w stanie współczuć słabości ludzi (por. Hbr 4, 14-16), oraz
 • aby móc poradzić sobie delikatnie z niewiedzącymi i błądzącymi (Hbr 5, 1-10).

Właśnie tego typu rzeczy Teresa pragnęła czynić dla Jezusa jako Jego kapłanka.

List do Hebrajczyków, najbardziej wyrazista w kwestii chrześcijańskiego kapłaństwa księga Nowego Testamentu, porzuca starożytny wymóg dotyczący tego, że kapłanem ma być męski potomek Aarona oraz ogłasza nowe kapłaństwo, które się rządzi własnymi prawami (Hbr 7, 11-12).

Jeśli słuchamy samego Chrystusa, słyszymy, że podkreśla On miłość jako wymagany znak.

 • Chrystus okazał swoją miłość oddając swoje życie za przyjaciół (por. J 15,12-13).
 • Po takiej miłości można odróżnić prawdziwego pasterza od najemnika (J 10, 11-15).
 • Gotowość do służby a nie władza dominowania czyni człowieka podobnym do Chrystusa (Mt 20,24-28).
 • Mistrza rozpoznaje się po umywaniu stóp, a nie po przewodniczeniu przy stole (J 13,12-16).

Należy zauważyć, że nie mamy tutaj do czynienia jedynie z wymogiem moralnym, ale z elementem, który ma znak wartości. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” (J 13,35). Chociaż Chrystus mówi o miłości jako przykazaniu, zwraca się on tutaj do apostołów z okazji wyświęcenia ich na swoich kapłanów. Jego „to czyńcie to na moją pamiątkę” miłość pasterską jako specjalny znak, po którym rozpozna się jego uczniów. Takiej właśnie miłości żąda od Piotra, zanim powierzy mu apostolską misję (J 21,15-17).

Takie rozważania nie udowadniają bezpośrednio, że kobiety mogłyby być wyświęcane na kapłanów. Świadczą jednak o tym, że przy określeniu sakramentalnego znaku Pismo św. kładzie nacisk na wartości takie jak współczucie, posługa i miłość, a nie na okoliczności takie jak bycie mężczyzną.

Teresa była zatem bliska Pismu w swoim przekonaniu, że może być księdzem. Sama wiedziała, że jest bliżej myśli Chrystusa, kiedy sugerowała, że kobieta wypełniona duchem pasterskiej miłości Chrystusa jest bardziej „pasującym” obrazem Jego obecności niż mężczyzna, któremu brakuje takiej miłości.

Trwałe świadectwo Teresy

W czasie gdy Teresa doświadczała swojej krótkiej i intensywnej duchowej podróży, fotografia stała się właśnie ważnym nowym narzędziem własnej ekspresji. Mamy faktycznie szczęście być w posiadaniu wielu migawek, które wyrażają różne przełomowe momenty w jej życiu. Wśród nich jest poruszający obraz Teresy za stołem przygotowującej kielich i puszkę na mszę. Fotografia pochodzi z roku 1891, kiedy pełniła w swojej wspólnocie przez krótki czas funkcję zakrystianki. Jak zaświadczyli jej współcześni, Teresie zadanie to sprawiało wyjątkową radość. Ale ta fotografia musiała mieć ogromne znaczenie dla Teresy.

Stoi ona za stołem tak, jakby to był ołtarz. W ręku trzyma hostię w taki sposób, jakby była kapłanem przygotowanym do rozdawania komunii. Teresa, która podczas swojej ostatniej choroby prosiła o kapłańską tonsurę na głowie, musiała wyobrażać sobie w tamtym momencie, że jest kapłanem. „Gdybym była kapłanem, o Jezu, z jaka miłością dawałabym Cię duszom (por. Dzieje duszy).

"Why can

W tym kontekście nasuwa się też inny obraz z życia Teresy. Jak dobrze wiadomo, Teresa złożyła wniosek o przyjęcie do klasztoru karmelitanek w roku 1887 mając zaledwie 14 lat. Podczas pielgrzymki do Rzymu w dniu 20 listopada tego samego roku spotkała papieża Leona XIII. Swoją prośbę przedstawiła samemu Ojcu Świętemu. Scena ta została świetnie uchwycona w obrazie namalowanym przez jej siostrę Céline w 1903 roku. Widzimy młodą Teresę ufnie klęczącą u boku czcigodnego starca, ręce czule złożone na jego prawym kolanie i jej szerokie niebieskie oczy patrzące na pomarszczoną twarz Papieża. Ich rozmowa jest również bardzo znacząca

Moje dziecko — odpowiedział Ojciec św. (…) — zrób to, co ci przełożeni powiedzą

Leon XIII spojrzał na nią i powiedział: „A zatem…, a zatem wstąpisz, jeśli Pan Bóg tego zechce!…”. (cytat za http://www.voxdomini.com.pl/duch/mistyka/tl/06a-ter.htm) Podczas, gdy on podniósł rękę, aby ją pobłogosławić, dwaj członkowie papieskiej gwardii odprowadzili ją zalaną łzami.

Leo XIII spojrzał na nią i rzekł:” Pójdź, pochodzą z państwa chcą zostanie przyznana, jeśli Bóg tak testamentów”. Podczas gdy on podniósł rękę w błogosławienstwie, dwa z papieskiej straży doprowadzili ją w łzach.

Ten obraz świętej błagającej Ojca Świętego jest dla mnie bardzo symboliczny. Tym bardziej, że dyplomatyczna odpowiedź papieża zawierała prorocze oświadczenie: jeśli Bóg tak zechce. Jej życzenie zostało faktycznie spełnione. Wkrótce potem Teresa została przyjęta do Karmelu.

Katoliczki, które czują się zranione z powodu, że kobiety są obecnie wykluczone z posługi kapłańskiej przez oficjalny Kościół, mogą wziąć serce od św. Teresy z Lisieux. Była ona przekonana, że „Bóg (…) nigdy nie daje mi pragnień, których by potem nie spełnił” (Dzieje duszy, w: http://www.voxdomini.com.pl/duch/mistyka/tl/07a-ter.htm). W swojej „małej drodze” Teresa wyróżnia się jako potężny prorok rzucający wyzwanie sumieniu przywódców Kościoła, aby ponownie zbadali fakty.

Ponadto Teresa została oficjalnie ogłoszona Doktorem Kościoła, kimś, kto przez całe swoje życie i poprzez swoje pisma nauczał całą wspólnotę wierzących o wierze i o tym, co to znaczy być naśladowcą Jezusa.

W czasach Teresy święcenia kapłańskie kobiet były zupełnie nie do pomyślenia. Jednak rozumiejąc miłość Chrystusa wyobrażała sobie siebie jako księdza i wiedziała, że to nie Chrystus pomijał ją, ale ludzkie okoliczności. Pomimo oficjalnego sprzeciwu katoliczki mogą dziś żywić podobną nadzieję. Moja dobrze przemyślana opinia jest taka, że sensus fidelium jako podstawa coraz większej świadomości duchowej ostatecznie obali oficjalne stanowisko Kościoła, tak jak to często miało miejsce w przeszłości.

John Wijngaards

John Wijngaards

Tekst na zdjęciach:

1. Święta Teresa – Doktor Kościoła

2. Czyż Duch nie przemawia przez pragnienia świętych?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!

The ordination of women in the Roman Catholic Church

The ordination of women in the Roman Catholic Church

Wyświęcanie kobiet w Kościele rzymskokatolickim

Witajcie w największym międzynarodowym serwisie internetowym poświęconym kobietom i posłudze konsekrowanej!

Jesteśmy grupą rzymskokatolickich teologów, którzy stanowczo wierzą, że dyskusja na temat święceń kapłańskich kobiet powinna pozostać otwarta. Nie wspieramy nielegalnych ordynacji, ponieważ wierzymy, że kościół katolicki powinien być zreformowany od środka .

Kochamy naszą rodzinę, Kościół katolicki. W pełni akceptujemy zwierzchnictwo Papieża. Szanujemy jego osobistą integralność jako nieprzeciętnego przywódcę duchowego. Jednakże jesteśmy przekonani, że Papież i jego doradcy w Rzymie popełniają poważny błąd odsuwając kobiety od kapłaństwa. Czujemy się w sumieniu zobowiązani do tego, aby upublicznić nasze starannie rozważone powody, wypełniając nasz obowiązek wypowiedzenia się, do czego nasz obecny Papież ciągle nas zachęca.

“Wszyscy wierni, zarówno duchowni jak i świeccy, powinni mieć przyznane prawo wolności pytania, swobody myśli i wypowiedzi”
Gaudium et Spes, nr 62; Kodeks prawa kanonicznego nr 212 § 3.

Przeczytaj wiecej na temat Johna Wijngaardsa

Nie wspieramy nielegalnych święceń. Naszym celem jest umożliwienie Kościolowi zmiany jego sposobu myślenia i jego praktyki począwszy od tej dotyczącej kobiet, jak również i mężczyzn, którzy będą mogli być dopuszczeni do posługi konsekrowanej.
Ośmiu z dziesięciu katolickich naukowców na świecie jest zwolennikami wyświęcenia kobiet.
Przeczytaj tutaj o współczesnych katolickickich teologach, którzy są za tym, aby kobiety były wyświęcane na kśięży.
Nasza strona internetowa jest wyjątkowa, ponieważ zapewnia pelny dostęp do wszystkich rzymskich dokumentów, które zabraniają wyświęcania kobiet.

Oceń samodzielnie argumenty rzymskiej Kongregacji Doktryny Wiary.

Udostępniamy tysiące dokumentów w języku angielskim związanych z wyświęcaniem kobiet. Obejmują one dekrety soborów i synodów, postanowienia Ojców Kościoła i średniowiecznych teologów, zapisy historyczne, współczesne artykuły, klasyczne publikacje, dyskusje na temat Pisma św., tradycji oraz urzędzie nauczycielskim, galerie zdjęć, a nawet jeszcze więcej.

Jackie Clackson - Trustee

Spójrz na nasze liczniki…

Jeżeli chcesz zobaczyć rozkład geograficzny naszych gości w ciągu ostatnich 24 godzin

(Kliknij tutaj!)

  (Szczegółowy aktualizowany licznik gości!
Co miesiąc naszą stronę odwiedza 27.000 osób z ponad 160 krajów.
Aby poznać szczegóły minuta po minucie, kliknij tutaj! )

Stronę internetową możesz oglądać na dwa sposoby.

   

Możesz wybrać “key point” (zagadnienia kluczowe), – który umożliwi szybkie przejrzenie serwisu..

Enter ‘key point presentation’!

 

Lub możesz wybrać tryb akademicki, – który jest dokładny i szczegółowy.

Enter the academic mode!

* SIEDEM POWODÓW – Siedem niepodważalnych argumentów na rzecz dopuszczenia kobiet do święceń kapłańskich.
* URZĄD NAUCZYCIELSKI Dlaczego odważamy się sprzeciwiać i rzucać wyzwanie.
  * NASZ SPÓR Z RZYMEM – Dlaczego Papież i Kongregacja Doktryny Wiary odrzucają kapłaństwo kobiet?

Kliknij tu, jeżeli chcesz poprzeć kampanię o święcenia kapłańskie dla kobiet..

Cytując ten dokument prosimy podać jako źródło www.womenpriests.org!