Biblia, Liturgiczna Zgoda: Kobiety  Były  Tam

Biblia, Liturgiczna Zgoda: Kobiety  Były  Tam

Napisane  Majorie Reiley Maguire

Międznarodowy katolicki raport,Czerwca 5, 1998; Za pozwoleniem autora,

Reguł i Logiczne Tłumaczenie Pisma Świętego
The literal sense
Przewidziany zakres
Literary forms
Racjonalizacja

Marjorie Reiley Maguire jest teologiem i  pełnomocnik w Milwaukee.

Najwazniejszy powǿd Watykanu o nie pozwolenie na ordynacj kobiet. Jezus ustalił sakramęt ordynacij w czasie ostatniej wieczerzy,tylko 12 apostołom

Myślimy że nie tylko 12 apostołǿw podążali za Jezusem,kobiety też, były na ostatniej wieczerzy. Czy wykluczenie kobiet od wyswięcen jest sprawiedliwie.

Niedawno ,słowa ktǿre nigdy nie słyszałam w czasie mszy, zpowodowały  że na nowo przeczytałam Pismo Święte, o ostatniej wieczerzy. Wniosek że nauka kościoła , jak jest w pismie i w kościelnych nauk liturgi i tradycij, że na ostatniej wieczerzy byli nie tylko apostołowie ale i uczniowie. Wygląda z tego że między nimi były kobiety.

Na mszę chodzę od 50 lat, ostatnio, słucham jak by raz pierwszy, ksiądz na podniesienie  mǿwi “w noc ktǿrą był wydany , Jezus powiedział do swojch uczni ” jestam pewna że zawsze było apostołǿw a nie uczniǿw. Szczegǿlnie w tą odprawiał arcebiskup, oni nie robią pomyłek w konsekracij, tak że wiem że on powiedział uczniǿw a nie apostołom.

Katolicy powtarzają słowa konsekracij, słowa ucznie a nie apostołowie. Kiedy zapytam się księdza ktǿry miał małą naukę o tealogij , odpowiadają że “apostołǿw “. Wygląda że katolicy słyszą to co artyści  namalowali o ostatniej wieczerzy, Jezus siedzi pomiędzy apostołǿw.

OSTATNIA WIECZERZA napisał Bohdan Piasecki
Click here or on the image for enlargement.

Uczeni Pisma  mǿwią nam że najwczeszniejsze słowa Jezusa są  w Listy do Koryntian (1 koryntian 11;23-26 ) ktǿre był pisane około 57 A. D. i że Św. Paweł nie pisze kto był na ostatniej wieczerzy.On tylko powtarza słowa Jezusa.

Mateusz,Mark,Łukasz zaczynają opowieść o ostatnjej wieczerzy słowami że Jezus zasiadł w wieczerniku że swoimi uczniami a nie a apostołami.Trzech ewangalistǿw pisze że Jezus spędził ostatnią  wieczerzę z uczniami.

Trzech ewangalistǿw , Jezus był z uczniami w Wieczerniku i warzne miejsce zajmowali apostołowie. Mateusz i Łukasz że Jezus przyszedł z dwunastu apostołami,Mark nie pisze czy tylko byli apostołowie.Ale nie pisze jasnie kto był z Jezusem  ale sugeruje że był z  nim.

Pozornie,od tego że Jezus był z dwunastu przy stole, można przypuszczać że Jezus tylko był z apostołami na ostatniej wieczerzy. Co jest, ważne ewangelja nie ogranicza obecność tylko apostołǿw na ostatniej wieczerzy.

Bliskie przesłuczanie , wygląda że tłumaczenie powyzej, kto był przy stole i zdradził  Jezusa. Ten co zdradził był z nim pił i jadł razem. ewengilisci podają te szczwgǿły pokazać że tylko apostołowie byli na wieczerzy. To nie ma zadnego sensu,że Trzech ewangalistǿw podaje ,uczniowie byli w wieczerniku na pascha. Nie było by powodu żeby Mateusz i Łukaz mǿwili że Jezus był przy stole z dwunastu, jak to by było jasne że tylko dwunastu było przy stole.

Zaraz po wytłumaczeniu kto był przy stole. Ewangeliści  piszą o słowach Jezusa nad chlebę i winem . Mateusz tylko jeden co prosto odpowiada na pytanie czy Jezus powiedział słowa eucharysti do uczniǿw czy tylko do dwunastu..Uzywają te słowa jak do konsekracij mszy . Mateusz powiada że Jezus przemawiał do uczni. (Mateusz 26;26) Mark i Łukasz dwuznacznie, ale zaden nie wyklucza uczniǿw.

Ewangelia Jana nie mǿwi o euczarysti,i też nie ma długiego tłumaczenia o ostatniej wieczerzy. Tak jak trzech ewangielistǿw, Jan popiera że nie tylko apostołowie byli na wieczerzy ale też uczniowie. Jan uzywa tylko słowo uczniǿw, a nigdy dwunastu.  Jan też nie mǿwi że Jezus siadł przy stole z apostołami, tylko że jeden z nich zdradzi, ktǿry otrzyma chleb.

Jana ewangielia ma ciekawe szczegǿł, ktǿry przekonuje że wiele uczni a nie tylko apostołowie byli na wieczerzy. Jan pisze że “Judasz a nie Iskariot ” zadał pytanie Jezusowi (Jan 14;22) ta osoba mogła być uczniem a nie apostołem.

Nie tylko ewangelija mǿwi, są jeszcze inne opowiadania w Nowy Testament ktąre potwierdzają  z Jezus świętował ostatnia wieczerzy z uczniami Acts 1;15-26 Po przemienienie Panskim Jezus , Piotr prosił zeby dodali jeszcze jednego na apostoła na miejsce Judasza . Piotr przedstawiał osobę“ktǿra była od początku z nimi . Od chrzest Jan az do ostatniej chwili” We dług tego to znaczy że wiecej niz dwunastu było na ostatniej wieczerzy. Było dwuch kandedatǿw, więc nie tylko apostołowie byly na ostatniej wieczerzy.

Ewangelja mǿwi że Jezus ukazał się dwuch uczniom na drodze  do Emmaus .Ten przykład pokazuje ze na ostatniej wieczerzy było wiecej niż tylko apostołowie. Łukasz opisuje tą opowieść  po zmartwychwstanie Wielkanoc trzy dni po ostatniej wieczerzy. Tych dwuch uczni ktǿrzy spotkali Jezusa w Emmaus zrozumieli że to był Jezus. Wiemy z tego że na ostatniej wieczerzy byli i uczniowie. Ten wiersz ma sens że tych dwuch uczni byli na ostatnej wieczerzy . Łukasz pisze imie jednego z nich , opowiadanie konczy się że oni wrucili do Jeruzolimy opowiedziec 11 apostołm co widzieli.

Niektǿrzy  uczeni powiadają że uczniowie z Emmaus ktǿre imiona nie wiemy że były kobiety,Jeszcze jedna propozycija że to było małożenstwo, mąż z żoną. Tak to wygląda że kobiety były na ostatnej wieczerzy.

W pismie świętym ,prawda że uczniowie i apostołowie byli na wieczerzy. Tradycja koǿcioła od pierwszych chrześcian. Stare pismo  pokazują to , i liturgja żgadza się z tradycją kościoła.

Najwczeszniejsza liturgja potwierdza konsekrację Anaphora of Basil of Caesarea od 357 A.D. Jest uzywane uczni i apostoł. Jezus “wziął chleb,błogosławił,uś więca,złamał i dał swoim uczniom i apostołom” Ta sama formuła jest używana w kosciołach. Prawosławni , liturgia St. Bazila, liturgia St. Jan Chrysostum.

Podobnie , pierwsza kompletna liturgja tylko słowo uczniowie było uzywane. Ta liturgja wyszła w Antioch,przypisana do Św. Klemensa w Rzymie.Jest napisane w księdze 8 , Apostolski Konstytucja, ukączona w czwartym stuleciu.Liturgja pisze że Jezus złamał chleb” i dał dla uczni.” Ale liturgja też uzywa słowo apostoł. Uczeni uzywają w czsie konsekratci.

Najwczesniejsza msza w Rzymskim obrzędzie jest od Św. Ambrozego ktǿry uzywał uczni i apostołǿw. W jego kazaniach ,ktǿre były zebrane w De Sacraments, Św. Ambroz czytał kanon tego czasu,ktǿry mǿwił że Jezus “dał kiedy był złamany dla apostołǿw i uczni.Ten kanon mǿwi że Jezus wzioł kielich i dał dla apostołǿw i uczniom.

Historja liturgja , w jednym słowie, pokazuje że Jezus powiedział  te słowa na ostatnjej wieczerzy do apostołǿw i uczni. Tak że Rzymsko katolicki kosciuł, ktǿry uzywa tylko jedno słowo uczni, a nie apostołǿw .

Kiedy ja nie znalazłam pokazu że kobiety były z uczniami na ostatnjej wieczerzy ewidencja że uczniowi Jezusa byli w Wieczerniku, to jest bardzo      wazne dla kobiet o ordinaci i cały kłopot jest ciężarem na pytanie.

Jak tylko 12 było na wieczerzy z Jezusem .Tak jak wierzono przez 2000 lat, Watykan by miał powǿd do poprawny sposǿb o zmianie dycyzi o kobietach i wyświęceniu kapłanskich gdy,uczniowie byli z Jezusem na kolaci i usłyszeli słowa eucharisti ” Wziǿ  chleb i dzięki tobie składjąc, łamał i rozdawał swoim uczniom “.”To czyncie na moją pamiątkę” Czięzar dowodu jest w rękach tych co mǿwią że kobiet nie byłna na ostatnjej wieczerzy.

Niezaprzeczalny że kobieta były z Jezusem na ostatniej wieczerzy . Marta była obecna jak Piotr wyznawał wiarę, zbuduję kosciuł mǿj na opoce. Marta i inne kobiety uczennice były w Jeruzolimie w tym czasie, one były z nim następnego dnia i szły za nim na Golgotę. Apostołowie opuś cili go. Kobiety były pierwsze po smierci ,Jezusa po ukrzyzowaniu. Nie do pomyślenia zeby kobiety niebyły na ostatniej wieczerzy. Tak jak Maria matka jego Maria Magdalena i inne. Mężczyzni i kobiety był z nim w Wieczerniku jak Duch Śwęty stąpił na nich.

Zachowanie słowa “uczen” w ewangeli o ostatnia wieczerza i liturgia eucharysti przez lata.Może będzie natchnieniem Ducha   Świętego i Jezusa oryginalne intencja do teg czasu . Bǿg powoła kobiety do ordynaci na księża?

Zamiast tylko przeglądac pytanie czy kobiety mogą być wyświęcane na księzy przez lata i lata. Z pomocą Duch Świętego Bǿg pozwoli że kobiety będą księża?

Może jubileusz 2000 roku, może być nowym początkiem w kościele o kobietach.

Czytaj artykuł napisany .Suzanne Tunci; meals of Jesus’ community.


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!