Przewidziany zakres

Przewidziany zakres

Reguł i Logiczne Tłumaczenie Pisma Świętego
The literal sense
Przewidziany zakres
Literary forms
Racjonalizacja

Zasady 3..Nie możemy przypisywać oświadczenia lub twierdzenia, do biblijnego autora, które leżą poza jego planowanym zakresie.

“Święte księgi nie musi wykluczać żadnej z form ekspresji, które były powszechnie stosowane w ludzkiej mowy przez starożytnych ludów, zwłaszcza na Wschodzie, aby przekazać swoje znaczenie. Takie formy są tylko wtedy, gdy wyłączone byłyby niezgodne z świętości Boga i prawdy”.

Pius XII, Divino Afflante Spiritu, Denz. 2294 (3829-3830).

Wyjaśnimy tę zasadę z ręki poniższych przykładach znanych:

  1. afirmacje pół i opinie
  2. wątpliwości w umyśle Kohelet firmy
  3. 3.  image and teaching in the creation stories obraz i nauczanie w opowiadaniach tworzących
  4. przeznaczone zakres słów Jezusa i czyny
  5. przeznaczone zakres kody gospodarstwa domowego

Afirmacje pół i opinie

Dyplomaci zazwyczaj posiadają niesamowitą władzę nad mową. W rzeczywistości są one zawdzięczają swoją nazwę na tej samej jakości ostrożny, jeśli nie dwuznaczne, ekspresja! Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad nieskończonej różnorodności stwierdzeniem, że jest do dyspozycji? Omawiając akceptacji Zjednoczonego Królestwa lub odrzuceniu europejskiej waluty, brytyjscy politycy mogą uwag co ​​następuje:

“Wielka Brytania z pewnością wprowadzenie europejskiej waluty!”
“europejska waluta bez Wielkiej Brytanii ”!?
“Wielka Brytania jest pozostawanie poza euro jest wysoce nieprawdopodobne. ”
“Wielka Brytania może, być może przyłączyć się do europejskiej waluty.”
“Wielka Brytania może bardzo dobrze dołączyć do europejskiej waluty.”
“To nie jest wykluczone, że Wielka Brytania może wprowadzić wspólną walutę.”
“Ja nie wiem, czy Wielka Brytania będzie kiedykolwiek stać się członkiem europejskiej waluty.”
“Wątpliwości może być podnoszona do ewentualnego wejścia Wielkiej Brytanii do europejskiej waluty.”
“Wydaje się mało prawdopodobne, że Wielka Brytania nigdy nie uczestniczą w europejskiej waluty.”
“o moja opinia, że Wielka Brytania nigdy nie dołączy do europejskiej waluty”.

Należy zauważyć, w jaki sposób takie stwierdzenia zawierają znacznie więcej niż proste afirmacji lub negacji. Wyrażają one całą gamę twierdzenia: z całą pewnością aż do prawdopodobieństwa lub opinii.

Co się stanie, jeśli takie oświadczenia są inspirowane? Czy Bóg inspirować prawdopodobny oświadczenie, o wątpliwej uwaga, jedynie opinię?Odpowiedź brzmi: tak i: Bóg potwierdza nie mniej ani więcej niż to, co jest potwierdzone przez ludzkich autorów. Innymi słowy: jeśli człowiek autor twierdzi  wątpliwą oświadczenie, natchnienia Bożego nie zmieni charakter twierdzenia. Pozostanie on natchniony, ale wątpliwe, uwaga! Jest to święty Paweł, który dostarcza nam klasycznego dowodu. W rozmowie z wielkim oburzeniem mówi do Koryntian:

“Albo byliście ochrzczeni w imię Pawła?
A. Jestem wdzięczny, że chrzest nikt z was oprócz Kryspa i Gajusza! Jeżeli ktokolwiek powinien powiedzieć, że zostali ochrzczeni w imię moje.
B. nie chrzcić także gospodarstwo domowe Stefanasa.
C. Poza tym nie wiem, czy jestem ochrzczony nikogo innego. “1 Kor. 1/13-16.

Możemy śledzić myśli Pawła.Z pewną gwałtownością stwierdza on, że ochrzcił nikogo oprócz Kryspa i Gajusz (oświadczenie). Następnie przychodzi mu do głowy, że on także ochrzczony rodzinę Stefanasa “(B oświadczenie). Kończy się wyraził zdanie jak masz wątpliwości: “Nie wiem, czy jestem ochrzczony nikogo” (oświadczenie C). Jest bardzo ludzki sposób mówienia. Wszystkie trzy oświadczenia powinny być czytane razem, ponieważ w drugim i trzecim prawidłowego pierwszą z nich. Co więcej, łączna suma trzech stwierdzeń pozostaje wątpliwość. Czy fakt tekstowego inspiracji zmienić ten ludzki aspekt! Czy ma dogmat każdego z tych stwierdzeń? Czy okaże się wątpliwości na pewno?Oczywiście, że nie! Podstawowa afirmacja Pawła, że nie ma znaczenia, ile osób ochrzcił, bo ważne jest to, że wszyscy zostali ochrzczeni w imię Jezusa: to podstawowa afirmacja ze wszystkimi niuansami, co on rzeczywiście stwierdził, przez Ducha Świętego!

Wątpliwości w umyśle Kohelet firmy

Autor Kohelet walczy z prawdziwym problemem: Jaki jest cel życia? Co przyrost ma człowieka od wszystkich trudów i odkształcenia, z którą matnia pod słońcem? (Koh. 2,22). Jest to motyw powtarzany w kółko przez autora. Życie stoi przed nim jako jeden wielki znak zapytania: “Kto wie co jest dobre dla człowieka, a on mieszka na kilka dni jego próżnego życia, który przechodzi jak cień?” (Koh. 6/12). On nawet stawia pytania na temat życia po śmierci: “Bo los synów ludzkich i losem zwierząt jest taka sama, jak jeden umiera, tak umiera inny, wszystkie mają ten sam oddech, a człowiek nie ma przewagę nad bestie, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce: wszyscy są z prochu i wszystko się w proch. Kto wie, czy duch człowieczy idzie w górę, a duch zwierzęcia spada na ziemię? “(Koh. 3/19-21). Autor nie udaje się znaleźć pełną odpowiedź na jego pytanie. Stwierdza on wiarę w Boga, który ukarze złych i nagradzać dobre (Koh 8/12, 12/1, itd.), ale jego problem co do ostatecznego celu tego dysku życiu człowieka pozostaje!

Co zrobić z tym inspirowane książki? Odpowiedź jest prosta. Bóg natchnął filozofa, myśliciela, aby nie wypowiadać, ale do zadawania pytań. To było jego zadanie, aby jego współcześni myślą, aby uświadomił sobie, że rzeczywiście cierpienie i śmierć są po ludzku nierozpuszczalne zagadki. Dopiero objawienie i zbawienie przyniesione przez Jezusa Chrystusa, który zapewniałby Bożym rozwiązaniem tych problemów. Tu znowu inspiracja następnie natury inspirowane książki: autor miał na myśli, aby położyć palec na problem bez podania pełnego rozwiązania. Bóg natchnął go zrobić dokładnie tyle i nic więcej.

Obraz i nauczanie historii stworzenia

W Rdz 1,1 – 2,4 czytamy o stworzeniu świata. Autor przedstawia nam bardzo schematyczny obraz sześciu dni. W ciągu tych sześciu dni Bóg jest opowiadane, że stworzył wszystko zgodnie z naukową obraz wszechświata zabawiał w tym czasie: płaskiej Ziemi z kopułą nieba jako dach i słońce i księżyc jak lampy! Co natchniony autor chciał potwierdzić? Został on nauczanie przedmiotów ścisłych? Czy miał na myśli nas do podjęcia sześć-dniowy schemat dosłownie? Analiza tekstu jasno wynika, że chciał tylko pouczyć nas o prawdach wiary, że Bóg stworzył wszystko, że zrobił wszystko, co piękne, że koronowany ludzi jako królów i królowych wszechświata, że chce, aby ludzie go czcili co siódmy dzień. To autor chciał potwierdzić, i to jest też, że Bóg chce, abyśmy poznali i uwierzyli! Astronomia, nauka czy biologia były poza jego zakres.

Sprzeczności w Piśmie Świętym! Na pewno istnieją, ale nie między twierdzeniami lub stwierdzeń dotyczących nauczania. Sprzeczności znajdzie się do przestrzegania przypadkowych parada, w których afirmacja leży ukryty. Gen. 1,20-28 (w pierwszej historii stworzenia) opowiada ludzkiego stworzenia jako ostatnia cecha zwieńczeniem stwórczego dzieła Bożego.Gen. 2,7 (w drugiej historii stworzenia) sprawia, że Bóg rozpoczyna z ludźmi. Sprzeczność dotyczy używany obraz, a nie podstawowym przysiędze przeznaczone w obu fragmentach, że istoty ludzkie rangi najwyższych wśród wszystkich stworzeń dokonanych przez Boga.

Przeznaczone zakres słów Jezusa i czyny

W przypowieści o dobrym Samarytaninie Jezus mówi: “odszedł z Jerozolimy do Jerycha …” (Łk 10/30).

Co Jezus chciał potwierdzić? Na pewno potrzeba miłości braterskiej (“czy również” vs 37!), A nie rzeczywisty wypadkiem!

Jezus mówi: “Syn Człowieczy nie ma kamień leżał głową” (Mt 8,19).

Czy Jezus zainteresowany uczy nas o kamieniach?Czy miał na myśli, że dosłownie nie mógł znaleźć ani kupić kamień leżał głową? W rzeczywistości wiemy z Ewangelii św Jana, że Jezus posiadał funduszu małych pieniędzy (J 13,29). Co Jezus chciał, aby potwierdzić to, w konsekwencji, jego całkowite oderwanie od dóbr ziemskich

Jezus powiedział: “Nie nazywaj siebie” nauczyciel “, bo jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Zadzwoń do ‘ojca’ na ziemi, bo mają jednego Ojca, który jest w niebie “(Mt 23,8-9).

Czy Jezus naprawdę zabronić tych tytułów? Co miał na myśli?

“Powiadam wam, nie ponosi żadnej przysięgi. Niech wasza mowa będzie po prostu “Tak” lub “nie”. “(Mt 5,33-37.

Czy Jezus zakaz przeprowadzania przysięgłych oświadczeń w sądzie? Było to, że jego prawdziwa intencja? Zauważmy, że Jezus mówi w Ewangelii Mateusza pod przysięgą 26,63-64.

“”Nie opór przemocy. Jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi za “(Mt 5,38-41).).

Czy weto Jezus samoobrony? Czy on zakazuje państwu mieć policję, lub wojska? Czego chciał powiedzieć? Note how Zauważ, jak sam Jezus protestuje, kiedy uderza w policzek (J 18,22-23).Przeczytaj również Rz 13,4.

Pozwól nam przejść dalej studiując kolejny teks. Jezus, jak nam powiedziano, modlił się całą noc. Potem zawołał niektórych ludzi do siebie ‘tych, których sam chciał’. Byli apostołowie, wybrani, aby pomóc mu w głoszeniu Królestwa Bożego.

“Oto ich nazwiska: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz , Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota ” (Mt 10,1-4; Mark 3,16-19; Łk 6,13-16).

Były dwunastu mężczyzn. Nie było wśród nich jedna kobieta!Przy innych okazjach, Kongregacja Nauki twierdzi, Jezus pokazał wielką wrażliwość na kobiety. ‘Więcej niż raz zerwał ze społecznego obyczaju w ich zakresie. Ale nie tutaj.On odmówił podjęcia choćby jednej kobiety do apostolskiej zespołu. Dowodzi to, że Jezus nie chciał kobiety stać się liderami w swoim Kościele! Celowo nie wybierając nawet jedna kobieta, on wykluczony kobietom święceń kapłańskich na wszystkie czasy’.

Argument upada, ponieważ wykracza poza planowanego zakresu działania Jezusa.

  • Dla wszystkich dwunastu apostołów byli Żydzi, nie było ani jednego nie-Żyd wśród nich. Ale czy to następnie, że Jezus chciał tylko Żydów jako biskupów i księży?
  • Ponadto, wszyscy apostołowie byli wolni, nie jeden z nich urodził się w niewoli. Oby wykluczyć byłych niewolników od święceń?
  • Dlaczego więc jego wybór mężczyzn niż kobiety być celowe wykluczenie?

Prawdą jest, że Jezus wybrał dwunastu wolnych, żydowskich mężczyzn, ponieważ w warunkach społecznych swoich czasów, który był najbardziej praktycznym rozwiązaniem dla niego zrobić.Jezus miał jedynie ograniczony zakres: rozpocząć rekrutację przyszłych liderów. W żaden sposób nie zamierza on podjąć decyzję dla przyszłych pokoleń, że pewne kategorie osób, powinny zostać wyłączone z przywództwa. To było wyraźnie poza zakres jego działania w tym momencie.

Przeznaczone zakres kody gospodarstwa domowego

To samo odnosi się do tego, co Nowy Testament mówi w tak zwanych fragmentów kodu domowego. Sugerują oni, jak ludzie w różnych warunkach życia powinien się zachowywać. Oto jeden typowy ekstrakt:

“Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak przystoi w Panu.
Mężowie, miłujcie żony. Nie traktują ich surowo…
Niewolnicy, bądźcie posłuszne ziemskie panom we wszystkim, nie tylko gdy jesteś pod ich nadzorem, jak gdybyś miał się podobać ludziom, lecz ze szczerością, z szacunku dla mistrza. Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, umieścić swoje całe serce w to, jako służbę dla Pana, a nie dla ludzi.Przecież wiesz, że Pan odda tobie poprzez wam jego spadkobierców. To jest Chrystus Pan, że służycie…..
MASTERS, traktować swoich niewolników słusznie i sprawiedliwie. Zrozumcie, że też macie Pana w niebie ”.

Kol 3,18 – 4,1, patrz również Ef 5,22 – 6,9; 1 Piotra 2,18 – 3,7; 1 Tm 6,1-2.

Zakres tych fragmentów jest, oczywiście, aby zachęcić chrześcijańskie domowych żyć razem w harmonii. Chrześcijańscy przywódcy prawdopodobnie skopiowane praktykę posiadania takich list z instrukcjami Żydów, którzy uczyli prozelitów w podobny sposób. Specyficzną formą sugestie wziąć wynikają częściowo z nowej perspektywy chrześcijańskiej i częściowo od standardowych oczekiwań społeczeństwa w tym czasie. Intencją jest prowadzenie rodzin chrześcijańskich w konkretnej sytuacji w czasie.

D.DAUBE, Nowy Testament i judaizm rabiniczny, Londyn 1956, s. 90-140, 336-351; D.SCHROEDER, Die Haustafeln des Neuen Testament, Hamburg 1959; JECROUCH, pochodzenie i Intencja Colossian z Haustafel, Göttingen 1972 ; W.LILLIE “Dom Paulinów Stoły” The Times wyjaśniający 86 (1975) s. 179-183.

I to jest także ich ograniczenie. Dla katechetów, którzy uczyli kody te gospodarstwa domowego nie odniósł takie podstawowe pytania jak podstawowej równości mężczyzn i kobiet, czy niezbywalne prawo każdego niewolnika, aby być wolnym człowiekiem. To była po prostu poza ich zakres. Takie podstawowe sprawy są poruszane gdzie indziej, gdy Paweł twierdzi, że nie ma różnicy między kobietami i mężczyznami, osoba wolnego lub slave, greckie lub Żyda (Ga 3,28; Kol 3,11; Rzymian 10,12). Tu celem jest po prostu natychmiastowe, praktyczne porady.

Jest więc całkowicie błędne twierdzenie, że teksty te gospodarstwa domowego dać inspirowane kopii do niewoli lub w poddaństwie kobiet do mężczyzn. Ale ten właśnie sposób zostały one wykorzystane przez teologów w przeszłości, i jak one są nadal używane przez niektórych fundamentalistycznych chrześcijan dzisiaj. Błąd tkwi w kalkulowania zamiar natchnionych autorów, których nie miał.

Kosztowne błędy zostały dokonane przez ludzi, którzy czytają Pismo powierzchownie, którzy wierzą, że jest to dźwięk tych słów, a nie intencje mówiącego, że liczy, lub którzy wywnioskować zamiar do tekstu, który był poza zakresem biblijnego autora.

Reguła o planowanym zakresie jest ściśle związana z innymi zasadami:

John Wijngaards


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!