Racjonalizacja

Racjonalizacja

Reguł i Logiczne Tłumaczenie Pisma Świętego
The literal sense
Przewidziany zakres
Literary forms
Racjonalizacja

Reguł 4 .My chcemy rozpoznaćkonkretną deklarację przez autora od rzcjonalizację i popularny wywǾd na ktǾry on ekspres jego ludzką opinię.

Jest wielka ròżnica pomiędzy powodem a racjonalizacją. My mamy dobry powòd do stosunku i czynu. Ale czasami my oszukujemy sami siebie. Nie chcemy dozwolić że nasz powòd jest iracjonalny. Czasami wynajdujemy nieprawdziwy powòd.To się nazywa racjonalizacja: mianowicie to jest zaopatrzenie ewentualny powòd do tłumaczenia dla nas albo dla innych prawdziwy powòd do tego do nieznanych i nieświadomych rzecay.

Racjonalizacja jest tylko ludzka cecha. Czy Pismo Święte może być dla człowieka tak ludzkie i zawiera ‘popularny’ podrobiony, do myślenia? Odpowiedź jest tak. Ponieważ nic ludzkiego nie jest obce dla Pisma Świętego.

My będziemy omawiać racjonalizację w czterech stopniach:

 1. Ludzka twarz i słowo Boże
 2. Racjonalizacja i kara Boża
 3. Antagonizm orzeciwko inny narodom
 4. Racjonalizacja  i Paweł

Ludzka twarz Boga i słowo

Pismo Święte jest przykładem Boskiego zbawienie dla człowieka.

“ Substancjalne słowo Boże dla człowieka jest wszystkim ‘z wyjątkiem grzechu ‘ (Heb, 4,15 ) tak samo Słowo Boże , wyrażane w ludzkim języku , staje się rozmową człowieka, z wyjątkiem grzechu”

Pius XII, Divino Afflante Spiritu, Denz. 2294 (3229-3230).

Kiedy Jezus Chrystus nauczał cały dzień on był zmęczony i głodny. Jezus znał swoje ciało i limitacje. On miał tylko dwie ręce dwie nogi! On tylko mògł być w jednym miejscu . On cierpiał dolegiwośći i choroby ktòre sfekt człowieka. On nawet umarł tak jak my. Ale te fakty pokazują że był synem Boga i został człowiekiem. Ale jego ludzką limitację nieogranicza jako Boga. Bòg chce nas zbawić dlatego dałnam Jezusa ktòry stał się człowiekiem!

Zasada Boska pracuje przez człowieka “ działa ròwno przez Pismo Święte przez Jezusa “ Kapłan może być wyświęcony z ròżnych stopni życia, państwa i intelektualista. Kapłan może stracił pczy , ręce on morze mieć złe poglądy I jest grzesznik . Ale kiedy on konsekròje albo daje rozgrzeszenie win. Pan Bòg przemawia i pracuje przez niego. Hostia na ołtarzu może być okrągł kwadratowa, może być z Kanady albo z Niegerskiej pszenicy, może być słodka albo słona, ale po konsekracji jest chleb Jezusa ! . W jednym słowie Bòg pracuje przez człowieka. To nie wzbrania człowieka do zbawienia.

Teologiczne zasady inkarnacja musi być rozpoznana w Pismie Świętym . Bòg niesie nam zbawienie przez człowieka. Natchnienie książek jest pisane przez człowieka tak jak przez Jezusa ‘ dusza I ciało , Jezusa ‘ Księża i sacrament jest prawdziwie człowieczy. Słowo Biblij nośi limitację człowieka :  one są mòwione w pewnym języku : one nie są niekompletne i niedokładne : one są niedoskonałe w stylu i w zawartość . Natchnienie autora , zaczymuje typowe myślenie zwyczajnych ludzi : oni pokazują swoje osobiste myśli ; ich myśli są w specjalnym zainterosowaniu  i wyròżnienie : oni rozumią prawdę w jednolitym stopniu i zaprzeczeniu. Czym więcej czytamy i uczymy się z Pisma Świętego to lepjej poznajemy Bogo. Ale to walka i argument że Jezus jest prawdziwym Bogiem.

Inkarnacja to znaczy wcielenie. Bòg w swojej łaskawość natchnoł go do napisania Pisma Świętego. Bòg dał mu natchnienie do tego. Bòg zachęca ludzi nietylko do abstrakcyjnych i dogmatycznych czynu. Ale chce rozmawiać do nas i do naszych serc , rozmawjać do nas, wnoskować , przekonywać , grozić błagać. On chce rozmawiać z nami jak Ojciec i nauczyciel z dziećmi.

Racjonalizacja, to jest uzywanie osobistej myśli I fałszywego poglądu rozmòw, to jest jeden wniosek o Pismie Świętym.

Racjonalizacja i kara Bogo

Dawno temu w Izraelu ludzie wierzyli że kazda katastrofa to była kara Boża i musi być wytłumaczona dlaczego to się stało . Czytamy że za czasu Dawida był głòd. Więc byli u oracle naradzić się, powiedzieli że “ Saul i jego rodzina jest winna za zabòjstwo ludzi z Gibeon “. “ Dawid zrobił wywiad, dowiedział się że Saul 10 lat temu skarał ludzi z Gibeanites na śmierć . Dawid spytał Giboenties co ma zrobić.

“ Daj nam siedem potomkòw , a my powieśimy ich przez Panem w  Gabeah, w domu Saul, przed Panem i wybranym kròlu “ (2 Sm 21,6)

Dawid zgodził się . Aresztował siedmiu synòw Saul, powiesili ich koło sanktueium w Gibeah. Po kilka miesiącach spalili ich ciała. “bòg wysłuczał ludzkiej modlitwy “ (2 Sm 21:14).

Kiedy czytamy przejście takie, powinny nadzwyczajnie uważać na tłumaczenie. Wygląda że Bòg ktòry chce Saula ukaeać: “ Panie powiedział, ‘ Saul i jego rodzina są winni o zabòjstwo “ (2 Sm 21:1 ), i “ Bòg odpowiedział ich modlitwie “. Wiemy to od innych przykładòw I to by było wielki błąd. Znajdujemy w epizod jak to że to nie jest tak prosto tylko zapis ludzi i ich myślenie i jak w tym czsie (okoł 1000 B.C. ) myslenie o Bogu. To byto ich racjonalizacja to by był błąd dla nas rozważac i zainspirować.

Reakcja Boga bardzo wyraznie jest podana. W czesnje żydzi byli pewni że Pan Bòg karał  dzieci za grzech rodzicòw. “ Ja ześlę karę na tych co nienawidzą mnię , wasze potpmstwo aż do czwartej generacj “ ( Exodus 20,5 ). Przykład o głodzie wymieniany powyżej , oni myślą że Bòg chce ukarać Saul dzieći za grzechy ojca. Pan Bòg poprawił wytłumaczenie bardzo wyraźnie i swoiści. Prorok Ezekiel (580B.C.) oznajmił, ludzie będą karani za swoje grzechy a nagrodę za cnotę. Odnośnie rodzicòw grzech nie mieszał słòw.

“ Ale pytacie się: ‘Dlaczego syn ma cierpieć za ojca grzechy? ‘ Odpowiedź jest, syn zrobił to co było poprawne I dobre. On utrzymywał moje prawo i postępował uważnie, on będzie żył. Tylko ten co grzeszy umrze. Syn nie będzie cierpiał z winy ojca, tak jak ojciec nie będzie cierpiał z winy syna. Dobrzy będą wynagrodzeni, a żli będą karani “ (Ezekiel 18:19-20 )

Ta sama podstawa jest w reguła i w  prawie:

“ Rodzice nie są karani za przestępstwo dzieci, tak jak dzieci za przestępstwo rodzicòw: tylko osoby ktòre zawinił “ (Deuteronomy 24,16 )

To nam daje dużo do myślenia! Kiedy niewinni synowie Saul byli zabici z winy ojca to nie było to co Pan Bòg chciał. To tylko Żydzi myśleli że on tak chce. To jest eacjonalizacja. Oni myśleli: że głòd był karą za grzechy, dlatego Bòg ich karze? To musi być za niesprawiedliwość Saul. Jak ukaramy synòw Saul, Bòg będzie zadowolony i już nie będzie karać. To jest też racjonalizacja.

My wiemy teraz że to było złe. Głòd to nie była kara. On niebył zadowolony o zabicie synòw. Tylko wiemy tyle że Pan Bòg wyrozumiał o takich myśli, znalaz dobrą chwile o wytłumaczeniu na zawsze. Zobacz to jest racjonalizacja w Pismie Świętym!

Też podobne podania w 2 Samuela gdzie zaraza panowała za czasòw Dawida, w czasie spisu ludnośći. “ I zawiniłem! Proszę, wybacz mi “ Dawid się modlił ( 2 Samuel 24,10 ). W opowiadaniu tego samego wypatku 1 Chronicles, to była wina szatana.

“ Szatan chciał przenieść zmartwienie dla narodu Żydowskiego, dlatego zmusił Dawida o zrobienu spisu ludnośći “ ( 1 Chr 21:1)

Znowu znajdujemy racjonalizację. Kiedy zaraza pojawiła się ludzie szukali winnych. Zdecydowali, była wina Dawida. Pòżniej byli przekonani że to był szatan! Spis ludnośći nie jest grzechem. Kapłanskie sprawozdanie o podròży Żydòw przez pustynię, ktòre było pisane lat,lat pòzniej, spis ludu jest obowiązkiem.

[ Pan powiedział do Mjżesza:] “ Ty i Aron macie brać spis ludu Izraela bow y jesteście klan i rodzina. Lista i imiona męzkich od lat dwadzieścia i wyżej co są zdrowi mogą być powołani do służby wojskowej” ( Numbers 1,2-3 ).

Pan powiedział do Mojżesza i Elkasza syna Arona, “ Macie brać spis ludu Izraela, męzkich od lat dwadzieścia i wyżej co są zdrowi mogą być powołani do służby wojskowej” (Numbers 26,1-2 ).

Znowò my jesteśmy: W złości że Dawid w swojej wspòłczesnej myśli, epodemia nie była Pana Boga kara, za to że on brał spis ludu. Racjonalizacja jest nie poprawna.

Kiedy Jezus i uczeń chodzili koło świątyni w Jerozolem, ten sam wypadek powturzył się. Uczniowie widzieli człowieka ktòry był ślepy od dziecinstwa – interesujący temat do rozmowy dla Żydòw. Myśląc że taka wada to jest za grzechy, nie wiedzą komu prz3episać winę. Uczniowie pytali o to Jezusa:

“ Nauczycielu, kto , on czy rodzice jego, że się ślepym narodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale aby sprawy Boże na nim się okazały. (Jan 9,2-3).

Ślepota tego człowieka niebyła z grzechu. Tysiące ludzi jest urodzonych są ułomnych i ślepi nie z powodu grzechu. Było by myślec że to jest nadnaturalne wyjaśnienie. Ale ślepota tego mężczyzny służy w intencji. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale aby sprawy Boże na nim się okazały.

Wkład Pana Boga w nieprzyjażni przeciwko innym narodom

Żydzi i Moabites żyli razem, ale byli wrogami. Kròl Mesha z Moab opowiadał swoje przygody jak on pokonał Żydòw, [830 BC] zabijał mezczyzn,kobiety i dzieci “swoje nasycenie w Chemosh “, jego bożka. Żydzi też robili to samo, jak czytamy że Dawid “ odmierzył linię pobitych Moabite. Musieli położyc się na ziemi: dwie linie odznaczyły śmierć” [2 Samuel 8,5].

Takie postępy są naturalne u człowieka. Ale co mamy myśleć o Boskich prawach, wydaje się że jest nienawiść tego widoku. Co zdarzyło się faktycznie. Żeby Izrael, był wrogowym stosunku do swoich sąsiadǿw, zwrǿcone na Boga. Racjonalizacja że Bǿg wyrzucił tych ludzi. W stosunku do Moab I Ammon Deuteronomistic prawo zaleca:

“ Nie wnijdzie też Ammonita, I Moabczyk do zgromadzenia Pańskiego, ani dziesiąte pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia Pańskiego, aż na wieki: ………Nie szukaj pokoju ich, ani dobrego ich, po wszystkie dni twoje na wieki! “ [Powtǿrzonego Prawa 23,4.6]

Jednakowo nieprzejednany stosunek jest nakładany dotyczący Amalekita. Odwoływanie przypominanie sobie Amalek przeciwstawienie podczas pustynnej podrǿży, prawo mǿwi:

“ Przetoż, gdyć odpocznienie Pan, Bǿg twǿj, od wszystkich nieprzyjaciǿł twoich w około, w ziemi, ktǿrą Pan, Bǿg twǿj dawa tobie w dziedzictwo, abyś ją posiadł, wygładzisz pamiątkę Amalekowę pod niebem. Nie zapominajże tego.”[Powtǿrzanego Prawa 25,19]

Mojżesz dostaje wiadomość “ smite I Midianites “ ( Numer 25,17). A uczynisz Hajowi I krǿlowi jego, jakoś uczynił Jerychu I krǿlowi jego, wszakże łupy jego, I bydła jego rozbierzecie między się; uczyńże zasadzkę na miasto z tyłu jego. (Jozuego 8,2) Saul był ukarany że zlitował się nad Amalekites ( 1 Samuel 15,17-24 ). Sztywna nienawiść w kierunku do innych narodǿw jest zracjonalizowany I jak obowiązek ! Pow.Prawa 7,2 A poda je Pan, Bǿg twǿj , iż je porazisz: tedy wytracisz je do szczątku, nie będziesz brał z nimi przymierza, ani się zlitujesz nad nimi;! “ Jest taki duch niemiłosierny w harmonii z Bogiem rozkazu że my musimy “ kochać naszego sąsiada jak siebie ”?

When king Zedekiah’s nobles plot against Jeremiah’s life, the prophet cries out to the Lord. We can sympathise with his feelings as he calls down the Lord’s curse on his enemies. He requests God to send famine, sword, pestilence and marauders against them. And Jeremiah does not stop at wishing them material evils only. He continues:

“Forgive not their iniquity, nor blot out their sin from thy sight !” (Jeremiah 18,1-23).

Po ludzku mǿwiąc takie odczuwanie łatwo może być zrozumiane. Ale takie modlitwy można znaleść w psalmach – modlitwa ktǿra jest bardzo miła Bogu! Taka modlitwa o miśoćł jest nie zrozumiała, ale wiemy że to jest miłe Bogu:

 • “ O Boże łamią zęby w ich ustach “ (Psalm 58,6 )
 • “Niech ich oczy będą ciemne, żeby nie widzieli! “ (Psalm 69,23)
 • “Niech gorący węgiel spadnie na nich! “ (Psalm 40,10 )
 • “Niech nikt nie pokaże łaskę! “ (Psalm 109,12)
 • “Szcęsliwy ten co dzieci głowy rozbije na kamieniu! “ (Psalm 137,9 )
 • “Wynagrodzi ich  według ich pracy! “ (Psalm 28,4 )
 • Niech niosą ich grzech! “ ( Psalm 5,44 )
 • “Niech grzechy ojca będą pamiętane przez Pana, I niech grzech matki nigdy nie zginie! “ ( Psalm 109,14 )

Żydzi co się modlą tak racjonalizacja myślą że Bǿg jest na ich stronie. To jest człowiecze I nie prawda. Te wiersze tak szkaradne dla chrzescijan, Watykanski II, one były opuszczone z modlitewnikǿw. Racjonalizacja nawet jest w piśmie świętym, musimy uważać?

Racjonalizacja I Paweł

Paweł często używał racjonalizację, kiedy chciał przekonać I używał wiele przykładǿw. To jest wyraźnie op Pawła własny środek rozmowy w takich przypatkach, on nie potrzebuje żeby wykładać te rozważania.

Ja dam cztery przykłady z Pawła listǿw. My zawsze znajdziemy ustrǿj: (a) głǿwny punkt, (b) przeczynę do racjonalizacj.

Nie ktǿre listy były pisane przez uczńi Pawła, my je wszystkie będziemy używać jako są Pawła, od kiedy oni mają te same poglądy.

W Tytusa 1,5-13 ważny punkt jest. Bo wielu jest nieposłusznych, (Kreteńczykǿw)…….Tych należy skłonić do milczenia. (wersja 10-11 ).

 1. “Powiedział jeden z ich powiedział własny wiersz: Kreteńczycy zawsze łgrze, złe bestie, brzuchy leniwe” (wiersz 12)
 2. Świadectwo to jest prawdziwe” (wiersz 13)

Autor tego listu, prawda jest że Kreteńczycy zawsze łgrze,złe bestie, brzuch leniwe? Naturalnie nie. Pisarz dodał ludzką racjonalizację.

W Rzymian 1,18-32 Paweł opisywał moralną korupcję Grecko-Rzymski świat. Głǿwny punkt jest, świat jest pełny “bezbożnoŚć I nieprawnoŚć “ (wiersz 18) Powǿd do tego jest w następujących wierszach.

 1. Ponieważ to, co można poznać o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bǿg im to objawił. (wiersz 19-23)
 2. “Dlatego oddałich Bǿg pożądliwościom ich serca ku nieczystości aby między sobą ciała swe hańbili” (wiersz 24-25).
 3. “Dlatego oddałich Bǿg sromotnym namiętnościom. Albowiem niewiasty ich naturalny sposǿb pożycia zamieniły w ten, ktǿry jest przeciw naturze. A podobnie I mężczyźni zaniechawszy naturalnego stosunku z kobietą zapłonęli żądzą jeden ku drugiemu, aby mężczyźni z mężczyznami dopuszczając się należną zapłatę swego błędu na sobie ponieśli. (wiersz 26-27)
 4. Pełni teżsą wszelkiej nieprawności, (wiersz 28-32).

Trzecia ilustracja Pawł, odnośnie homoseksualnych, to jest racjonalizacja; Helustyczny skandał obraził prostych ludzi. Ale, ten tekst nie jest dlatego żeby potępić homoseksualnych. W tych latach dowiedziely że 10% ludzi urodziło się z homoseksualne skłonnoŚć.

W Koryntian 11,2-16 Pawełgłǿwny punkt jest on chce aby kobiety nakrywały głowy. To jest racjonalizacja.

 1. “A chcę, abyście wiedzieli, że każdego mężczyźny głową jest Chrystus, a głową niewiasty mężczyzna, głową zaś Chrystusa—Bǿg.” etc (wiersz 3)
 2. “a każda niewiasta, ktǿra się modli albo prorokuje z głową odkrytą hańbi głowę swoją, bo to jest to samo, jak gdyby ogolona była,” (wiersz 4-6)
 3. “Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy swojej, gdyż jest wyobrażeniem I chwałą Boga, niewiasta zaś jesat chwałą mężczyzny.” (wiersz 7)
 4. “Bo mężczyzna jest z niewiasty, ale niewiasta z mężczyzny.” (wiersz 8)
 5. “Mężczyzna bowiem nie był stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla mężczyzny.” (wiersz 9)
 6. “Dlatego niewiasta ma mieć na głowie znak poddania że względu na aniołǿw.”(wiersz 10) Paweł poprawił: Mężczyzna i kobieta, stworzeni byli razem” (wiersz 11-12)
 7. “Osądźcież sami, czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga. Czyż sama natura nie poucza nas, że byłoby wstydem dla mężczyzny, gdyby zapuszczał włosy? Lecz gdy niewiasta włosy zapuszcza, to służy ku jej chwale,….etc,”(wiersz 13-15)
 8. “Ale jeśliby się komu zdało, że może się spierać o to, to my nie mamy takiego obyczaju ani też Kościǿł Boży.”(wiersz 16)

To jest wyraźne co Paweł poprostu gromadzi przyczyny na szczycie siebie ktǿry samodzielnie, to jest racjonalizacja. Dlatego to jest nieuzasadniene tylko przedsiębrać, uświadomienie sobie że to jest racjonalizacja, specjalnie nos 3-5, dają do zrozumienia zainspirowane nauki o podleganiu kobiety do mężczyzny. Ale to było zatwierdzone przez ojcǿw kościoła, kanonicznych prawnikǿw, teologǿw i to jest powtarzane w dokumentach z Rzymu, traktowanie na wyświęcenie kobiet na księzy!

1 Tymiteusza 2,11-15 głǿwny punkt jest “Niewiasta niech się uczy w cichości i uległości,”(wiersz 11) Paweł dodał swoje rozważanie:

 1. “A nauczać niewieście nie pozwalam ani też przewodzić nad męźem, ale zachowywać się w milczenu.(wiersz 12)
 2. “Bo Adam stworzony jest pierwszy. Potem Ewa” (wiersz 13)
 3. “I nie Adam był zwiedziony. Niewiasta bowiem była zwiedziona i dopuściła się przestępstwa” (wiersz 14)
 4. Ale zbawiona będzie przez rodzenie dzieci, jeśli trwać będzie w wierze, w miłości oraz w świątobliwości połączonej że skromnością.” (wiersz 15)

My mamy tu racjonalizację, wyrażenie praktyki (no 1), biblijany rozważać (nos 2-3) tłumaczenie: Kobiety i mężczyźni byli stworzeni razem, w Boskim obrazie.(Genesis 1,26-27) i Adam też zgrzeszył (Genesis 3,6-7.16-19).I tutaj też racjonalizacja, wzięty dawać do zrozumienia długotrwała dyskryminacja w stosunku do kobiet!

Reguła “racjonalizacja” jest połączona z inną regułą:The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!