KOBIETY KŚIĘZA? TAK!header

Responsive image

WEJŚCIE

POWODÓW

PAPIEŻ?!

DEBATA

MENU

Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
The ordination of women in the Roman Catholic Church

Wyświęcanie kobiet w Kościele rzymskokatolickim

Witamy Państwa w największym międzynarodowym serwisie internetowym poświęconym problematyce ordynacji kobiet do posługi kapłańskiej i diakonatu.


Jesteśmy lojalnymi katolikami (włączając w to rzymskokatolickich teologów), którzy są głęboko przekonani, że debata na temat święceń kapłańskich kobiet powinna pozostać otwarta. Nie wspieramy nielegalnych ordynacji, ponieważ wierzymy, że Kościół katolicki powinien reformować się od wewnątrz .

Kochamy Kościół katolicki jak nasze rodziny. W pełni akceptujemy zwierzchnictwo Papieża. Szanujemy jego osobistą integralność jako nieprzeciętnego przywódcę duchowego. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że Papież i jego doradcy w Rzymie popełniają poważny błąd odmawiając kobietom święceń kapłańskich. Czujemy się w sumieniu zobowiązani do tego, aby ogłaszać nasze starannie przemyślane postulaty, tym samym wypełniając nasz obowiązek zabierania głosu,, do czego nasz obecny Papież ciągle nas zachęca:

Ponad papieżem jako wyrazicielem wiążącego orzeczenia władzy kościelnej nadal znajduje się sumienie konkretnego człowieka, któremu należy się pierwszeństwo w posłuszeństwie przed wszystkim innym - nawet jeśli wymagałoby to przeciwstawienia się władzy kościelnej. Sumienie konfrontuje człowieka z najwyższą i ostateczną instancją, która ostatecznie jest ponad żądania zewnętrznych grup społecznych, w tym nawet oficjalnego Kościoła.” (Papież Benedykt XVI [wówczas abp Joseph Ratzinger] w: Commentary on the Documents of Vatican II, wyd. Vorgrimler 1968, On. Gaudium et spes, część 1, rozdział 1).

Także sama Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes oraz Kodeks prawa kanonicznego dają nam prawo do wyrażania naszych opinii:

“Wszyscy wierni, zarówno duchowni jak i świeccy, powinni mieć przyznane prawo wolności pytania, swobody myśli i wypowiedzi” 
Gaudium et Spes, nr 62; Kodeks prawa kanonicznego nr 212 § 3.

Przeczytaj wiecej na temat John Wijngaards

Naszym celem jest wesprzeć Kościół w zmianie jego sposobu myślenia i jego praktyki począwszy od tej dotyczącej kobiet, jak również i mężczyzn, którzy będą mogli być dopuszczeni do posługi konsekrowanej, niezależnie od ich płci czy stanu cywilnego. Ośmiu z dziesięciu katolickich naukowców na świecie jest zwolennikami wyświęcenia kobiet.
Przeczytaj o współczesnych katolickich teologach, którzy wspierają kapłaństwo kobiet. 
Nasza strona internetowa jest wyjątkowa, ponieważ zapewnia pełny dostęp do wszystkich rzymskich dokumentów, które zabraniają wyświęcania kobiet. 
Oceń samodzielnie argumenty rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary. 

Udostępniamy tysiące dokumentów w języku angielskim związanych z wyświęcaniem kobiet. Obejmują one dekrety soborów i synodów, postanowienia Ojców Kościoła i średniowiecznych teologów, zapisy historyczne, współczesne artykuły, klasyczne publikacje, dyskusje na temat Pisma św., tradycji oraz urzędzie nauczycielskim, galerie zdjęć, a nawet jeszcze więcej. Część z tych dokumentów została przetłumaczona także na inne języki i jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Stronę internetową możesz oglądać na dwa sposoby.

Możesz wybrać “key point” (zagadnienia kluczowe), - który umożliwi szybkie przejrzenie serwisu..

Enter ‘key point presentation’!

 

Lub możesz wybrać tryb akademicki, - który jest dokładny i szczegółowy.

Enter the academic mode!


* SIEDEM POWODÓW – Siedem niepodważalnych argumentów na rzecz dopuszczenia kobiet do święceń kapłańskich.
* URZĄD NAUCZYCIELSKI Dlaczego odważamy się sprzeciwiać i rzucać wyzwanie.
  * NASZ SPÓR Z RZYMEM – Dlaczego Papież i Kongregacja Doktryny Wiary odrzucają kapłaństwo kobiet?

Kliknij tu, jeżeli chcesz poprzeć kampanię o święcenia kapłańskie dla kobiet..

Kontakt z nami w języku polskim: kaplanstwokobiet@wp.eu

Cytując ten dokument prosimy podać jako źródło www.womenpriests.org!