KOBIETY KŚIĘZA? TAK!header

Responsive image

WEJŚCIE

POWODÓW

PAPIEŻ?!

DEBATA

MENU

Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Potwierdzenie w ukrytej tradycji

Potwierdzenie w ukrytej tradycji

Bogactwo objawionej tradycji znajduje się w wierze wszystkich członków Kościoła. Ona jest jego naturalnym źródłem. Nazywamy to zmysłem wiary lub wiarą ludu bożego.

Kościół naucza, że ‘ogół wiernych, mających namaszczenie od Świętego, nie może zbłądzić w wierze’. (Konstytucja dogmatyczna o Kościele
(Lumen Gentium par. 12)

Autentyczną tradycją Kościoła bywa czasem nie to, co jest głoszone oficjalnie, lecz to, co znajduje się w Ukrytej Tradycji , leżącej głęboko w serach wiernych.

Mary was venerated as priest! Jednym z przykładów ukrytej tradycji jest prastare nabożeństwo do Maryi jako Kapłana.

Wierzono, że Maryja rzeczywiście była kapłanem z czterech powodów: cioła: Maryja należała do rodu kapłańskiego, spełniała funkcje kapłańskie, dała nam Eucharystię i pośredniczyła w odpuszczeniu grzechów.

Nabożeństwo do Maryi jako Kapłana istniało na przestrzeni całej historii Kościoła.

Tradycja podkreślała rolę Maryi jako Kapłana w ofiarow aniu Jezusa w Świątyni i podczas Jego Ukrzyżowania na Kalwarii.

Nabożeństwo to dotrwało do roku 1927, gdy zostało nagle zakazane przez Święte Oficjum – prawdopodobnie dlatego, że mogło prowadzić do święceń kapłańskich dla kobiet!


  Jakiekolwiek przywileje Maryja miała jako matka Jezusa, była kobietą. Jeżeli Maryja była kapłanem, może nim zostać każda ochrzczona kobieta.

Jest to autentyczna Ukryta Tradycja. Lud boży zawsze czuł w głębi serca, że kobiety również mogą być kapłanami.

 
    dalej
1 2 3 4 5 6 7
chrzest władza uwolnienie święcenia zatwierdzenie poparcie powołanie


Czytasz tekst w wersji uproszczonej.
Jezeli chcesz wejść na strony wersji naukow ej,
kliknij tu!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!