KOBIETY KŚIĘZA? TAK!header

Responsive image

WEJŚCIE

POWODÓW

PAPIEŻ?!

DEBATA

MENU

Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Jedno kapłaństwo wChrystusie

Jedno kapłaństwo wChrystusie

Pierwszy z siedmiu powodów dla których również kobiety powinny sprawować posługę kapłańską

W okresie Starego Przymierza kobiety stanowczo odgryw ały drugorzędną rolę w dziedzinie religii. Kobiety nie były obrzezane, a więc nie były osobiście członkami Przymierza. Nie mogły same składać ofiar. Były zawsze pod władzą mężczyzn, również w sprawach religii.

The mystery of baptism Jezus Chrystus to zmienił
Kobieta, która przyjmuje Chrzest, staje się, jak i mężczyzna, drugim Chrystusem.
„Bo wszyscy, którzyzostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety”. (Gal. 3,28)
Każda ochrzczona kobieta ma pełen udział w kapłaństwie, królestwie i misji proroczej Chrystusa.

Chrzest z zasady otwiera drogę do wszystkich sakramentów, łącznie z kapłaństwem.
dalej
1 2 3 4 5 6 7
chrzest władza uwolnienie święcenia zatwierdzenie poparcie powołanie


Czytasz tekst w wersji uproszczonej.
Jezeli chcesz wejść na strony wersji naukow ej,
kliknij tu!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!