Kobiety kśięza

Największe międzynarodowe katolicka
akademia internatowa
o kobietach w kościeleemail us
Home Page!
Wierni, na których opiera się nieomylność Kościoła, odrzucają twierdzenie, jakoby kobiety nie mogły być dopuszczone do święceń kapłańskich.

Wierni, na których opiera się nieomylność Kościoła, odrzucają twierdzenie, jakoby kobiety nie mogły być dopuszczone do święceń kapłańskich.

Papież i kolegium biskupów odgrywają zasadniczą rolę w głoszeniu spraw wiary i moralności poprzez autorytatywne nauczanie. To nauczanie jednak opiera się na nieomylności całego ludu Bożego, a nie odwrotnie.

Propozycja zawierająca poprawkę by nieomylność Urzędu Nauczycielskiego uznać jako źródło nieomylności Ludu Bożego została odrzucona przez Drugi Sobór Watykański jako przeciwna Tradycji Kościoła.Vaticanum II, Acta synodalia III/1, str. 198-199, R.R. Gailliardetz, Teaching with Authority. A Theology of the Magisterium in the Church,Liturgical Press 1997, str. 154.

“Ogół wiernych, mających namaszczenie od Świętego, (por. 1J. 2, 20 i 27), nie może zbłądzić w wierze.

Vat. II, , Konstytucja dogmatyczna o Kościele.
Vatican II, Lumen Gentium, par.12

“Lud Boży niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym, wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu.”

Vatican II, Lumen Gentium, par. 12

“Lud Boży tę szczgólną swoją właściwość ujawnia przez naprzyrodzowny zmysł wiary, gdy “poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich” ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów”.


Vatican II, Lumen Gentium, par. 12Ankiety przeprowadzone wśród praktykujących katolików w wielu krajach wykazują ogromną większością głosów, że kobiety powinny być dopuszczone do święceń.

Poniżej podajemy reprezentacyjne statystyki. Procent stosuje się do tego jaka proporcja katolików popiera święcenia kapłańskie dla kobiet.

Wielka Brytania Kanada Hiszpania Portugalia Holandia Niemcy Włochy Australia Irlandia USA
65% 66% 74% 71% 86% 71% 58% 62% 67% 68%

Pełne źródła są podane w książce:
John Wijngaards, The Ordination of Women in the Catholic Church. Unmasking a Cuckoo’s Egg Tradition, London & New York 2001, pp. 44-47.

Doktryny Kościoła Katolickiego nie będą i nie powinny być dyktowane opinią większości.

Powyższe cyfry wykazują, że bardzo wielu myślących, praktykujących i oddanych katolików podziela przekonanie, że nie ma autentycznych powodów dlaczego kobiety nie mogą otrzymywać Swięceń. Nieomylność Kościoła opiera się również na kobietach.

“Czy podkopujemy autorytet hierarchii Kościoła?”Dlaczego odważamy się sprzeciwiać Urzędowi nauczycielskiemu Kościoła Dalej?
zmiana poglądów fakty historia prawdziwa lojalność odczucie wiary
sprawa feminizmu? nieomylnie? zaufania? posłuszeństwem? podkopywanie?


PRZEKAŻ NAM DAROWIZNĘ!
Zostań "przyjacielem"   Umieść link na swojej stronie  
Dodaj do ulubionych Skontaktuj się z nami  

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!