KOBIETY KŚIĘZA? TAK!header

Responsive image

WEJŚCIE

POWODÓW

PAPIEŻ?!

DEBATA

MENU

Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Urząd Nauczycielski popełnił wiele poważnych błędów w stosunku do innych domniemanych ‘doktryn’.

Urząd Nauczycielski popełnił wiele poważnych błędów w stosunku do innych domniemanych ‘doktryn’.

Urząd Nauczycielski stoi na straży wiary przeciwko heretyckim poglądom i zasługuje na szacunek. Lecz historia wykazuje, że Urząd Nauczycielski może popełniać i popelnia duże pomyłki.

Te pomyłki powtarzałyę się często w okresach ogólnych zmian poglądów. Urząd nauczycielski często trzymał się przestarzałych poglądów, tradycyjnych opinii i praktyk, mylnie utożsamianych z podstawowymi prawdami wiary.

Warto będzie przyjrzeć się bliżej niektórym przykładom.

W okresie rozwoju bankowości w Europie, przedsiębiorstwa zaczęły żądać procentów od udzielonych pożyczek, tak jak jest to ogólnie przyjęte obecnie. Kościół zabronił tego, opierając się na zakazach Starego Testamentu.

Drugi Sobór Laterański (1139 po Chr.) wydał instrukcję, by ludzie biorący procenty „nie byli przyjmowani do Sakramentów”. I dalej: „w wypadku gdy nie chcą wyrzec się tych błędów, mają być pozbawieni chrześcijańskiego pogrzebu”

Urząd Nauczycielski wycofał powyższy zakaz dopiero w 1830 roku. Przez poprzedzający okres sześciuset lat wielu przedsiębiorców i ich rodziny żyło i umierało poza Kościołem.

 


Do roku 1888 papieże, i ich kurie, bronili praworządności niewolnictwa!

Ojcowie Kościoła, synody, papieże i teologowie twierdzili, że niewolnicy mogą być prawną własnością, wolno ich kupować i sprzedawać.

Rzymska Kongregacja od Spraw Wiary deklarowała jeszcze 20 czerwca 1866: „Niewolnictwo samo w sobie, widziane wedle swojej natury, wcale nie jest przeciwne prawu naturalnemu i prawu Bożemu. Niewolnictwo mogło mieć wiele uzasadnień...Niewolnik może być sprzedany, kupiony, wymieniony czy oddany i nie jest to wcale przeciwne prawu Bożemu i naturalnemu.”. (Tłum. własne z ang.)

 

Catholic bishops, theologians and activists who campaigned for abolition were branded as ‘troublemakers’ and ‘heretics’.Co najmniej do roku 1854 Kościół oficjalnie nauczał, że poza Kościołem nie ma zbawienia.

Nie tylko papieże i teolodzy głosili to jako oficjalną doktrynę. Wygląda na to, że została definitywnie ogłoszona przez sobory Kościelne jako dogmat!

Sobór we Florencji pod przewodnictwem papieża Eugeniusza IV ogłosił: „Święty Kościół Rzymski... wierzy, wyznaje i ogłasza, że nikt kto pozostaje poza Kościołem Katolickim , nie tylko poganie lecz również Żydzi, heretycy i schizmatycy, nie może mieć udziału w życiu wiecznym; lecz pójdą oni ‘w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego‘ (Mt. 25:41),chyba, że przed końcem życia zostaną do niego przyjęci. Albowiem jedność ciała Kościoła ma tak wielką wagę, że Sakramenty są pomocne jedynie tym, którzy są jego członkami; podobnie post, jałmużna, i inne dobre uczynki i praktyki życia Chrześcijańskiego im tylko przynoszą wieczną nagrodę. Nikt też nie może zostać zbawiony, nawet jeśliby krew przelał w imię Chrystusa, jeśli nie pozostaje na łonie Kościoła Katolickiego i w jedności z nim". (Tłum. własne z ang.)

Ta domniemana doktryna, obecnie odwołana przez Drugi Sobór Watykański, powstała z powodu absolutnej niewiedzyo wielorakości systemów religijnych. Ignorowała istnienie Łaski Bożej poza Kościołem.

Doświadczenie uczy, że Urząd Nauczycielski stale zostawał w tyle: było tak w kwestii brania procentów od pożyczek; obrotu ziemi naokoło słońca; teorii ewolucji; autorstwa Pisma Świętego; w sprawie demokracji, związków zawodowych, wolności religii i ekumenizmu, w sumie co najmniej w 64 kwestiach. Gdziekolwiek pojawiły się nowe, realne zagadnienia, Rzym w pierwszej instancji był im przeciwny. Czy nie tak właśnie postępuje dalszym ciągu potępiając kontrolę urodzin, dobrowolny celibat i święcenia kobiet?

“Jak będziemy mogli zaufać Urzędowi Nauczycielskiemu w przyszłości?!”Dlaczego odważamy się sprzeciwiać Urzędowi nauczycielskiemu Kościoła Dalej?
zmiana poglądów fakty historia prawdziwa lojalność odczucie wiary
sprawa feminizmu? nieomylnie? zaufania? posłuszeństwem? podkopywanie?


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!