KOBIETY KŚIĘZA? TAK!header

Responsive image

WEJŚCIE

POWODÓW

PAPIEŻ?!

DEBATA

MENU

Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Teolodzy i wierni są zobowiązani w sumieniu do wyrażania otwartej krytyki jeżeli Urząd Nauczycielski nie spełnia swego zadania

Teolodzy i wierni są zobowiązani w sumieniu do wyrażania otwartej krytyki jeżeli Urząd Nauczycielski nie spełnia swego zadania

Tendencją ludzi będących u władzy jest przekonanie, że nie muszą słuchać rad innych. W przeszłości było to często powodem poważnych błędów.

Kościół wyraźnie oznajmił,, że wszyscy wierni, zarówno duchowni jak i świeccy, a zwłaszcza teolodzy, mają obowiązek wyrażania odmiennego zdania w sprawach, w których mają wiedzę czy doświadczenie.

 

„Trzeba przyznawać wiernym, czy to duchownym czy świeckim, należytą wolność badania, myślenia oraz wyrażania pokornie i odważnie swego zdania w sprawach, których znajomością się odznaczają”

Drugi sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et Spes par. 62“Kierując się posiadaną przez siebie wiedzą, doświadczeniem i zajmowanym stanowiskiem, wierni mają prawo, a czasem nawet obowiązek, wypowiadania duszpasterzom swojej opinii w sprawach dotyczących dobra Kościoła.

Mają również prawo wypowiadania swojej opinii innym wiernym, mając na uwadze całokształt wiary i obyczajów jak i szacunek w stosunku do duszpasterzy.

Prawo kościelne (Kodeks prawa kanonicznego),
kanon 212, par. 3 (Tłum. własne z ang.)

 


“Wolność mowy stanowi przyczynek w formowaniu się opinii publicznej, która wyraża się w opiniach i postępowaniu wpływowych członków społeczeństwa”.
„,Jeżeli opinia publiczna ma odzwierciedlać autentyczne przekonania , wolność w wyrażaniu poglądów i myśli jest absolutnie konieczna".
Communio et Progressio,
29 stycznia 1971. (par. 25 i 26) (Tłum. własne z ang.)“Urząd Nauczycielski ciągnie wielkie korzyści z pilnych i krytycznych dociekań i ze szczerej współpracy teologów. Bez pomocy ze strony teologii Urząd Nauczycielski mógłby niewątpliwie ustrzec wiary i nauczać jej, lecz tylko z wielką trudno ścią byłby w stanie dotrzeć do pełni wiedzy koniecznej do wykonania tego zadania, gdyż zdaje sobie sprawę że nie posiada objawienia ani charyzmatu natchnienia, lecz jedynie pomoc ze strony Ducha Świętego”
Papież Paweł VI , październik 1966. (Tłum. własne z ang.)

 

„Zajmującysię studiami kościelnymi mają prawo do swobodnych badań i do rozważnego wypowiadania swoich opinii w sprawach, których znajomością się odznaczają, zachowując jednocześnie należny szacunek dla Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.”

Kodeks prawa kanonicznego,
kanon 218.

„A więc co się stanie ze ślepym posłuszeństwem?"Dlaczego odważamy się sprzeciwiać Urzędowi nauczycielskiemu Kościoła Dalej?
zmiana poglądów fakty historia prawdziwa lojalność odczucie wiary
sprawa feminizmu? nieomylnie? zaufania? posłuszeństwem? podkopywanie?


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!