KOBIETY KŚIĘZA? TAK!header

Responsive image

WEJŚCIE

POWODÓW

PAPIEŻ?!

DEBATA

MENU

Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Nieomylne nauczanie?

Nieomylne nauczanie?

„Tak!

Kongregacja od spraw wiary oświadczyła, że ta doktryna została ustanowiona nieomylnie!!!

Kardynał Ratzinger, Prefekt Kongregacji od spraw wiary, oznajmił:‘Ta doktryna został nieomylnie podana przez powszechne nauczanie urzędu nauczycielskiego Kościoła’."
Odpowiedź na Wątpliwości, 28 październik 1995„Naprawdę? Czyżby Nieomylnie?

‘Powszechne nauczanie urzędu nauczycielskiego’ oznacza, że jest to jednomyślne nauczanie wszystkich katolickich biskupów świata.

Ale biskupi nigdy nie nauczali tego jednomyślnie.”„Zaraz, zaraz!

Ogromnna większość biskupów na świecie jest przekonana, że kobiety nie mogą otrzyma ćświęceń.

Możemy być tego pewni, bo dlatego właśnie zostali wybrani, że na ten temat są zgodni z Papieżem!”„Poczekaj!

Możliwe, że wszyscy biskupi świata są tego zdania. To się nazwywa opinio communis (ogólne przekonanie).

Opinio communis nie ma nic do nauczania Kościoła.

Sto lat temu większość biskupów odrzucała teorię ewolucji. Wtedy wszyscy byli przekonani, że Bóg stworzył świat w sześć dni!
Sześćset lat temu wszyscy biskupi wierzyli, że słońce kręci się naokoło ziemi. Nie znaczy to jednak, że to było powszechne nauczanie.„A więc na czym polega powszechne nauczanie?

Czyż Sobór Watykański II nie głosi: ‘‘Biskupom nauczającym w łączności z papieżem należy się od wszystkich cześć jako świadkom boskiej i katolickiej prawdy’?”
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium par. 25b.„Ale przeczytaj pełen tekst!

Sobór Watykański II głosi: ‘Biskupi głoszą nieomylnie naukę Chrystusową wówczas, gdy nawet rozproszeni po świecie, ale z zachowaniem więzów łączności między sobą i z Następcą Piotra, nauczając autentycznie o rzeczach wiary i obyczajów, jednomyślnie zgadzają się na jakieś zdanie, jako mające być definitywnie uznane.’
Lumen Gentium par. 25b.

Do tego konieczne jest spełnienie pięciu warunków:

 1. Wspólnota działania.
  Jest jasne, że biskupi muszą nauczać wspólnie.
 2. W roli ‘sędziów’.
  Biskupi muszą mieć swobodę w wyrażaniu własnych opinii.
 3. W służbie całego Kościoła.
  Biskupi muszą słuchać Słowa Bożego i ‘sensus fidelium’. (Odczucia ludu Bożego)
 4. O rzeczach wiary i obyczajów.
  Nauczanie musi się odnosić do spraw wiary
 5. Nauczanie musi być przedstawione jako mające być definitywnie uznane.
  Musi być intencją biskupów by przedstawione nauczanie było definitywnie uznane.

Żaden z tych pięciu warunków nie został spełniony!”„Przeciwstawiasz własną opinię opinii Kardynała Ratzingera?!

Na jakich autorytetach opierasz swoje przekonania?!”„Najwybitniejsi teologowie na całym świecie odrzucili roszczenia Kardynała Ratzingera do nieomylności?!”
.

 1. Amerykański Związek Teologów Katolickich
 2. Nicholas Lash, profesor teologii na Universytecie w Cambridge
 3. Francis A. Sullivan, TJ, profesor emeritus Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie
 4. Elizabeth A. Johnson, C.S.J. profesor teologii na Uniwersytecie w Fordham, Nowy York
 5. Gisbert Greshake, profesor teologii na Uniwersytecie we Fryburgu, Niemcy
 6. Ann O’Hara Graff, profesor teologii na Uniwersytecie w Seattle, Washington
 7. Peter Hunermann, profesor teologii na Uniwersytecie w Tubingen, Niemcy
 8. Sidney Cornelia Callahan, teolog duszpasterski, USA
 9. David Knight, teolog duszpasterski, Memphis, USA
 10. Richard Gaillardetz, profesor nadzwyczajny na uniwersytecie Św. Tomasza, Houston, USA
 11. Klaus Nientiedt, ‘How Binding? "Ordinatio Sacerdotalis"’ (‘W jakim stopniu obowiązkowe? „Ordinatio Sacerdotalis” debata o Urzędzie Nauczycielskim Kościoła’,), Herder Korrespondenz 9 (1996), str. 461-466.
 12. John H. Wright, ‘That all doubt may be removed’,(‘By usunąć wszelkie wątpliwości ) ’,, America 171 (30 lipiec-6 sierpień 1994) str. 16-19.
 13. Fr. Joseph Moingt SJ, editor of Recherches de Science Religieuse.
 14. Hugh O’Regan, redaktor pisma na Internecie, San Francisco Bay Catholic
 15. Komisja belgijskiej konferencji biskupów, "O Kobiecie w Kościele"

Dlaczego odważamy się sprzeciwiać Urzędowi nauczycielskiemu Kościoła Dalej?
zmiana poglądów fakty historia prawdziwa lojalność odczucie wiary
sprawa feminizmu? nieomylnie? zaufania? posłuszeństwem? podkopywanie?


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!