KOBIETY KŚIĘZA? TAK!header

Responsive image

WEJŚCIE

POWODÓW

PAPIEŻ?!

DEBATA

MENU

Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Jezus dał kobietom władzę przewodniczenia w Eucharystii

Jezus dał kobietom władzę przewodniczenia w Eucharystii

Podczas Ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. Chciał na zawsze pozostać ze swoim ludem pod postacią chleba i wina, by z nim razem składać dzięki Ojcu.

Jezus rzekł: „To czyńcie na moją pamiątkę!” Słusznie rozumiemy, że tymi słowami Jezus dał uczniom władzę odprawiania Eucharystii w Jego imieniu. Sobór Trydencki uroczyście to potwierdził: „Przez słowa ‘To czyńcie na moją pamiątkę!’ Chrystus ustanowił apostołów kapłanami i nakazał by oni, jak i inni kapłani, składali ofiarę Jego Ciała i Krwi. Kościół zawsze tego nauczał”. (1562 po Chr;Denz. nr 1740, 1752).

What only men at the Last Supper?

W Średniowieczu ludzie uważali za rzecz oczywistą, że na Ostatniej Wieczerzy jedynie mężczyźni byli obecni. Tak to przedstawił Leonardo da Vinci na swym słynnym fresku (patrz wyżej na detal). W słowach Durandusa a Saint-Pourçain (1270 - 1334 po Chr.): „Chrystus jedynie mężczyznom udzielił święceń podczas Wieczerzy, gdy ustanowił władzę kapłańską.

Ale czy to prawda? Czy nie było tam kobiet?

At the Last Supper women were there!

OSTATNIA WIECZERZA Bohdana Piaseckiego

Ostatnia Wieczerza była Wieczerzą Paschalną.

Tak nam mów Ewangelia. Jezus zarządził przygotowanie Paschy z uczniami. „Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami” (Lukasz 22,7-16).
Wiemy z Ewangelii, że kobiety zawsze brały udział we wspólnych posiłkach z Jezusem.
Między innymi w ten sposób wyrażał On nową rzeczywistość Królestwa Bożego.

W dodatku cała rodzina, łącznie z kobietami, zawsze uczestniczyła w Wieczerzy Paschalnej. (Księga Wyjścia 12,1-14).
Ewangelia mówi, że Jezus przyszedł z dwunastoma „ gdy nastał wieczór” (Marek 14,17), lecz inni uczniowie, którzy przygotowywali wieczerzę, musieli być wcześniej. Były między nimi kobiety.


  A więc możemy być pewni, że matka Jezusa i towarzyszące Mu kobiety były obecne na Ostatniej Wieczerzy


Jezus powiedział do wszystkich uczniów: „To jest ciało moje.
Jedzcie z niego wszyscy.
Czyńcie to na moją pamiątkę!
To jest moja krew!
Pijcie z niego wszyscy!
Czyńcie to ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. (Mat. 26, 26-28; 1Kor. 11,23-25)


Słowa “Czyńcie to na moją pamiątkę!” wypowiedział Jezus do wszystkich uczniów, do kobiet i do mężczyzn. Tak więc umożliwił im wszystkim otrzymanie Święceń Kapłańskich i przewodniczenie w Eucharystii.
 
    dalej
1 2 3 4 5 6 7
chrzest władza uwolnienie święcenia zatwierdzenie poparcie powołanie
Czytasz tekst w wersji uproszczonej.
Jezeli chcesz wejść na strony wersji naukow ej,
kliknij tu!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!