KOBIETY KŚIĘZA? TAK!header

Responsive image

WEJŚCIE

POWODÓW

PAPIEŻ?!

DEBATA

MENU

Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Supported by developments in other Christian Churches

Poparcie przez zmiany
w innych Kościołach Chrześcijańskich

Drugi Sobór Watyka ński naucza, że Kościół Katolicki musi się uczyć
od innych Kościołów Chrześcijańskich

„Usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu.” (Dekret o ekumenizmie, par. 3)

„Wśród elementów i dóbr, dzięki którym sam Kościół się buduje i ożywia, niektóre i to liczne i znamienne mogą istnieć poza obrębem Kościoła katolickiego ((Dekret o ekumenizmie, par. 3)

„Do pielgrzymującego Kościoła kieruje Chrystus wołanie o nieustanną reformę, której Kościół wciąż potrzebuje.” (Dekret o ekumenizmie, par. 6)

God is also at work in other Churches! W innych Kościołach chrześcijańskich kobiety bywają dziś dopuszczane do święceń kapłańskich na wszystkich szczeblach.

To się odnosi nie tylko do kościołów ewangelickich, lecz także do niektórych kościołów bliskich tradycji katolickich, jak Stary Kościół Katolicki(Old Catholics), Metodyści, Anglikanie, Kościół episkopalny.
Patrz tu na przykłady.

Dopuszczenie kobiet do święceń przez bratnie Kościoły chrześcijańskie było wynikiem długiego procesu modlitwy i rozważań.
Ich prawdziwie chrześcijańską motywację i proces poszukiwania w celu odkrycia autentycznej woli Jezusa można śledzić w wielu klasycznych już publikacjach.


  Przykład innych Kościołów Chrześcijańskich nie dowodzi w sposób absolutny, że dopuszczenie kobiet do święceń słuszne.

Jest to jednak poważny wskaźnik, że jest to kierunek, w którym Duch Święty prowadzi również Kościół Katolicki.
 
    dalej
1 2 3 4 5 6 7
chrzest władza uwolnienie święcenia zatwierdzenie poparcie powołanie


Czytasz tekst w wersji uproszczonej.
Jezeli chcesz wejść na strony wersji naukow ej,
kliknij tu!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!

ÝÝ