Kobiety kśięza

Największe międzynarodowe katolicka
akademia internatowa
o kobietach w kościeleemail us
Home Page!
Supported by developments in other Christian Churches

Poparcie przez zmiany
w innych Kościołach Chrześcijańskich

Drugi Sobór Watyka ński naucza, że Kościół Katolicki musi się uczyć
od innych Kościołów Chrześcijańskich

„Usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu.” (Dekret o ekumenizmie, par. 3)

„Wśród elementów i dóbr, dzięki którym sam Kościół się buduje i ożywia, niektóre i to liczne i znamienne mogą istnieć poza obrębem Kościoła katolickiego ((Dekret o ekumenizmie, par. 3)

„Do pielgrzymującego Kościoła kieruje Chrystus wołanie o nieustanną reformę, której Kościół wciąż potrzebuje.” (Dekret o ekumenizmie, par. 6)

God is also at work in other Churches! W innych Kościołach chrześcijańskich kobiety bywają dziś dopuszczane do święceń kapłańskich na wszystkich szczeblach.

To się odnosi nie tylko do kościołów ewangelickich, lecz także do niektórych kościołów bliskich tradycji katolickich, jak Stary Kościół Katolicki(Old Catholics), Metodyści, Anglikanie, Kościół episkopalny.
Patrz tu na przykłady.

Dopuszczenie kobiet do święceń przez bratnie Kościoły chrześcijańskie było wynikiem długiego procesu modlitwy i rozważań.
Ich prawdziwie chrześcijańską motywację i proces poszukiwania w celu odkrycia autentycznej woli Jezusa można śledzić w wielu klasycznych już publikacjach.


  Przykład innych Kościołów Chrześcijańskich nie dowodzi w sposób absolutny, że dopuszczenie kobiet do święceń słuszne.

Jest to jednak poważny wskaźnik, że jest to kierunek, w którym Duch Święty prowadzi również Kościół Katolicki.
 
    dalej
1 2 3 4 5 6 7
chrzest władza uwolnienie święcenia zatwierdzenie poparcie powołanie


Czytasz tekst w wersji uproszczonej.
Jezeli chcesz wejść na strony wersji naukow ej,
kliknij tu!


PRZEKAŻ NAM DAROWIZNĘ!
Zostań "przyjacielem"   Umieść link na swojej stronie  
Dodaj do ulubionych Skontaktuj się z nami  

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!

ÝÝ