Kobiety kśięza

Największe międzynarodowe katolicka
akademia internatowa
o kobietach w kościeleemail us
Home Page!
Argumenty oparte na Piśmie Świętym

Argumenty oparte na Piśmie Świętym

Słowo „Rzym” w całym dokumencie odnosi się zarówno do Kongregacji Nauki Wiary jak i do Ojca Świętego.

RomeArgumenty Rzymu oparte na Piśmie Świętym Freedom of InquiryKontrargumenty oparte na Piśmie Świętym
.   Ogólne spojrzenie na Pismo Święte
1. Jezus Chrystus nie powołał żadnej kobiety na jednego z dwunastu apostołów. Jego otwarte podejście do kobiet dowodzi, że nie czuł się uzależniony od ówczesnej opinii publicznej.
Teksty Rzymskie!

2. Co za tem idzie ustanowił obowiązującą na zawsze normę.
Teksty Rzymskie!

3. Nawet Maryja nie została powołana do misji apostolskiej.
Teksty Rzymskie!
  1.Powodem dla którego Chrystus wśród dwunastu apostołów nie wybrał kobiet była ówczesna wyższość społeczna mężczyzn.

2 To, że Jezus czegoś nie zrobił nie jest dostatecznym powodem do ustanowienia obowiązującej na zawsze normy.
3. Pomimo tego dał kobietom równe prawa przez chrzest, który daje kobietom udział w kapłaństwie. Maryja jest tego najlepszym przykładem.
4. 4. Rzym uznaje fakt, że 1 Cor. 11,2-16 nie jest już dziś normatywny, lecz zapomina, o negatywnym wpływie jaki mylna egzegeza miała na Ojców Kościoła i teologów scholastycznych.
Teksty Rzymskie!
5. Paweł robił różnicę między kobietami które mu pomagały w pracy i mężczyznami, którzy z nim współpracowali w duszpasterstwie.
Teksty Rzymskie!
6. Paweł zabronił kobietom nauczać i przewodniczyć w spotkaniach religijnych. To stworzyło obowiązującą na zawsze normę.
Teksty Rzymskie!
  4. Św. Paweł ograniczał działalność kobiet pod wpływem miejscowych obyczajów, jak na przykład nakaz zakrywania głowy: 1 Kor: 11, 2-16. Używane przez Pawła racjonalizacje wprowadziły w przeszłości w błąd wielu Ojców Kościoła i teologów.

5. Paweł nauczał, że kobiety i mężczyżni są równi w Chrystusie. Gal. 3,27-28. Tym samym kobiety zarówno z mężczyznami biorą udział w kapłaństwie Chrystusa.

6. Niektórzy uczniowie Pawła nie pozwalali kobietom zabierać publicznie głosu: 1 Tym.2,1-12 i 1 Kor.14, 34-35 . To nie stwarza normy obowiązującej na zawsze.
Rzym przyznaje, że egzegeza tekstów Starego Testamentu jest często niedostateczna, lecz wygodnie zapomina, że ta egzegeza, ponieważ była mylna, tym samym unieważnia osądy wielu Ojców Kościoła i teologów, którzy odrzucali możliwość święceń kapłańskich dla kobiet.   W minionych stuleciach cytowano Stary Testament na dowód, że kobiety nie zdolne do otrzymania święceń kapłańskich.
7. Uważano, że Bóg stworzył kobietę jako niższą istotę: Księga Rodzaju 2,18-23.
8. Uważano, że Bóg oddał kobietę we władzę mężczyzny jako karę za grzech pierworodny. Księga Rodzaju 3,16.
9. Uważano, że mężczyzna przewyższa kobietę inteligencją i siłą charakteru: Mądrość Syracha (Eklezjastyk) 25,13-24.
    Wniosek:Szukanie poparcia przeciwko święceniom kapłańskim dla kobiet.w Piśmie Świętym jest niesłuszne.

volgende bladzijde?
PRZEKAŻ NAM DAROWIZNĘ!
Zostań "przyjacielem"   Umieść link na swojej stronie  
Dodaj do ulubionych Skontaktuj się z nami  

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!