KOBIETY KŚIĘZA? TAK!
header

Responsive image
WEJŚCIE POWODÓW PAPIEŻ?! DEBATA MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

1 koryntian 14, 34-35

Reguł i Logiczne Tłumaczenie Pisma Świętego
The literal sense
Przewidziany zakres
Literary forms
Racjonalizacja

Ten tekst ktǿry jest umieszczony do Pawła originalny list, był używany w kościele tradycjnie, wyklucza kobiety od ministerstwa. Umieszczenie ktǿre można wnioskować od następnych faktǿw:

  • Wersja 34-35 ukazuje się w wersji 40 w wiele ważnych numerach w staeych rękopismach;Claromontanus of Paris,Boernerianus of Dresden, Minuscule nr.88, i w wersjach łacińskiego (włoskie) tłumaczenia (2go – 4 tego wieku).Pokazuje wersje trochę poprawiania w marginesie od oryginału papyrus ktǿry jest włonczony w następnych pismach.
  • Reguła że kobiety muszą być “cicho w kościele” (wersja 34) zaprzecza zupełnie co Paweł powiedział o kobietach w kościele (1Korintian 11,5). Zobacz jeszcze “ktokolwiek prorokuje do ludzi na podniesienie i zjednoczenie “ (Korintian 14,3);etc.
  • Powiedzenie “jak i Zakon mǿwi” (wersja 34 ) sprzeciwia się z nauką Pawła, że my jesteśmy uwolnieni od prawa.( Galatǿw 2;16-5,18;3-23 – 28; etc )

1 Tymoteusza 2,12 pisze did skein (= poucza ) kiedy w  1 Korintian 11,35 używa lalein ( = rozmowa ), rǿwnolegle ten tekst o kobietach/żony ograniczenie jest przyjęte przez uchonych. Prawdopodobnie 1 Korintian 14,34-35 wychodzi z podobnego origalnego od 1 Tymotousza 2,11-14, Azja Miejsza około 100 a.d. Przeciwdziałać wpływ na gnostyczne nuczanie kobiet. Zobacz Tymoteusza 2,11-15.

Read C.K.BARRETT, The First Epistle to the Corinthians, London 1971, pp. 330-333; H.CONZELMANN, Der erste Brief an die Korinther, Göttingen 1981, pp.298-299; H.J.KLAUCK, 1 Korintherbrief, Würzburg 1984, pp. 104-106; F.LANG, Die Briefe an die Korinther, Göttingen 1986, pp. 199-201; R.A.HARRISVILLE, 1 Corinthians, Minneapolis 1987, pp. 242-244; G.DAUTZENBERG, ‘Zur Stellung der Frau in den paulinischen Gemeinden’, Die Frau im Urchristentum, p. 193. 257-300; G.FITZER, “Das Weib schweige in den Gemeinden”. Über den unpaulinischen Character der mulier-taceat-Verse im 1.Kor 14, Munich 1963; V.C. STICHELE, ‘Is Silence Golden? Paul and Women's Speech in Corinth’, Louvain Studies 20 (1955) 243-250.

Sprawozdanie tekstu

[“ Jako we wszystkicz kosciołach  świętych nauczam;(wersja 33b) ]
niewiasty niech milczą w kościele,bo nie dozwala się im mǿeić, ale mają być poddanymi, jak zakon mǿwi.( wersja 34)
A jeśli się czego chcą nauczyć, w domu niech mężǿw swoich pytają. Bo nie przystoi niewieście mǿwić w kościele. (ersja 35 )

Okoliczność że wersje były umieszczone pǿźniej, wcale nie przeszkadza natchnienu tekstu. W starym i nowym Testamencie książki następnych wydaniach powiększyły się.

Jakikolwiek, faktyczne umieszczenie robi rǿżnice w tłumaczeniu tekstu.

Te wersje uczą, natchnienia, kobiety są przedmiotem mężczyzn na zawsze i kobiety nie mogą podjąć władzy wkościele nigdy? Odpowiedz jest nie w następǿjących powodǿw:

  • Origionalne proroctwo organizuje zasiąg; to sprzeciwia się Pawła pozwolenie kobietą do prorokowania (1 koeintian 11,5).Wywodzi od Mojżesza prawo zobowiązuje kobiety na zawsze (wersja 34). Przypuszcza  że każda kobieta ma męża od ktǿrego może się pytać i uczyć (zobacz wersje 35). Podstawa tego jest żydowskie uprzedzenie i hańba żeby kobiety rozmawiały w bożnicy (wersja 34).
  • Jak 1 Tymoteusza 2,11-14, to jest nadmiar wzięte od wczesnych Chrzeszcijan przeciwdzałać specjalny problem.
  • To jest przeciwko “literowy sens” tego tekstu a przeciwko zamierzać zakres, autor ma natchnienie proroctwa o kobietach że będą pracowały w kościele!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!