Błędy Urzędu Nauczycielskiego w Rzymie

Błędy Urzędu Nauczycielskiego w Rzymie

W bardzo wyjątkowych i ograniczonych okolicznościach papież posiada przymiot nieomylności. Oznacza to, że kiedy zabiera on głos jako najwyższy nauczyciel Kościoła, może być, pod warunkiem, że wszystkie wymagane warunki są spełnione, oficjalnym rzecznikiem wspólnoty wierzących, której wspólna wiara jest podstawową dźwignią nieomylności. „Ogół wiernych, mających namaszczenie od Świętego (por. 1 J 2,20 i 27), nie może zbłądzić w wierze (…).” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, KK12, zdanie drugie).

Dar nieomylności jest jednakże często opacznie zrozumiany – tak jakoby papieże, w sprawach doktryny i moralności, nie mogli się mylić. Historia udowadnia coś przeciwnego i w świetle pretensjonalnych twierdzeń Urzędu Nauczycielskiego w Rzymie – samego papieża i Kongregacji Doktryny Wiary – musimy z żalem przypomnieć ludziom o faktach historycznych.

Oto niektóre pouczające przykłady błędów w doktrynie nauczanej przez różnych papieży:

Istnieją również straszliwe pomyłki sądowe i przestępstwa niesprawiedliwości popełniane z „błogosławieństwem” papieży.  Oprócz niesprawiedliwości wymienionych na poprzedzającej liście:

Zob. również listę 65 doktryn, w których nauczanie Kościoła uległo zmianie, sporządzonej przez bpa Raymonda A. Luckera.

W celu uzyskania więcej informacji polecam: Maureen Fiedler i Linda Rabben (red.), Rome has Spoken . . . A Guise to Forgotten Papal Statements, and How They Have Changed Through the Centuries, , Crossroad, 370n Lexington Avenue, New York, NY 10017. Wydane w 1998 r. ISBN 0-8245-1774-1.

John Wijngaards

Tłumacz: A. Baranowska


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!