Obowiązek wypowiadania się

Obowiązek wypowiadania się

Ze względu na obecną wyjątkową sytuację w Kościele biskupi, księża, osoby zakonne, teolodzy i świeccy liderzy mają obowiązek wypowiadać się przeciwko temu, co jest złe w obecnym oficjalnym nauczaniu i praktyce Kościoła.

Wypowiadanie się – poprzez upublicznianie swoich zastrzeżeń i krytycyzmu – musi być czynione z wielkim wyczuciem ostrożności i odpowiedzialności. Ale milczenie nie jest już dłużej najlepszą lub najbardziej odpowiedzialną opcją.

Odnosi się to bardzo silnie do obecnego kościelnego zakazu dotyczącego wyświęcania kobiet.

W tym dziale zastanawiamy się nad konsekwencjami tego obowiązku wypowiadania się. To, co oferujemy, jest pierwszym wyborem stawiających wyzwanie tekstów. Inne dokumenty są w trakcie przygotowywania do publikacji na stronie internetowej www.womenpriests.org. Proszę dać mi znać o swoich odczuciach w tej kwestii.

 

Opinia świeckich liderów

 
Mary McAleese, prezydent Irlandii (1997-2011) zaangażowana katoliczka, wielokrotnie twierdziła, że dyskusja na temat wyświęcania kobiet powinna trwać.
„[Kanał komunikacyjny], który idzie od dołu od biskupów i sięga poprzez kardynałów do papieża. Ten, który  schodzi w dół od papieża do świeckich. Ale ten jest przeważnie ruchem jednostronnym. Oznacza to, że w ramach struktur władzy Kościoła głosu świeckich ogólnie, a kobiet szczególnie, słucha się bardzo rzadko.
Mary McAleese
‘Mieć do czynienia z Chrystusem, który nie chce kobiet kapłanek prawie tak samo jak chce, aby Ulster pozostał brytyjski’, Mary McAleese w Women Sharing Fully, sprawozdanie z seminarium poświęconemu ordynacji kobiet, Dublin 1995, s. 11-21.
Z kobietami ten numer nie przejdzie, Mary McAleese w The Tablet, 15.03.1997.

„Mówią, że dyskusja jest zamknięta. Cóż, niech lepiej podgłośnią swoje aparaty słuchowe!”

Mary McAleese, President of Ireland
Melanie McDonagh jest dziennikarką w londyńskim Evening Standard. Odlicz mnie!, Melanie McDonagh w The Tablet, 26.08.1995, s. 841-843. „Jest wystarczająco źle mieć status mniejszości, jeżeli poprzez rasę, religię lub cokolwiek innego jesteś właśnie w mniejszości. Ale ubieganie się o status mniejszości, kiedy jako kobiety jesteście twardszą i zdrowszą częścią populacji, częścią, która więcej czyta, rzadziej idzie do więzienia, a częściej do kościoła… to jest dziwne.”
Melanie McDonagh
Alain Woodrow jest korespondentem ds. tematyki religijnej paryskiego Le Monde. Wolność słowa w Kościele, Alain Woodrow, The Tablet, 30.06,1998, s. 841-843. „Jak wszystkie autorytarne i niedemokratycznie instytucje, Kościół katolicki kocha sekrety (…). Dziennikarz ma obowiązek przełamywania tych tabu, w interesie samego Kościoła.”
Alain Woodrow
 

Opinia księży

 
Ojciec Owen O’Sullivan jest irlandzkim kapucynem zamieszkałym w Belfaście. Gdzie są księża-prorocy?”, o. Owen O’Sullivan. „Jak wszystkie autorytarne i niedemokratycznie instytucje, Kościół katolicki kocha sekrety (…). Dziennikarz ma obowiązek przełamywania tych tabu, w interesie samego Kościoła.”
Alain Woodrow
Monsignor John J. Egan przez 66 lat był kapłanem archidiecezji chicagowskiej. Ostatni Testament Monsignora Johna J. Egana. „Argumenty, że kobiety nie mogą być wyświęcane, ponieważ Jezus wybrał jedynie mężczyzn na swoich pierwszych apostołów lub z powodu tradycji zastrzegającej kapłaństwo wyłącznie dla mężczyzn, nie przekonują już większości katolików.”
Kiedy ksiądz Eamonn McCarthy, kapłan archidiecezji dublińskiej w Irlandii, otrzymał propozycję objęcia funkcji proboszcza, odmówił złożenia przysięgi, która sugerowała, że kobiety nie mogą być wyświęcane. Nie został proboszczem.

Zob. również The Call of Conscience. The dilemma of the Christian in a totalitarian church, (Głos sumienia. Dylemat chrześcijanina w totalitarnym kościele), Michael Keand, Basic Newsletter, wiosna 2003.

* ‘Soline Vatinel, arcybiskup i ja’, Eamonn McCarthy, biuletyn BASIC, 19.01.2000, s. 26-31.
* Co z tobą, czy również chcesz odejść? Przysięga wierności i jej wpływ na Kościół naszych czasów, ”, Eamonn McCarthy, biuletyn BASIC, wiosna 2003, s. 13-16.

* Jest czas, żeby przemówić, Jonas Association

* Integralność,ks. Joseph S. O’Leary.

“Jeśli księża, którzy w sumieniu nie zgadzają się z nowym „nauczaniem” z Rzymu w sprawie o której preferuje się milczenie, (…)jak kiedykolwiek będzie mógł ktoś świadczyć o kierowaniu się sumieniem, zwłaszcza gdy wielu Bożych ludzi doświadcza konfliktu sumienia?”
O. Eamonn Mc Carthy
„Jest czas, żeby przemówić; nie wolno nam być cichymi wspólnikami.

Jonas, księża we Francji.
„Nakaz integralności wymaga domaga się inicjatywy i aktywnego zaangażowania i odwagi podejmowania nieasekuracyjnych i nieortodoksyjnych decyzji.”

O. Joseph O’Leary

 

Opinia teologów

 
René van Eyden jest emerytowanym profesorem teologii na Katolickim Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia).

„Represyjne systemy kontynuują represje poprzez współudział tych, którzy są zdominowani.”

„Kobiety księża: zostawić wszystko w rodzinie czy wypowiadać się?” René van Eyden, przemówienie do 1500  uczestników Acht Mei Beweging w Holandii (2 listopada 1996). „Z sondażu przeprowadzonego wśród rzymskokatolickich proboszczów wynika jasno, że 68 % z nich uważa, że kobiety powinny być wyświęcane. (…) Dlaczego zatem wszyscy milczą? Dlaczego nie ma przejawów solidarności z kobietami? Dlaczego wszystko radośnie się toczy tradycyjnym torem? Czy nie jest to forma współudziału?”
René van Eyden
Marie Louise Uhr była profesorką australijskiego University of Canberra.

„Nie można być ślepo posłusznym ani Pismu św. ani władzy. Może być roztropne uczenie małych dzieci posłuszeństwa wobec rodziców, ale muszą się też nauczyć, że nie należy być posłusznym niektórym poleceniom.”

„Posłuszeństwo, kontrowersyjna cnota”, St. Mark’s Review 173 (1998) s.. 3-9.

Zob. również oświadczenie siostry Christine Vladimiroff

„Do jakiego stopnia obrazy Boga – monarchy rządzącego poddanymi i Boga – ojca wymagającego śmierci swojego syna wywarły wpływ na sposób. w jaki władze kościelne sprawują władzę? Społeczeństwo dopiero zaczyna dostrzegać konsekwencje przemocy i znęcania się, którego dopuszczali się duchowni, nauczyciele, małżonkowie i rodzice w przekonaniu, że mają nadane przez Boga prawo – a nawet obowiązek – rozkazywać (…).”
Siostra Jeannine Gramick pracowała przez wiele lat w duszpasterstwie homoseksualistów. Apelowała o nowe otwarcie. Watykan próbował ją uciszyć „Miejsce wyciszenia w nauczaniu Kościoła”, by Jeannine Gramick SSND. Prezentacja przedstawiona w Haverford College w Filadelfii (Pensylwania) 16 września 2000 r. „Sekretność w jakiejkolwiek grupie, w tym w Kościele, może powstrzymywać jej członków od dostrzegania groźnych sytuacji, które mogą przynieść szkody dla misji grupy. Sekretność i kontrola chronią prze zmianą i sprzyjają zachowaniu status quo. Bez swobody wypowiedzi na temat poglądów religijnych w ramach samego Kościoła, wspólnota naraża się na niebezpieczeństwo utrwalania błędnych poglądów. Bez swobody wypowiedzi, sama myśl jest stłamszona.” S. Jeannine Gramick
Siostra. Joan Chittister „Papież, którego pragną świeccy”, S. Joan Chittister, National Catholic Reporter 1996. Teolożka i pisarka religijna.
Bernhard Häring jest autorem The Law of Christ (Prawo Chrystusowe) (Mercier Press 1961), co uczyniło go wiodącym postsoborowym teologiem moralnym. „List do Papieża” by Bernhard Häring, The Tablet, 30.061990, s. 841 – 843. „Jeżeli urząd nauczycielski Kościoła staje się okrzykiem bojowym nieprzejednanych ludzi (…) I jeżeli staje się bronią przeciwko tym, którzy sprzeciwiają się zbyt restrykcyjnej interpretacji, wówczas nie oddaje dobrej posługi Kościołowi, jego misji a nawet posłudze Piotrowej.”
Bernhard Häring
Peter Hünermann jest profesorem teologie Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy). „Dylemat teologa w kwestii kapłanek” Peter Hünermann, The Tablet, 3.09.1994, s. 1113-1115. „Katoliccy teolodzy czują się odpowiedzialni za to, żeby uczynić wszystko co możliwe, aby uniknąć schizmy (…) ale istnieje różnica dialektyczna pomiędzy uprawnioną potrzebą jedności a uprawnioną potrzebą rozwoju intellectus fidei (rozumienia wiary), w który angażują się teolodzy. Obie są niezbędne, jeżeli Kościół ma trwać w prawdzie.”
Peter Hünermann
Josefa Theresia Münch jest niemiecką teolożką, która odkryła powołanie do kapłaństwa i która zgłasza protesty do Rzymu od roku 1953 (!). Przeczytaj jej historię tutaj..
„Co najmniej jedna kopia mojego artykułu “Katolickie kapłanki?” powinna była mieć szansę nie być wrzuconą do kosza na śmieci zanim nawet dotrze do Twojego przedpokoju, ale być przeczytana przez Ciebie, Czcigodna Głowo Kościoła katolickiego, jako że podczas audiencji generalnej w środę 8.03.1989, ktoś z Twojego personelu ją wziął ode mnie.”
„Moje listy do papieża”, The Catholic Citizen, Journal of St. Joan’s International Alliance, tom 72 (1991) nr 1, s. 18-29.

„List do papieża Jana Pawła II” Josefa Theresia Münch, wysłany 29 maja 1994.

Czy kobiety powinny milczeć w Kościele?, Der christliche Sonntag, 15.08.1965.

Katolickie kapłanki? Der christliche Sonntag, 10.10.1965

Josefa Theresia Munch
John Wijngaards jest webmasterem niniejszej strony internetowej..
Przeczytaj jego historię tu.
„Dlaczego przeciwstawiam się papieżowi”, – oświadczenie webmastera niniejszej strony internetowej.
„Rezygnacja z posługi kapłańskiej”, – komunikat prasowy z 17 września 1998 r.
„Urząd nauczycielski stracił swoją wiarygodność nawet wśród lojalnych duszpasterzy, którzy często podejmują wysiłki, aby ograniczyć wyrządzone szkody poprzez oferowanie swoim wiernym wrażliwszego duszpasterskiego przewodnictwa niż to, które oferuje Rzym. Najbardziej alarmująca rzeczą ze wszystkich jest nieunikniona korupcja, którą Rzym powoduje na wszystkich poziomach odpowiedzialności w Kościele poprzez wymuszanie na wszystkich milczącego współudziału.”
John Wijngaards
Paul Collins, teolog i autor, zrezygnował z posługi kapłańskie w 2001 r. „Powody mojej rezygnacji”, Paul Collins. „Osoba z publicznymi zobowiązaniami taka jak ksiądz jest zobligowana zadać w sobie w sumieniu pytanie: „Czy mogę kontynuować współpracę z tego typu reżimem w Kościele?” Czuję się związany powiedzieć z całą uczciwością teraz: ‘Nie. Nie mogę.’”
Luis T. Gutierrez, wydawca e-biuletynu Solidarity, Sustainblility and Religious Violence. Wyłącznie męskie kapłaństwo to nie prawda objawiona Otwarty list do Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II
Rozesłany 28 listopada 1995 r.

Available as post card! Click!

Ilustracja: (na ilustracji: Kościół!) [Paście stado Boże] nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada.
1 P 5,3

Zobacz również:

John Wijngaards


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!