Teologów Ocenić ‘Ordinatio Sacerdotalis’

Teologów Ocenić ‘Ordinatio Sacerdotalis’

W Rzymie ‘Ordinatio Sacerdotalis’ Rome claims that the exclusion of women from priestly ordination has been infallibly decided by the ‘ordinary universal magisterium’.

Kluczowe teologów z całego świata, którzy odrzucili tej informacji.

"I would want to be a priest"

 1. Katolicki teolegiczny osrodek Ameriki
 2. Nicholas Przodu, profesor teologi, Cambridge University, Wielka Brytania
 3. Francis A. Sullivan SJ, Komitetu profesora Uniwersytetu Nauka Rzym
 4. Elizabeth A. Johnson, C.S.J., profesor z  teologia w fordham University, Nowy Jork
 5. Gisbert Greshake, wykładowca teologia na Uniwersytecie Freiburg, Niemcy
 6. Ann O’ Hara Graff, wykładowca Uniwersytetu teologia w Seattle, Washington
 7.  Peter Hünermann, wykładowca teologia w Tybindze University, Niemcy
 8. Sidney Cornelia Callahan, teolog zarobkowej, USA
 9. David Knight, teolog zarobkowej, Memphis, USA
 10. Richard Gaillardetz, docent, University of St. Thomas, Houseton, USA
 11. Klaus Nientiedt, jak Wiążące? Ordinatio sacerdotalis unleashes debaty na temat Magisterium, , Nagroda korrespondenz 9 (1996) pp. 461-466.
 12.  John H. Wright, że wszystkie wątpliwości mogą zostać usunięte, ., Ameryce 171 (30 lipca-Aug. 6, 1994)-pp.16-19.
 13. Czternaście Rupia religijnych siostry, teologów i wykładowców.
 14. Fr. Joseph Moingt SJ, redaktorem Recherches de Religieuse nauki..
 15. Hugh O’Regan, redaktorem on-line Magazine, San Fransico Bay katolicki.
 16.  Komisji w sprawie “Kobieta oraz Kościół” do Belgijskiego biskupi konferencji
 17. Linki do innych ocen w Internecie

1. The Catholic Theological Society of America

W odpowiedzi na Ordinatio Sacerdotalis, the Catholic Theological Society of America powołany na to zadanie siły do badania nad pytanie. Grupa zadaniowa produkowane sprawozdanie: tradycji i Ordinacij kobiet, który stwierdził, że ‘Ordinatio Sacerdotalis ‘jest błędne w odniesieniu do swojego roszczenia do organów tego nauczania i jego podstawy w tradycji.

Na 6 czerwiec 1997, ogólne zgromadzenie Katolicki osrodek teologij w  America, zatwierdzony tej erzolucji: :

“istnieje poważne wątpliwości co do charakteru organ nauczanie [tego kościoła nie prowadziła organ do rozkazał kobiet do kapłaństwa to prawda, że został dzięki nauczał i wymaga ostateczną zgodę wierny], a jego podstawy w tradycji. Istnieje poważna, powszechna sprzeciw w tej sprawie, nie tylko wśród teologów, ale również w ramach tego kościoła większych wspólnoty. . . Wydaje się oczywiste, że dalsze badania, refleksji i modlitwy w odniesieniu do tej kwestii przez wszystkich członków kościoła w zgodzie z ich poszczególnych darowizny i są konieczne, jeżeli tego kościoła jest do kierowania przez Ducha w pozostałych wierny autentyczne tradycji”. Rezolucja została przyjęta po głosowaniu tajnym; z 216 teologów głosowania TAK, 22 i 10 nie stroniąc.

2. Nicholas Lash, profesor teologia, Cambridge

Nicholas Lash mówi, że mimo swych roszczeń w Ordinatio Sacerdotalis, Rzym nie posiada ważnej argumenty wysuwane Pismu lub tradycji. Podając swoją opinię o aury ‘nieomylny’ nie dopełnić za brak prawdy.

Nicholas Lash napisał wiele książek, wśród nich:
* Teologia  na plaży  w  Dover (1979)
* Teologia w drodze do Emmaus
* Głosy Władzy
* Newman na rozwój: w poszukiwaniu wyjaśnieniem w historii
* Sprawą nadziei: a teologi refleksje na temat myśli Karola Marksa
* Zmiana w analiza; a nauka  między zmiany i ciągłości
* Bankowości ustaw i rozporządzeń: ekonomicznego punktu widzenia (1987)
* Wielkanoc w zwykłych: refleksje na temat ludzkiego doświadczenia i wiedzy o Bogu (1990)
* Wierząc trzy sposoby w jeden Bóg: A Odczyt z Apostołów “Creed (1993)
* Początek i koniec “religii” (1996)

“Ani papieża ani Kardynał Ratzinger mogła przygotować się opierać na nauczanie piśmienna po prostu przez Boga upewnieniu się, że tak jest to uzasadnione. Nie może również poprzez stwierdzenie, umożliwiają mu sprawy, która została zachowana i stosowana była stale w tradycji kościoła. Próba zastosowania do doktryny nieomylny, a doktryny przeznaczone do wskazywania podstawy i charakteru Katolickiego zaufania do urzędowego nauczania, jako instrument tępe do zapobieżenia dojrzewania wątpliwości katolicki umysłu, jest scandalous nadużycia władzy, najbardziej poważnych czego następstwem będzie dalej do osłabienia władzy, która następnie papieża dąży do utrzymania”.
Pełny tekst: ‘Na nie Wynalezienia doktryny’ przez Mikołaja Lash, , Tabletki, 2 December 1995, p. 1544.

3. Francis A. Sullivan SJ, Komitetu profesora Uniwersytetu Nauka Rzymu, elementem profesor w Bostonie Kolegium.

Jest wiodącym Sullivan teologiczny organ na podstawie magisterium. Napisał: Magisterium: nauczania władzy w kościele Katolickim (Paulist, 1983) i twórczych Wierność: ważenia i interpretacji Kościół dokumentów (Paulist, wiosna 1996).

(a) W grudniu 1995 r., Sullivan powzięła poważne rozbieżności przeciwko roszczenie o nieomylny dokonane przez Zgromadzenie dla doktryny. Jego główne powody są takie, że warunki dla takiego niezawodna nauczania nie został spełniony.

“Na pytanie, czy nadal jest ono stanowi wyraźnie ustanowiona fakt, że biskupów kościoła katolickiego są jako przekonana o tych powodów [wobec kobiet kapłanów] jako papież Jan Paweł najwyraźniej jest, i że stosując właściwe ich rolę jako sędziów i nauczycieli z wiary, zostały one zgodni w nauczaniu że wykluczenie kobiet z ordination do kapłaństwa jest do którego teologia ujawnił prawdę wszystkich katolików są zobowiązani do wydania ostatecznej zgody wiary. O ile to jest w sposób oczywisty w przypadku, i nie zobaczyć jak to może być pewna, że ten doktryny jest wykładowcą dzięki przez zwykłych i powszechnego magisterium.” Pełny tekst: tabletki 23/30 grudnia 1995, str. 1646..

(b) W wrześniu 1997 r., Sullivan skrytykował Arcybiskup Bertone, sekretarzem Zebraniem na doktryny, do produkcji trzech nieuzasadnioną założeniach: zwykłe zgłoszenie:  i. że tym placu papież może ustalić  ‘ niezawodna nauczania przez operatorów świadczących zwykłych ‘ magisterium kolegium biskupów; ii. że wszystkie prawdach, które są niewątpliwie prawdą i pośrednictwem należą do przedmiotu niromylny; i, iii, do konsensusu międzynarodowego kolegium biskupów konsensusu w ciągu ostatnich byłyby wystarczające. Jest to rewelacyjne zobaczyć to, co mu teologia zostały popełnione przez kogoś powierzyć takie ogromna odpowiedzialność w tym samym dniu-do-dzień sprawa Rzymu ‘ magisterium’.

“Aby stwierdzić czy doktryny został dzięki nie jest kwestią nauczył od doktryny, jednak w rzeczywistości, która musi być wyraźnie ustalone (Kanon 749 §3). To, co musi być wyraźnie ustalone, jeżeli takie oświadczenia dotyczą że doktryny został wykładowcą dzięki zwykłej powszechnych magisterium, to że nie tylko papieża, ale całe ciało katolickich biskupów jak również, proponując są tym samym doktryny za państwo, które wiernych są zobowiązani do posiadania w ostateczny sposób. Nie widzę jak można by powiedzieć, iż papieskiego deklaracji sam z siebie, bez dalszych dowodów, by wystarczają do ustanowienia tego faktu”. Pełny tekst: Teologi badania, vol. 58 Września 1997 r., pp. 509-515..

4. Elizabeth A. Johnson, C.S.J., profesor z dnia teologia w fordham University, Nowy Jork

Elizabeth A. Johnson, C.S.J., jest autorem wielu książek, takich jak:
* Zdaniem Jezusa: jego odnowienia w fale Christology (1992);
* Kobiet, Ziemi i twórca Ducha (1993);
* Ona która: tajemnicę Boga w Feminist Teologi dyskurs (1993);
* W jaki sposób malowania miniaturowe (1994);
* Pauline Teologia: Patrząc wstecz, Wyciskanie na (redaktor, 1997);
* Przyjaciółmi Boga i proroków: A Feminist Teologia Odczyt Świętych Wspólnoty
(1998).

Elizabeth Johnson, że żaden z trzech powodów przedstawionych przez Rzym: od pismo, tradycji i teologia, może pomieścić się do kontroli. Odpowiedzialny teologów mają obowiązek przedstawić swój sprzeciw, które zamierzają oni jednak dużo szanować magisterium samodzielnie.

“W [ Rzymie daje powody ] nie zajmują się, starają się jeden mogłyby do rozpatrywania ich. Zgodnie z tradycyjnymi Katolickiego nauczania, ludzka wydział wyrok nie jest wolny, w odróżnieniu naszych będzie. Możemy podać prawdziwego zgoda tylko do tego, co stawia sobie do naszej uwadze co prawda: “prawda nie może narzucać sobie poza przypadkami ze względu na swój własny prawdy, jak to czyni jego wejścia na uwadze co raz cicho i z mocą” (Watykan II, Deklaracja w sprawie wolności religijnej, 1). Jeżeli zadeklarowane dydaktycznych lub praktyki stale słoje naszej uwadze jako brakujące znaku, jak w omawianym przypadku, to nasz obowiązek zbadania i przedstawić przyczyny. Tej oporności nie ma być utożsamiać z disloyalty lub buntu, choćby brak wiary, ale o formie lojalności i usług.” Pełny tekst: Commonweal, obj. 123, 26 STYCZEŃ 1996, pp. 8-10.

5. Gisbert Greshake, profesor w Katolicki Teologi Wydział Uniwersytetu w Fryburgu, Niemcy

Oto kilka książek Greshake napisała:
* Boga zbawienia, szczęście ludzi: theological perspektywy (1983)
* Neuzeit(1989)
* Priestersein (1991)
* Resurrectio Mortuorum (1991)
* Dar wolności (1992)
* Dzisiejszego (1993)
* Unerlösten wykupił w świecie (1995)
* Źródeł duchowego życia (wraz z innymi osobami, Zespole 1995-1996)
* Dreieine Boga. A trinitarian teologia (1997)
* Dreieinen Bóg wiary. Kluczem do zrozumienia (1998)
* Na pustynię. Doświadczenie i duchowe doświadczenia (1999).

Gisbert Greshake mówi że przechowuje otwartym umysłem dotyczące ordination kobiet do kapłaństwa. Stwierdził on jednak, Wygubili odrzuca roszczenia o ‘Ordinatio Sacerdotalis’ że pytanie została podjęta przez dzięki powszechnej zwykłych magisterium.

“ My nie możemy po prostu zakładać, że wobec niemożliwości rozkazał kobiet stoi w tradycji wiarę, która była i są sformułowane jako ostatecznie wiążące. Musi zostać udowodnione na podstawie canon 749 § 3, w celu umożliwienia mu być jasno określony. Ale to wreszcie, co ważniejsze, a historyczne pytanie. Nie znam wszelkie istotne dokumenty z magisterium w tym jeden mógł stwierdzić, że możliwość ordination dla kobiet zostało odrzucone, ponieważ ostatecznie wiążące, nawet mniej tak definitywnie całej wiążące ciągłość historii. I to właśnie ten dokładnie rzeczywistość jak ostatecznie wiążące tej sprawy.”Pełny tekst Pastoralblatt 48 (1996) 56.

6. Ann O’ Hara Graff, wykładowca religijnych badań i teologia w Seattle University, Waszyngtonie.

Ann O’ Hara Graff wydanej W Odczuwać od Boga: Feminist podejść do Teologiczny Antropologia (1995)

Ann O’ Hara Graff, podczas gdy nakreślającego wad w tym roszczenia o ‘Ordinatio Sacerdotalis’, zwraca szczególną uwagę na historię ordynacię kśięzy  samodzielnie. Podobnie jak inne instytucje kościoła jego powstania w odpowiedzi na wiarę w wzrosło Pan, a nie od grand wzorów w Jezusa “własny umysł. A także mając na uwadze jego Rzym  miarodajnych rolę należy do kultury w hierarchicznej średniowiecza.

“Najwyższa władza wprowadzania na nauczanie (magisterium) w urzędzie papieża jest zgodny ze średniowiecznego pojęć hierarchii że uznają szefa hierarchii jak zsumowanie tych członków, a wyraźnie odmienny niż pomysł uczestników w demokracji odbędzie). . . Przed papieżem rozumie się mówić wiara całego kościoła i nigdy nie mówić przeciw wiara kościoła. . . . Nawet jednego lubi się proklamowanie papieskiego nieomylny, nie ma charakter dowolny i konieczne jest zgodny ze szczególnym kulturowe zrozumienie hierarchii że była kiedyś akceptowane normą. Rola ta była by podkreślić w momencie, gdy hierarchii całej Europy został w końcu zburzenie (tj. w 1870 roku AD) jest niewątpliwie jedną z paradoksów historii.” Pełny tekst: Dolar katolickich, vol. 61 z kwietnia 1996 r., pp. jako.

7. Peter Hünermann, profesora Katolickiego Teologi Wydział Tübingen, Niemcy

Książki te są wśród Peter Hünermann wydawnictw:
* Debata na temat teologia i Magisterium (1991)
* Naukowe, kulturalne praktyki, evangelization (1993)
* Nowa Europa (1993)
* Demokracji (1993)
* Ubóstwa (1993)
* Jezusa Chrystusa, Gotteswort w czasie. Systematycznej christology (1994)
* Kościoła w obecnym trudna. Perspektywy (1995)
* Boga, a przychodnia w naszym domu? Przyszłość wiary w Europie (1996)
* Diakonat. A Ambt dla kobiet w kościele (z innymi, 1997)
* Papstamt i tej.  Petrusdienst do jedności wszystkich chrzcił (1997)
* I jeszcze. . .(1998)
* Das Zeite Vatikanum. Christlicher Glaube im Horizont globaler Modernisierung (1998)

W książce z ‘Dyskusji nad kobietami kapłanów w kościele Katolickim’ (Frauen Ordination. Stand der diskussion w de Katholischen Kirche, ed. Walter brutto, Erich Wewel publikacje, Monachium 1996), Peter Hünermann sędziów Rzymu stanowisko w trzech działach (patrz: pp. 83-96; 120-127; 129-146). Odrzuca on Rzymu bankowy, tradycji i teologi powodów. Wyraża zdziwienie i de na roszczenia o niezawodna decyzji przez powszechną zwykłych magisterium. W końcu uważa on na potrzebę stworzenia dalsze udoskonalanie w tym wiedzy o tym magisterium, właśnie dlatego, że nie ma tak często nie zdołały-jak to się robi

“Z doświadczeń historycznych na kościół w odniesieniu do swoich własnych wiarygodność do Ewangelii pokazuje, że nie została scharakteryzowana przez częste uchybień i mylnie tłumaczyć . Prawdą jest, że zbiorowy Kościół nie stracić wiarę razem wziętych. Ducha Świętego zachowała się jakoś w prawdzie Ewangielii. Ale to nie oznacza, że w Duchu zakonserwowane kościołów z należących do licznych błędów i zamieszanie. Obietnicę Ducha Świętego do wspólnych Kościół odnosi się wyraźnie do centralnego oraz podstawowych prawd wiary. Ta podstawowa z kościoła zawsze — poprzez pomoc Ducha i dzięki zaangażowaniu wielu prowadzenia mężczyzn i kobiet — uznał, że wytrzymałość na odległość od siebie zbaczyc z tematu  i błędów oraz do odnawiania samodzielnie. [Te same ograniczenia powinny również stosować się do przedmiotu nieomylny.]” Pełny tekst: Frauen Ordination, pp. 145-146..

8. Sidney Cornelia jest, teolog zarobkowej, USA

Sidney Cornelia jest posiada pisemne różnych zarobkowej książek:
* Modlitwa Maryi
* Rodzicom: Zasady i polityki Rodzicielstwa
* Pracy matki..

Sidney Callaham  przemawia kiedy zaszła katolików wyraża frustrację  w Rzymie  teologia i zarobkowej obojętność. I to nie tylko teologia argumentów, które liczą. Autorka wie w jej kości że ordination kobiet nie wykracza przeciw Bogu  (lub Chrystusa ) dysponują intencje. Aby uczynić swoje odwołanie jeszcze silniejszy, jej protestu jest sformułowany w sposób osobisty list adresowany do Kardynała Ratzinger.

“Sprzeczności  niespójności w Pana stanowisko wyjaśnia, dlaczego większość Katolickiego teologów, a nawet niektóre biskupi, mają oceniać że byłby najbardziej wierny Świętego Ducha rozkazał kobiet teraz. Amerykańskie laity zgodzić. Ze względu na czterdzieści lat modlitwy, badania, modlitwy, i medytacji na pytanie, jestem przekonany że sumienia w Boży jest fakt, że kobiety powinny być i  będą wyswięcane. W tym impas, że państwa instrukcja zgłosić sumienie moje a wierzcie co możesz być prawdziwy do zdefiniowania psychologicznie staje się niemożliwe, w efekcie moralne samobójstwo. Będę w stanie uczynić żadnego innego niż pełni przekonani co wiary, przyczyny, serce, ekspert obrońca oraz doświadczenie w Klubie powiedz mi się to prawdą i zgodnie z Chrystusa pragnień dla kościoła. ” Pełny tekst: Commonweal, vol. 123, 9 luty 1996, pp. 6-7.

9. David Knight, teolog zarobkowej, Memphis, USA

Fr. Dawid Knight jest zarobkowej teolog i pastor co Najświętszego Serca kościoła w Memphis, Tennessee. On jest dobrze znany ze swojej popularnej i praktyczne książek, wśród nich:
* Jego Sposób (1981, 1997)
* Chmury w dzień/ognia w nocy(1985)
* Konfesji może zmienić swoje życie (1985)
* Jego Słowo, Najmu ją podjąć  korzeniowe i ponosić owoców w naszym życiu (1986, 1998)
* Najlepszych prawdziwego Ducha opowieści z XX wieku (1986)
* Podnieście oczy wasze w góry. Przewodnik po życiu duchowym (1988)
* Uczyn Mnie sabat z serca waszego (1988)
* Maryja w obecności dorosłych Kościoła: od Poświęcenia do reakcji (1988)
* Błogosławieni: wezwanie do konwersji (1988)
* Powinien mieszka ona? Ochrzczeni Christian  wezwanie do konwersji (1990)
* Dobrą wiadomością o Płeć (1991)
* Fotel Schronieni (1994)
* Osiągając Jezusa: pięć kroków mających na celu pełniejsze życia (1997)
* I potrafi czytać o Aligatorów i Pojawiły się Krokodyle (1999)
* Bogu Żywym Słowem s (1999)

David Knight twierdzi, że jego główne obawy dotyczą zarobkowej: aby uniknąć katolików którzy mają odmienne zdanie Rzym oświadczenia dotyczącego ordination kobiet będąc wypchnięty z kościoła. On wyjaśnia, że ‘Ordinatio Sacerdotalis’ nie jest niezawodna, na przekór sprawie wprowadzającej w błąd język Zebraniem na doktryny s własne słowa lub niewłaściwe komentarz niektórych biskupów. On kończy się ostrzeżenia.

“ Załóżmy, że zostawiamy katolików z wrażenia — jakiego zostają one podane teraz, umyślnie lub nie — tej doktryny została uznana za prawdziwe przez wykonywanie przez kościół niezawodna nauczania władzy. I należy założyć, że następny papież zdecyduje się na rozkazał kobiet Wszakże — które mogą bardzo łatwo stać, jeśli faktycznie jej opinia obecny papież i jego komitetu  doktryny jest błędne. Jeśli ludzie zaczęli wtedy do opuszczenia kościoła w słowy, mówiąc, że kościół miał zaprzeczyły własnej niezawodna nauczania, będziemy się w sposób bardzo słabą pozycję stara się wyjaśnić, po fakcie, że nauczanie Jana Pawła i jego między Komitetem nigdy nie było naprawdę niezawodna oraz abyśmy naprawdę wiedział cały czas ale podobnie nigdy nie mówił nic. Istnieje błąd w nadmiernym afirmacja a także w odmowy. To jest tak wiele do powiedzenia błąd znajdują się cztery boskich osób w błogosławił Trójcy, aby powiedzieć występują jedynie dwa. I to jest tak źle do dokonania papieża bardziej niezawodna as it is to uczynić go mniej. Na temat praktycznych płaszczyzny, aby stworzyć wrażenie, umyślnie lub nie, że coś jest obecnie nauczył dzięki jeżeli nie jest, jest pastorally nieodpowiedzialne i niebezpiecznych. ” Pełny tekst: Dolar katolickich, vol. 61 Kwietnia 1996 r., pp. 11-13..

10. Richard Gaillardetz, docent, Uniwersytet Św. Tomasza, Houston, USA

Richard Gaillardetz specjalizuje się w kwestii Magisterium i nieomylny. Za swoją pracę on poznała na Teologia zwyczajnego powszechnych Magisterium z Biskupów. Napisał klasycznym studiów: nauczania z Urzędu: A Teologia z Magisterium we zborze, Collegeville: liturgiczne Press, 1997. Studia Ordinatio Sacerdotalis i Responsum ad Dubium, Gaillardetz dochodzi do wniosku, że Zebraniem na doktryny nie wyraźnie określonych przez inieomylne charakter zakazu kobiet ordination. Kredyty.

“Może być właściwe w tym miejscu się przypomnienie zasady roku cytowane na początku niniejszego artykułu: nie rozumie się jako doktryny dzięki zdefiniowane chyba że jest wyraźnie ustalone jako takiej. Ja wywnioskować z tej canon jego ciężar spoczywa na kościelnych magisterium, nie tylko twierdzą, że kościół s nauczaniem z wyłączeniem kobiet z kapłaństwa został wykładowcą dzięki przez zwykłe powszechnych magisterium ale do “jednoznaczne ustalenie”, że fakt. Na pytania, które zgłosiły i w niniejszym artykule sugerują, że twierdzenia w CDF, w tym terminie, nie były “jasno ustalone. ” Pełna TEKST, Louvain badania 21 (1996) pp. 3-24.

11. Komisja na kobietę i Kościoła belgijskiego biskupi konferencji,

W odpowiedzi na Ordinatio Sacerdotalis  ‘Komisji na kobiety i na kościół’ w belgijskim Biskupów konferencji, wydała kilka uwag krytycznych na temat argumentów używanych przez papieża. “Kto może mieszkać w namiocie państwa?”

Nie każdy zgadza się z oficjalnym stanowiskiem Kościoła wyrażone w Ordinatio Sacerdotalis. Wiele osób swoje wątpliwości co do argumentów papieża wykluczenia kobiet z zatrudnia kiedy duchowe ministerstwa. Sprzeciwiają się oni mającej na sposób, w którym “szczególny charakter kobietą” jest rozumiane, a także do interpretacji danych z Pismu i tradycją. Wskazali ciężkich kulturalnych obciążenia spoczywające na idealne na duchowego ministerstwa w związku z przeszłości urzędnicze wizerunku oraz nacisk na Kościół istotny. One większą uwagę domagają się, aby otrzymać do kobiet, które odczuwają wezwał do kapłaństwa oraz na fakt że kobiety są również wyłączone z innych funkcji lidera po prostu dlatego te są powiązane ze kapłaństwa. Pełny tekst ; ‘ Którzy mogą mieszkać w namiocie państwa? ‘Louvain1998, pp. 55-67.

12. Innych Ocenach dostępne w Internecie

 • “Ale jaka o twierdzenie, że nauczanie jest niezawodna zgodnie z zasadami zwyczajnego, powszechny magisterium? Mają cztery warunki do zgodnego z prawem korzystania z tego organu zostały spełnione? Odpowiedź jest koncepcja pierwsza nie. wymóg, musi być biskupi kto korzysta z tego rodzaju nieomylny. Z wyjątkiem biskupi która mogłaby być członkami Zgromadzenia dla doktryny wiary, nie wiemy że biskupi z były konsultowane na wieki what they are nauczania lub sądzić o ordinaci kobiet. Nawet jeżeli niektóre opinie były biskupi szukali, jasne jest, że drugi wymagań nie został spełniony, to znaczy że biskupów nauczania są to sposób, podczas gdy w europejskiej ze sobą i roku papież. Kwestia po prostu nie została rozpatrzona w przypadku gdy biskupi są razem w uroczystym zgromadzenia, jeżeli takie sprawy zostały podane do ciała. Po trzecie, salę na poważne wątpliwości, że nauczanie na ordinci powinny być uważane za sprawą wiary lub o moralności. Wiele znane teologów, w tym te montowane przez Watykan sobie do badania czy nie było żadnej podstawy w pismo do wprowadzenia zakazu przeciwko ordainaci kobiet, po prostu nie znaleźć w tym rozpoczętą w oparciu o tym nauczania. Czwarta i wreszcie, będziemy się twardy sprasowane dla wykazania, że biskupi wyrażają zgodę na jeden pogląd, że muszą być przechowywane przez co do tej kwestii wiernym. Wystarczy biskupów w tym kraju sam w sobie nie przedstawili swoje opinie znane tak, żeby zapewnić się z nami na bardzo najmniejszego z różnic opinii w tej sprawie. Nie nawet jednego z czterech warunków potrzebnych do korzystania z tego rodzaju nieomylne zostały spełnione.”
  Diane M. Caplin Ph. D., wykładowca i dyrektor stowarzyszony na górze Saint Agnes Teologial srodek dla kobiet, Baltimore Maryland.
 • “Biskupów wspólnie uprawnione są do posiadania zaangażowany w sumiennym dochodzenia o złożeniu bożego objawienia wcześniej, a nauczania nie można nic nowego lub dodawane do pierwotnej o złożeniu wiary. Biskupów nie tylko komuś wymyślić nową doktryny które poprzednich pokoleń biskupi nie miał sposobem wiedząc został zawarty w depozyt wiary. Koledż biskupi kiedykolwiek, wtedy, jako całość moralne, choć rozproszone na świecie, ale z wrogością komunia w z Piotrem następcą, uzgodnili wyroku, że kobiety nie mogą być , żeby to orzeczenie to doktryny należących do depozytu wiary, i że ma mieć miejsce ostatecznie lub bezspornie jako takie? Na obliczu go, ta nigdy nie zdarzyło. Pamiętaj będą musiały one tą doktryną uczyć o moralnych jednomyślności. Będą musiały one bowiem nauczać go jako należące do boskiej objawienia. Które muszą oni uczyć go jako doktryny odbędzie się ostatecznie przez wszystkich wiernych. Gdzie i kiedy tak się dzieje?” Peter Burns SJ.
 • “Z Ameryki  koalicji Siostry jest zaskoczony, że głęboko zakłócany przez zgromadzenie w Watykanie doktryna Wiary skorzystał z roszczeniem o nieomylny a) wspieranie i utrwalenie niesprawiedliwości Kościoła który wyklucza objęcie jej nauczanie kobiet  ku kapłaństwa. The Narodowa koalicji rządowej Amerikanskich Siostry uznał, że to nauczania przestaje być niezawodna ze względu na nauczanie jest niesprawiedliwa i, w związku z tym w błąd. . . Ponieważ nie ma powszechnej zgody jeszcze z biskupów, teologów, lub z wiernym na pytanie o ordnaci kobiet jako kapłani, wszelkie oświadczenia twierdząc jednocześnie do się niezawodna w tej sprawie jest przedwczesne i niewłaściwe. ” Rezolucja przyję ta przez krajową koalicji Amerikan Siostry na 8 grudzień 1995.
 • “Może urzędzie, z Watykanem uznać papieskiego prywatności niezawodna? I może czynią to ex post factum? Każdym czasie chcą? A może setki lat zamiast miesiące po jej pisemne? Dlaczego jest, że kiedy biskupów całego świata poprosić o tej kwestii do omówienia, są po prostu zignorowane? Jeżeli, z drugiej strony, jedno z Watykanem gminy wyznaniowe odnosi się do kwestii jednostronnie — nawet niezdefiniowany określa warunki — bez konsultacji ze świata  ciało biskupi, choćby ludu Bożego, jest przedmiotem jest jednak radośnie ogłoszony w celu zostaną zamknięte. I bez biskup w oczach. Mamy przyjść do punktu, w którym biskupów kościoła są nawet bardziej niż w ogóle zignorowany kobiet kościoła? ” Sr. Joan Chittister OSB.
 • “To jest ważną, że deklaracja twierdził, że taki nauczania odzwierciedlały ze specjalnej infallibility nie papieskiego oświadczeń, ale z zwykłych magisterium. Dla takiego twierdzenia o wiarygodności zwykłych magisterium kolei zależy od pomysłu uwzględniając ogólną akceptację kościoła w historii, w tym współczesnej kościoła. Ale jest to właśnie tak szerokiego porozumienia, że brakuje dzisiaj. Nie tylko mają najbardziej protestancką kościołów, włącznie z Anglikan komunia, dokładnie zbadane i odrzuconych zakaz ten nie na bankowy, teologia i moralne podstawy, lecz o dużej liczby teologów, wielu księży biskupów i w pobliżu i większość katolików poddaje w wątpliwość takiego zakazu. W takim przypadku, kiedy to idea nie ma już konsensusu w owym kościele, jasne jest niemożliwe do oświadczyć, że jest niezawodna na takiej podstawie, że cieszy się konsensus.” Yveta Radford Ruether..

W odniesieniu do powszechnej zwykłych magisterium, znajdą Państwo tutaj szczegółowe omówienie pięciu warunki dla jego nieomylny, jak i dlaczego nie zostały spełnione.

John Wijngaards


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!