Zwyczajne powszechnych magistrat

"I would want to be a priest"

    Zwyczajne powszechnych magistrat

Warunki oddziaływające jego niezawodna nauczania

Drugi Watykanska Rada opisane powszechnej zwykłych magistratem precyzyjniej i wyrażone warunków, w jakich naucza on bowiem nieomylny:

“Mimo że nie posiadają indywidualnych biskupów na prawa poszczególnych i nie omylnych, niemniej jednak obwoływaj Chrystusa doktryny dzięki ilekroć, mimo że rozproszony przez światową, ale nadal utrzymuje obligacji o komunia między sobą oraz z Piotrem następcą, i izba nauczania sprawach wiary i moralności, są one w porozumieniu z jednej pozycji, które mają być ostatecznie przechowywane.
Jest to tym bardziej jednoznacznie sprawdzić kiedy, zebrali w formie patriarcha rady, są one nauczycieli i sędziów wiary dla operatorów świadczących moralności i Kościoła, których definicje musi być przestrzegana wraz z przedłożeniem wiary.”Lumen Gentium § 25d-e.

Od tego tekstu Rady i innymi dokumentami w którym się zależy, pięć warunków mogą wyraźnie uznaje się:

 1. Kolegialny działania..
  Jest oczywiste, że biskupów musi być zaangażowany w sposób kolegialny sprawowania władzy nauczania.
 2. Jak ‘sędziowie’
  Biskupów musi mieć prawo do wyrażania swoich własnych uznane za opinię.
 3. Do eksploatacji wiary całego kościoła.
   Biskupów musi posłuchaj Słowo Boże i ‘sensus fidelium.’
 4. Odnośnie wiary i moralności.
  Nauczanie musi dotyczyć spraw odnoszących się do przedmiotu wiary.
 5. W nauczaniu świadomie nałożone jako ostateczne.
  Biskupów musi chce narzucić doktryny, która odbędzie się definitywnie.

Będziemy teraz badanie każdej z tych warunków szczegółowo.

Warunek 1. Kolegialny działania

Mimo że nie posiadają indywidualnych biskupów na prawa poszczególnych infallibility, mogą one jednak obwoływaj Chrystusa doktryny dzięki. To jest tak, nawet jeśli są rozproszone na całym świecie.’

Ponieważ pierwszy klauzuli zaprzecza, jakoby dla poszczególnych na prawa poszczególnych biskupów nieomylnośc którzy mogą one są oczywiście dzięki mówić biskupów podejmowanych wspólnie: innymi słowy, jest to pod kolegium jako takich, na prawa poszczególnych nieomylnośc cieszy. Teraz jeśli poszczególnych biskupów nie są niezawodna, sam suma nie byłoby im niezawodna albo. W pewnym więc realny sposób, każde niezawodna nauczania przez biskupów musi wiązać się kolegialny korzystanie przez nich nauczania organu. To oczywiście wymaga uczestnictwa przed papieżem do obowiązków szefa kolegium.

Kolegium biskupów że można uczyć dzięki nie tylko wtedy, gdy zostaną zebrane w ramach patriarcha rady, ale również, gdy rozproszone na świecie. Problem jednak to: w jaki sposób zdyspergowana kolegium uczyć w sposób kolegialny? Francis Sullivan omawia niektórych z rozwiązań.

“W uroczystym prezentuje opinię z definicji jest ogromnie niezwykły wykonywania magistrat, w którym pod jej kolegium na i sędziów to kwestia wiary w ściśle kolegialny sposób. Aż do teraz, to było możliwe tylko wtedy, gdy biskupi zostały faktycznie zebrane w patriarcha rad. Tak, historycznie, warunkiem wymagane do kolegium pod które mają być przedmiotem niezawodna prezentuje definicja została iż zostaną połączone w ramach patriarcha rady.”

“Na pytanie może zostać podniesiona czy, w przyszłości, być może będzie możliwe dla pod kolegium do korzystania z takich obrady i wyrok w sposób ściśle kolegialny sposób, nie będąc fizycznie zgromadzone w jednym miejscu. Biorąc pod uwagę najnowsze postępy w zakresie metod globalnej komunikacji, wydaje się nie być wykluczone że takie wspólne obrady wymaganej do uzyskania ściśle kolegialny decyzja może być możliwe bez o rzeczywistym zgromadzenia biskupów w ugodowy aula.”

“Inną kwestią jest pytanie czy grupa biskupów i autoryzowane przez ich wybrani stowarzyszeni biskupów o reprezentowanie całego episkopatu mogłoby, wraz z papieżem, będą przedmiotem najwyższego organu władzy nauczania, zdolne do określenia dogmatu wiary. Z uwagi na fakt, że w ekumenicznego pierwszego tysiąclecia rad całego zachodniego episkopatu była reprezentowana przez tylko dwóch lub trzech biskupów, a biskup legacja do Rzymu, wówczas wcale nie wydaje się niemożliwe dla organu całe kolegium są wykonywane pod przez jednostkę wybranych przez nią reprezentantów. Taki organ musiałyby być upoważnione do podejmowania decyzji wraz z pełnym papieża z wynikiem głos. W związku z tym musiałyby być różne od liczni biskupi z ustalonych przez Papieża Pawła VI w 1965 r., który, w składzie, jest wyłącznie przed papieżem organu doradczego, z jedynie konsultacyjnego głos.”

Od: Francis A. Sullivan, Magisterium. Nauczanie władzy w kościele Katolickim, Gill & własnym, Dublin 1983, pp. 100-101.

 Należy zauważyć że prawdziwe kolegialny działanie wymaga nie tylko omówienie z pojedynczymi papież lub biskupi biskupi konferencje, ale także bezpłatne dyskusji biskupów między sobą.

Oceny: w odniesieniu do ordinaci kobiet nie takie kolegialny zaangażowania światowej episkopatu miała miejsce.

Warunek 2. Biskupów działać jako’ sędziów wiary.

‘Są one nauczycieli i sędziów wiary i moralności powszechnego kościoła. . .’

 Jest ogólne zasady moralne teologia i Kościół ustawy, która ludzkiego działania nie są ważne, chyba że są one wykonane z pełnym ludzi obrady i wolność wyboru.

 • Jeśli wszystkie chrześcijańskie wierny mieć swobodę studium pytania o wierze i szczerze wyrazić swoją opinię o nim (Kanon 212, §3); jeśli teologów cieszyć się właśnie akademickiego wolności(Kanon 218), biskupi zbyt powinna posiadać tej swobody i mieć obowiązek dokonać odpowiedzialne korzystanie z niego.
 • Jeśli biskupi są dla zabezpieczenia ‘ zajęcia wolności w dalszym toku dochodzenia do prawdy o wierze’ (Canon 386 §2), oni sami muszą cieszyć się podobne wolności.
 • Jeśli poinformował wiedzy lub brak moralnego przymus unieważnia czyny ludzkie takich jak oddał głos (Kanon 172 §1), wprowadzając religijnego zgromadzenia (Kanon 643), lub zawarciem małżeństwa (Kanon 1103), każdy nauczania działalność prowadzoną przez biskupów bez odpowiedniej wiedzy lub wykonane na podstawie moralne przymus jest nieważny zbyt.
 • Canon 126 wyraźnie stwierdza: ‘A prawną aktu wprowadzane z powodu niewiedzy lub element, który błąd dotyczący stanowi jego czynną lub które stanowi zgodnie condito sine qua non jest nieważne’. Ponieważ argumenty wysuwane Pismu i tradycji dotyczące ordinacij kobiet należą do istoty jakiekolwiek orzeczenie o tym, czy kobiety mogą być ku, którzy są biskupi ignorancka o tych argumentów, lub posiadają błędne poglądy na nich, nie rozstrzygania ważnego wyroku co do kwestii.

“Pewne jest, że w celu pod kolegium do być przedmiotem prezentuje definicji, biskupów muszą zostać pełniących swoje funkcje jak’ sędziowie wierze ‘(Lumen Gentium § 25) na prawdziwie wynikiem sposób. To koniecznie obejmuje warunku, że biskupów mieć możliwość swobodnego wyrażania swoich własnych wyrok: innymi słowy, to nie będzie pod ciśnieniem takich jak gdyby przymus lub pozbawia ich rzeczywistego przedstawienia swoich poglądów w wolności. Jak wiadomo że krytycy Watykanem i, zarówno w ubiegłym stuleciu a niedawno, posiada opłata że naciski na biskupów przez papieża Piusa IX był taki, że obrady Rady nie były to prawdziwie wolne. O ile mi wiadomo, nie obrońca Watykanem i zakwestionował głównych przesłankę ich argument: a mianowicie że episkopatu musi być wolny od przymusu w celu ich a przedmiotem wynikiem procesu podejmowania decyzji wymaganych dla uzyskania ugadowe wyjaśniac wiary. To samo ma zastosowanie do kolegium pod teraz.

Od: Francis A. Sullivan, Magisterium. Nauczanie władzy w kościele Katolickim, Gill & własnym, Dublin 1983, str. 101.

Oceny: Nie ma uzasadnionych wątpliwości zarówno o odpowiedniej wiedzy posiadanej przez biskupi i ich wolności w bieżącym klimat kościoła.

(1) Ze względu na energicznym tłumienia sprzeczne opinie teologicznej, jest wątpliwe, czy biskupów miały możliwość zapoznania się z odpowiednich informacji na ten temat wystarczająco Pismu i tradycji w sprawie tej sprawy. Oczywiście najbardziej biskupi nie są wystarczająco zdaje sobie sprawę z faktu, że większość teologów nie widzi podstawowych zastrzeżeń do ordinacij kobiet.

(2) Istnieją dowody, że Rzymu, który został wywierają znaczną presję na biskupów do upadku zgodnie ze swoim własnym myślenia. Biskup są obecnie powiedział reporterowi, zarówno w sferze publicznej i za pośrednictwem korespondencji prywatnej, aby rygorystycznie wyrazić sprzeciw wobec tych, którzy obecni argumenty za tym ordinacja kobiet.” Biskup powinien udowodnić swoje możliwości i zarobkowej przywództwa zastrzeżenie przez zdecydowanie odmawiając wsparcie dla tych ludzi – czy osoby lub grupy-którzy bronić priestly ordinacja kobiet, czy robią to z nazwą postępu, praw człowieka, współczucia lub z jakiejkolwiek przyczyny może on być (list do zgromadzenia chrześcijańskiej doktryny, dążenia Romano13 Wrzesnia 1983). Takie działania ze strony Rzymu kwoty do moralnego przymus, mogą również unieważnić zdolności do działania w charakterze wielu biskupów niezależnych ‘sędziów wiary.’

Tym samym stanie oczywiście dotyczy papieża zbyt. “Papieża musi przedstawić swoją decyzję do zdefiniowania przy jednoczesnym z dnia w dobrym stanie umysłu i wolne od przymus. W przeciwnym razie nie może on być uznany za korzystanie z jego najwyższy organ nauczania” (F. Sullivan, Ib.).

Warunek 3. Słuchając wiary całego kościoła.

W odpowiedzi na te artykuły Gallican duchownych w 1682 AD, która przewidywała, że on niezawodna zestawienia papież potrzebuje kolejnych zgody Kościoła, Pierwszy Watykanem Rady uczył że definicje tego samego Rzymskiego papież są poprawy osobiście, a nie od zgody na Kościół’ (Pastor Aeternus, §11). Kolejne zgody jako warunek poprawy byłby rzeczywiście zniweczyć nauczanie moc następujących i biskupów.

Jednakże nie oznacza że albo papieża lub kolegium biskupów może właśnie uzupełnić naukach przez siebie samych. Mogą jedynie obecny jako nauczania tego, co ich znaleźć w depozyt wiary, depozyt, którego został wydany w sprawie wyraźne i ukrytych wiary świadomość na temat całego Kościoła, w tym wiernym. W ten sposób mówi o nim Watykan II.

Lumen Gentium §25(k). “Rzymski Pontyf  papież i biskupów, w związku ze stanowiska oraz wagę sprawy, poprzez zamontowanie oznacza pieczołowicie dążyć do tego celu zbada właściwie objawienie i aby dać apt wypowiedzi na jego zawartość; ale nowej opinii publicznej objawienia nie akceptują jako odnoszące się do boskiej depozyt wiary.”

Uwaga wyposażenie aby się pytała oznacza odpowiednio oczywiście obejmować sposób uczciwy i dokładnego zbadania argumenty wysuwane Pismu i tradycji oraz konsultacji wiarygodnego i niezależnego teologów którzy udowodniły swoją kompetencję w tej sprawie.

Lumen Gentium § 12(a). Lud święty Boże akcji również w Chrystusa prorokiem urzędu; upowszechnia za granicą dzienny świadka do niego, w szczególności poprzez przekazanie jej życia wiary i miłości oraz służąc do Boga na ofiary chwalić, które dają cechą wargi chwalić się jego nazwa. W całym ciele wiernych, ponieważ są one pomazał on Święty przez, nie błądzą w sprawach wiary.”

Lumen Gentium §35(b) Chrystusa wcale to nie tylko poprzez hierarchii którzy uczyli w jego imieniu i z jej upoważnienia, lecz również poprzez którą on laikat dokonał świadków i do którego dał zrozumienia wiary (sensus fidei) oraz ze słowa łaski tak, aby moc Ewangelii może w swoim codziennym wynijdzie butów i życia rodzinnego społecznych.

Uwaga: Papieża i biskupów jest zwracanie uwagi mają do sensus fidei, i.e świadomości wiary filc i doświadczonych przez zwykłe wierny którzy udział w ogólnym prorokiem urzędu kościoła i wy kościele całym.

Dei Verbum § 10 (d). “Ten nauczania urzędu [=magisterium] nie jest wyższa od słowo Boże, ale jest jego pracownikiem. Naucza on bowiem jedynie to, co zostało przekazane do niego. Czytając ją do niej pobożny, upilnowanie ją skrupulatnie i wyjaśnienie jej wiernie w zgodzie z boskich komisji oraz z pomocą Świętego Ducha. Zwraca on od tego pierwszego depozytu wiary prezentuje on wszystko co do podejrzeń co pobożnie ujawniło.”

Uwaga Papieża i biskupów zależeć w ich nauczania urzędu na temat wiary kościoła. Zacytować F. Sullivan: “jest najważniejsze, jednakże, aby zauważają, że choć Watykanem i zgodnie z zasadami w zależności od osoby prawne papieskiego definicji pod zgody, nie, a w rzeczywistości nie może wykluczyć prawdziwy uzależnienie papieskiego definicje na wiary kościoła. Przed papieżem [i biskupów ] można określić jako dogmatu wiary tylko tego co zawarte w złożeniu objawienia. Teraz Dei Verbum podpowiada nam, że sakralnej depozyt słowa Bożego zostało powierzone Kościoła (Dei Verbum 10) i sytuacja jest zborowi, który w jej nauczania, o życiu a kłaniajcie kresu i ręce na depozyt do narodu (Dei Verbum 8). Jeżeli, a następnie, przed którą można określić jako niczego boski ujawniła, że papież musi ‘słuchać słowa Bożego’ (Dei Verbum 10), jeśli to słowo Boże zostało powierzone Kościoła (Dei Verbum 10), i został wydany w dniu jej nauczania, o życiu a kłaniajcie (Dei Verbum 8), wynika, że przed papieżem można zdefiniować dogmatu musi on posłuchaj Kościoła, i że może określić jako dogmatu jedynie to, co stwierdza w wierze kościoła. Przed papieżem nie ma źródło objawienia, które jest niezależne od wiary-życia kościoła. Ja miałem już w Watykanie powiedział, Ducha Świętego jest zobowiązał się do niego nie tak aby za objawienie Ducha urzędnik może ogłosić nowe ale raczej, że doktryny z duchem  pomocy mógłby straży i wyjaśnić objawienie przekazywaną z Apostołów. Z tego wynika, że papież [i biskupów] po prostu nie definiują dogmatu wiary bez konieczności w niektórych realny sposób konsultacji z wiary Kościoła, na które można określić jako dogmatu tylko czegoś, co było i jest ona wręczył w sprawie nauczania, na życie a kłaniajcie kościoła. (Magisterium, Ib. pp. 103-104).

W drugim Watykanem Rady włączone do jej skład na naukę o papieskiego nieomylnych kilku wyjaśnień, w Watykanie i zostały pozostawione do biskup Gasser do wprowadzenia w jego wyjaśnien relatio: (1) Rada wyraźnie odróżnić od roku papież jako operatorów świadczących pastora i jako osoba prywatna; (2) nie wspomniano o potrzebie na papieża na posługiwanie się odpowiednie środki dochodzenia, a co ważniejsze, (3) to twierdził, że w tym prawidłowego wykonywania tego niezwykłego magisterium o zgodę na cały Kościół nie może już nigdy być brakowało środków.” Richard R. Gaillardetz, nauczania z Urzędu, A Teologia of the Magisterium w kościele, Liturgiczne Prasy, Collegeville 1997, str. 219.

Oceny: Nie wydaje się że albo papież lub biskupi mają odpowiednie konsultacje z wiary kościoła.

(1) Sporej części wierny jest głęboko przekonany, że nie będzie żadnego ważnego powodu w naszym chrześcijańskiej tradycji do wykluczenia kobiet z święte zleceń. To przekonanie systematycznie rośnie na przekór Rzymu opozycji, a zwłaszcza tak w krajach, gdzie zwykli wierny mieć dostęp do lepszego teologiccnej edukacji.

(2)Zdecydowana większość niezależnych teologów jest przekonany, że ani studium Pismu i tradycji, ani teologial refleksje może mieć uzasadnione obecnie obowiązujący zakaz kobiet kapłani. To przekonanie jest wyraźnie stwierdziła na przekór Rzymu prób uciszenia sprzeciwu teologów.

Warunek 4. Odnośnie wiary i moralności.

Jest oczywiste, że w ‘zwykłych powszechnych magisterium’ może jedynie dzięki uczyć w sprawach wchodzić w depozyt wiary lub które są zawsze związane z nimi.

Przedmiotem nauczania niezawodna zostało opisane w różnych Rad:

 • “To prawda i dyscypliny są zawarte w piśmie książek i niższy tradycji, które, otrzymane przez Apostołów z ust Chrystusa osobiście albo ze sobą Apostołów, pod wymową Ducha Świętego przez, mają zstąpi ku nam, przekazywanie, które były z rąk do rąk,. . . Wymienieni tradycji oraz tych stacji do wiary, aby moralności, za miejsce dyktowane, albo przez Chrystusa przekaz ustny własnych, ani przez Ducha Świętego, i w celu zachowania w kościele Katolickim poprzez ciągłe spadków; w Trent (AD 1546), Dekret pismo dotyczące i tradycji §3.

 • ‘A doktryny wiary i moralności, musi być prowadzona przez universal Kościoła’; w Watykanie I (1870 AD), Pastor Aeternus §11.
  Biskup Gasser, rzecznik Teologicznej Komisja wyjaśniła, że wtórne obiektem nomylności był prawd które są koniecznie wymagane w celu zapewnienia złożenia objawienie mogą być przechowywane w stanie nienaruszonym; prawdę bez których złożono wiary nie można było chronione i wyjaśnić (Schema de Konkurs Primum Świętego, Canon ix, Mansi 51, 552, patrz: Mansi 52 również, 1226).
 • “I ta nomylności z którym boskich odkupiciel idei jego Kościół jest zasilany przy określaniu doktryny wiary i moralności, jeśli chodzi o rozszerza złożenia objawienie przedłuża, które muszą być religijnie strzeżone i wiernie rzeczy;” w Watykanie II (1964 AD), , Lumen Gentium §25(f).

  Teologiczna Komisji w Watykanie II wyjaśnił tekst w następujący sposób: ‘Clem ustalonym w latach Kościoła i nomylnośc więc wyjaśnione, ma samego rozszerzenia jak wykazało osad; w związku z tym objęła wszystkie te rzeczy, i tylko do tych, które bezpośrednio odnoszą się do depozytu ujawniły się, lub są wymagane w celu umożliwienia tym samym depozyt mogą być chronione i religijnie wiernie rzeczy. . . ’ (Acta Synodalia Concilii Punkt II, III/I, str. 251.)

Oceny: Sprawa może być dokonane dla uznania przez ordinacij lub braku ordinacij kobiet kwestią, która nie będzie wchodzić w uzasadnionym celem niezawodna nauczania władzy.

Jezus Chrystus miał wizję stworzenia na ‘Ziemi Królestwo jego Ojca’. Porozumienia między to ze on teologów nie jest bezpośrednio zamierza znaleźć instytucjonalny Kościół jakim go znamy obecnie. On prawie na pewno nie projektowania struktur instytucjonalnych szczegółowo. Z architektonicznymi Wielki zleceń podjął jej obecnym kształcie w odpowiedzi na presję kulturalnych w czasie ciąży środowiska. Odczytać Kerkelijke Ambt, przez E. Schillebeeckx, Overveen 1980.

Zebraniem na doktryny nie przedstawiła przekonujących argumentów do wykazania, że płeć tych, które mogą lub nie mogą być ku jest częścią ujawniło doktryny, lub koniecznie odnoszący się do niego. Edward Schillebeeckx OP powiedział, że nomylnośc zestawienia na kobiet ordination jest niemożliwe ponieważ dogmatically jest sprawą kościoła porządku, a nie od naszej wiary rdzenia (Krajowa Katolickiego Reporter, 8 grudnia 1995 r.).

Warunek 5. W nauczaniu świadomie nałożone jako ostateczne

Dla biskupów do korzystania z ich niezawodna zwykłych magisterium, to muszą one łączyły ich w jednej propozycji do określonej jako nauczania która ma się odbyć ostatecznie (tamquam ostateczne tenendam) (Lumen Gentium 25d). Wyjaśnienie tego wyrażenia w czasie do Rady był następujący: ” Biskupi uczyć się doktryny, które mają być ostatecznie przechowywane w momencie, z najwyższym stopniem ich upoważnienia, są one zobowiązuje jego wierny do nadania stały się stroną nieodwołalnego zgodę na niej.”

W jego komentarz na temat tego ustępu Lumen Gentium, Karl Rahner podkreśla znaczenie tego warunku:

‘Tekst przewiduje wyraźnie, że nie może być mowy o niezawodna nauczania zwykłych magisterium. . . Tylko kiedy jednomyślne nauczania całego episkopatu proponuje się kwestią wiary i moralności odbędzie się ostatecznie (tamquam ostateczne tenendam). Absolutnie ścisłe i nomylna zgoda musi być wyraźnie wezwała do …. W związku z tym nie każdy doktryny nauczył jednomyślnie przez cały episkopatu jest samo w sobie niezawodna, nawet kiedy zajmuje się on wiary i moralności lub zamierza to uczynić. W projekcie z dnia 10 listopada 1962 r., nr 30, pp. 29-31, nie zawierała klauzulę tamquam ostateczne tenendam, który jest bardzo ważne w orzekaniu o zamiarze z dnia na ostateczny tekst. Dlatego określona tylko jednomyślność jest kryterium, które możemy użyć do nomylnośc  z doktryną proponowane. Tekst nie, co oczywiste podjęcie trudne pytanie, która może o praktyczne konsekwencji na się czasy, w jaki sposób tego specjalnie wykwalifikowanych jednomyślność ma być stwierdzona przez wierny którzy są zobowiązane do przypuszczenia. Karl Rahner, Komentarz na temat dokumentów z Watykanem II, Nowy Jork 1965, pp. 210-211.

Dalsze Rahner sztuki tę kwestię w jego artykułu na’Magisterium ‘w Sacramentum Mundi, gdzie był mówi:

‘W przypadku, gdy dogmatu ma być nauczanych przez zwykłe magisterium z całego episkopatu, bez pojednawczy lub papieskiego definicję, tak jak jest całkiem możliwe nie wystarczy że doktryny się a o moralnych jednomyślności ze strony całej episkopatu. Jest dalej wymaga się, by doktryny jest wyraźnie a’ tamquam ostateczne tenendam ‘(Lumen Gentium 25). W związku z tym sam de facto powszechności Kościoła doktryny związanych z wiary nie jest wystarczające. To było często założyć w przeszłości, z praktyczne znaczenie, że doktryny jest poprawa w kościele jedynie dlatego, że było generalnie nauczył bez wyraźnie zauważalny contradiction przez znaczny okres. Tego samego zdania jest sprzeczna z faktów, ponieważ wiele doktryn które były powszechnie raz posiadanych okazały się być problematyczne lub błędne, i jest zasadniczo wybiórczy. Por. Magisterium, Sacramentum Mundi, Nagroda i Nagroda, Nowy Jork-Dublin, vol. III, str. 356.

Oceny: Na kolegium biskupów nie zaproponowały od zakazu ordination kobiet jako doktryny się ostatecznie przechowywane

Sprzeciw? Może Rzym nie wypowiada się w imieniu wszystkich biskupów? Odpowiedź Nie czyli: nie nastąpi on odbył się naprawdę je w sposób kolegialny, tak iż, oraz wykonują swoje obowiązki kolegialny, z pełnym wiedzy o faktach i bez moralnych przymus, mogą swobodnie sędzia dotyczące sprawy i wyrażania swoich własnych opinii.

Ogólny wniosek

The universal zwykłych magisterium nie podjęła decyzji o z niezawodna nauczania władz, że kobiety powinny być zakazane od wyswięcen kapłanskich, ponieważ żadna z jej podstawowe warunki mają z pewnością zostały spełnione:

 • Biskupów nie działała w sposób kolegialny
 • Biskupów nie mówił, jak sędziowie wiary na swoich własnych prawach;
 • Biskupów nie mają odpowiednio wysłuchali Kościoła;
 • Płeć kandydatów do kapłaństwa jest sprawą kościoła porządku, nie rdzenia naszej wiary;
 • Biskupów nie nakłada na naukę, które mają być ostatecznie przechowywane.

W związku z tym teologia zasada obowiązuje tutaj, że nie rozumie się jako doktryny dzięki zdefiniowane chyba że jest wyraźnie ustalone jako takiej.”

Kanon 749, § 3.

Znajdą Państwo także jak kluczowych teologów na całym świecie byli odrzucić z powodu roszczeń Zgromadzenia dla doktryny.

John Wijngaards


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!