Kobiety kśięza

Największe międzynarodowe katolicka
akademia internatowa
o kobietach w kościeleemail us
Home Page!
Błędy Urzędu Nauczycielskiego w Rzymie

Błędy Urzędu Nauczycielskiego w Rzymie

W bardzo wyjątkowych i ograniczonych okolicznościach papież posiada przymiot nieomylności. Oznacza to, że kiedy zabiera on głos jako najwyższy nauczyciel Kościoła, może być, pod warunkiem, że wszystkie wymagane warunki są spełnione, oficjalnym rzecznikiem wspólnoty wierzących, której wspólna wiara jest podstawową dźwignią nieomylności. „Ogół wiernych, mających namaszczenie od Świętego (por. 1 J 2,20 i 27), nie może zbłądzić w wierze (…).” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, KK12, zdanie drugie).

Dar nieomylności jest jednakże często opacznie zrozumiany - tak jakoby papieże, w sprawach doktryny i moralności, nie mogli się mylić. Historia udowadnia coś przeciwnego i w świetle pretensjonalnych twierdzeń Urzędu Nauczycielskiego w Rzymie - samego papieża i Kongregacji Doktryny Wiary - musimy z żalem przypomnieć ludziom o faktach historycznych.

Oto niektóre pouczające przykłady błędów w doktrynie nauczanej przez różnych papieży:

Istnieją również straszliwe pomyłki sądowe i przestępstwa niesprawiedliwości popełniane z „błogosławieństwem” papieży.  Oprócz niesprawiedliwości wymienionych na poprzedzającej liście:

Zob. również listę 65 doktryn, w których nauczanie Kościoła uległo zmianie, sporządzonej przez bpa Raymonda A. Luckera.

W celu uzyskania więcej informacji polecam: Maureen Fiedler i Linda Rabben (red.), Rome has Spoken . . . A Guise to Forgotten Papal Statements, and How They Have Changed Through the Centuries, , Crossroad, 370n Lexington Avenue, New York, NY 10017. Wydane w 1998 r. ISBN 0-8245-1774-1.


John Wijngaards

Tłumacz: A. BaranowskaPRZEKAŻ NAM DAROWIZNĘ!
Zostań "przyjacielem"   Umieść link na swojej stronie  
Dodaj do ulubionych Skontaktuj się z nami  

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!