Kobieta zbyt może działać w persona Christi ponieważ kobiety i mężczyźni są równe w Chrystusie

Kobieta zbyt może działać w persona Christi ponieważ kobiety i mężczyźni są równe w Chrystusie

Rzym twierdzi, że kobiety nie mogą być  kapłanami, gdyż  samic, nie mogą one stwarzać Chrystusa kto był mężczyznę.

‘“ Nie znaki”-mówi St. Tomas, “to co oni reprezentują zasygnalizować przez osoby fizyczne podobieństwo”. Podobny naturalny podobieństwo jest wymagane dla osób, dla rzeczy; gdy Chrystus roli w Eucharist ma być wyrażona sacramentally, nie byłoby to naturalne podobieństwo które musi zachodzić pomiędzy Jezusa i jego minister jeśli roli Chrystusa ta nie była brana dla człowieka: w tym przypadku byłoby trudno jest przewidzieć w minister wizerunek Chrystusa. Dla Chrystusa sam był i nadal jest człowiek ’. Inter Insigniores ust. 27.

Kobieta nie są gorsze

Pierwszym powodem, dla którego argument jest błędne jest że filozofia powyższe implikuje jest błędne.Naukowcy, do których odnosi się dokument, na źródło argument, a on filozofią na obu płci, nie mogą one już być wystąpił w obronie przez jakiekolwiek chrześcijańskich. Dla Tomas Aquinas kobieta jest jedynie “niekompletne człowieka”, a zatem “nie zgłosi eminence od stopnia.’  Tomas stwierdził, że w związku z tym nie mogła” stosowanie “Chrystus lub być jego” wizerunku “. Ale z pewnością takie samo rozumowanie zaprzecza pismo, choćby lepszej ochrony godności ludzkiej filozofii.

Odczytać Tomas samego siebie.

Płci żeńskiej od stopnia nie zgłosi eminence.
Kobiet niezdolność do  została w oparciu o domniemanych, trzykrotnie podrzędności kobiet.
a. Kobiety są biologicznie gorsze. Po Arystotelesa w świetle prokreacji, Aquinas wierzyli, że kobieta rodzi się pewne wady w generatywnym procesu.Kobieta jest uszkodzony osoby płci męskiej. Biologiczną wtórnych status jest też wyraźnie wynika z przekonaniem, że męską materiału siewnego zawiera generatywnym moc. Jego matka tylko zapewnia żywot, który daje pożywienia do materiału siewnego/płodu . Pogląd ten wspólny wśród ojców..
b. Kobiety są społecznie gorsze. A kobieta jest przedmiotem dla człowieka przez naturę, ponieważ zdrowie ludzi powodów, choć wspólne dla obu mężczyzn i kobiet do pewnego stopnia, dominuje w tym męskiej.
c. Kobiety są stworzone jako zależna od mężczyzy. . Człowiek powstał po raz pierwszy. Chociaż zarówno mężczyzna jak i kobiet są na wzór i podobieństwo Boga, aby nasze prawa własności charakter, człowiek jest na wzór i podobieństwo Boga w specjalnym znaczeniu
Aquinas twierdzi, że, ze względu na te inherent wad, kobieta od stopnia może zasygnalizować eminence i mogą zatem, nie mogą stanowić Chrystus jako ku minister.
Wnioski. Ponieważ wiemy kobiet ma być całkowicie równa mężczyznie, zarówno biologicznie, społecznym oraz w kolejności tworzenia, argument dotyczący będzie uważane za nieważne. W rzeczywistości, argument spoczywa na społecznych i kulturowych uprzedzeniami czasu.

Here is the judgment of a contemporary theologian:

“Thomas Aquinas był mądry w wiele rzeczy, ale nawet też był on produktu swoich czasów. W Teologij możemy przeczytać że ”, gdyż nie jest możliwe w płci żeńskiej do zasygnalizować eminence od stopnia, na kobietę jest w stanie poddanie, jak następuje ona nie może otrzymać architektonicznymi porządkowe”. Co więcej, kobieta nie jest spowodowana przez poddanie się warunków socjalnych. Odpowiadając na pytanie, czy niewolnictwa jest przeszkodą w ordination, Tomas napisał w Peterle że “znaki nie zgłosi ze względu na swoje naturalne podobieństwa. Obecnie kobieta jest uzależnione od swojego charakteru, podczas gdy niewolników nie jest”. Aquinas też wierzyli, że“w kobiety nie ma wystarczających umysłu oprzeć moc odporne. Byłoby z pewnością jedna mają wątpliwości co do istoty ordinacij takich ograniczonych żelaznego”.

“Nie możemy sędzia Tomas Aquinas. Ale wiemy lepiej. Wiemy, że kobiety nie są z natury niższe niż u mężczyzn (patrz Jana Pawła II 1988 r. wyniósł list, Mulieris dignitatem). Będziemy wiedzieli że kobieta nie jest wyższa w stanie poddanie przez jej charakter niż jest człowiek. Aquinas pisemnych zastrzeżeń nie może być dłużej przytoczyć jako powody do odmowy ordinacij dla kobiet. Ani żadnych innych przyczyn, które mogą sugerować podrzędności. Mogłoby to stoją w sprzeczności z tego co mamy teraz zrozumieć o dobrych wiadomosciach Chrystusa.”

Rose Hoover, uznać, że tradycji. W przypadku kobiet ordinaci, Commonweal 126 nr 2 (29 sty. 1999), str. 17-20. Hoover jest na schronieni personelu Cenacle w Metairie, Luizjana.

Symbol nie jest fizyczne podobieństwo

Drugi niewyjaśnionego w Tomas  rozumowanie jest to, że on równa naturalnych podobieństwa [=exact podobieństwo] z symbolem [=a znaku z sens]. A Jezus płeć może sprawę na kiedy my zostały mu w sposób malowania, nie ma znaczenia przy on jest reprezentowana przez nie znaku, który jest symbolem.

  • Nieporozumienia jest już oczywiste, gdy Aquinas mówi się o Eucharist jest oznaką Chrystusa męki. Jest to delikatna , a on sam porównuje ona do portretu!  Eucharist, jednakże nie jest portret Pasji. Jej zaświadcza o Pasji na prawdziwie symboliczny sposób.
  • Aquinas wskazuje innego symbolu: ołtarza. To. jak twierdzi, stanowi krzyża. Tutaj podaje on prawdziwy symbolu. Dla osób fizycznych na podobieństwo krucyfiks nad ołtarzem pokazuje lepszego podobieństwa do krzyża. U ołtarza nie wyglądają jak krzyżyk ale Kawiarnię krzyżem bo-jak poświęcił ręce chleb i wino stoją na ołtarzu, Chrystus zawieszone na drwa na krzyż.
  • Aquinas mówi o kapłana: : ‘kapłan ponosi także Chrystus jej wizerunek, w których osobę lub na których moc on wydaje słowa poświęcenia.’
    Wnioski: Aquinas powinny uświadomiły sobie, że do kapłana w zbyt nie jest ono naturalne podobieństwo tego zagadnienia, ale ofiarnych ustawy o Chrystusie. Kapłan zbyt jest ‘symbolem’, a nie naturalnego podobieństwa.

To właśnie Eric Doyle powiedział o nim:

“Porównać te dwa teksty:
Peterle Theologiae III, q. 83, sztuki: Ja, ad 2: Jak uroczystości związane z tym architektonicznymi jest obrazem reprezentujących (imago repraesentiva) Chrystusa  Pasji, tak czy stanowią krzyżem na ołtarzu, Chrystus był ukrzyżowany we własnym odpowiedniej formie  fig:: tyle. St. Tomas jawnie odróżnia z jednej strony między imago reprezentować i ołtarza, jako reprezentować krzyża i, z drugiej strony, Chrystusa ofiara w prawny gatunek.
Po drugie, ta sama kwestia i artykuł, ad 3: Z tych samych powodów kapłan ponosi także Chrystus obrazu (gerit imaginem Christi), w których osobę lub na których moc on wydaje słowa poświęcenia jako mu pokazana. I tak w środku kapłan i ofiary były takie same. Deklaracja chce zawrzeć z porównywania ad 3 ad 2, w których i kapłan musi być płci męskiej. Ale to, w rzeczywistości, to jedno stanowisko, o którym nie można wyciągnąć z tego porównania. W istocie, jeśli ad 3: gerit imaginem Christi nie odnosi się do Chrystusa  mediatorem w symboliczny sposób, równolegle z  2 jest wytopionych śmieszne.

“Z okazji eucharist jest wizerunek reprezentatywany Chrystusas pasji i ołtarz reprezentuje krzyża. Ani podwójne poświęcenia ani dochodzi do fizycznego podobieństwo ołtarza fotografię lub Chrystusa  ofiarował na krzyż. Jednakże od prawdziwego symbole mają naturalne [wewnętrznych] podobieństwo do tego co jest reprezentowana. W eucharist poświęcenia Chrystus nie jest, to właśnie w genere signi, jest symboliczna. Jeżeli, a następnie, które kapłana wizerunek Chrystusa (gerit imaginem Christi), tak jak uroczystości związane z tym architektonicznymi jest przedstawicielem wizerunek Chrystusa krzysz [mówi Tomas pasji] jako zgłoszenia posiada, wówczas nie może być przedmiotem fizycznego podobieństwa ale naturalnych podobieństwo, że jest symboliczna representalion Chrystusa mediatora. St. Tomas nie zmienił swojego pojęcie wizerunek. tekst  3 oraz zważywszy że jest ona bardzo odmienne znaczenie, ponieważ deklaracji wydaje się być o mówiąc; St Tomas wypowiada się: Jak uroczystości związane z tym architektonicznymi jest obrazem reprezentujących Chrystusa  Pasji. . . I z tych samych powodów kapłan ponosi także Chrystus  obrazu. . .”

“ Jubileusz masy nie jest mimeograph ostatniej wieczerzy lub trupich. Jeżeli naturalne podobieństwo między ministrem eucharist i Chrystusa formalnie zainteresowanym męski Chrystusa, potem ściśle rzecz biorąc wszystko musiałyby być uczynić, aby kapłan tak dokładnie jak dzisiaj przypominają co nam zebrania to możliwe jest Żydem pierwszego wieku wyglądał. To nie jest lekceważący; jest to logiczne następstwo deklaracji  argument. Jeżeli naturalne podobieństwo oznacza fizyczne podobieństwa, a następnie w trosce o przeprowadzenie wizerunek doskonalsze kapłan powinienem to strój w masie w ramach pierwszego wieku Żyda nagotował. Jako że jest ona kapłan w masie zmienia szaty, służące do ukrycia jego bardzo ski oraz podkreślenie znaczenia jego ministerstwa jako przedstawiciel wizerunku lub symbol  Chrystusie ludzkości w jego mediator. W związku z tym co deklaracja mówi o eucharist można powiedzieć o wszystkich przyjmowania: kapłana. . . Akty. . . W persona Christi, biorąc roli Chrystusa, do punktu będąc sam obraz jego, kiedy był dla słów wydaje poświęcenia. Można też mówią o kobiecie minister chrzest: ona działa w persona Christi, biorąc roli Chrystusa, do punktu będąc sam obraz jego, kiedy zaszła wydaje te słowa chrzest”

Eric Doyle, ‘Kwestia kobiet i argument kapłanów w Persona Christi’, Irlandzki Theological kwartalnych 37 (1984) 212-221, pp. tutaj 217-218.

John Wijngaards


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!