Tradycja niewyświęcania kobiet nie należała do autentycznej Tradycji Koscioła

Tradycja niewyświęcania kobiet nie należała do autentycznej Tradycji Koscioła, gdyż wywodziła się z ogromnych, długotrwałych uprzedzeń.

About valid Tradition

Scriptural Tradition

Latent Tradition

Dynamic Tradition

Informed Tradition

Valid Tradition

‘Tradycje’ nie sa autentyczne jeśli nie są oparte na własciwej interpretacji Pisma Świętego i na wiedzy, t.zn. nie mylą się w kluczowych aspektach sprawy.

To, że Kosciół nie dopuszczał kobiet do święceń nie bylo autentyczną i słuszną tradycją, gdyż było oparte na potrójnym uprzedzeniu w stosunku do kobiet.

1. Uważano kobiety za niższe z natury i według prawa.

Według filozofii greckiej, przejętej również przez chrzescijaństwo, uważano, że kobiety są z natury istotami niższymi od mężczyzn.
Prawo rzymskie, na podstawie którego powstały prawa kościelne, przyznawało kobietom niski status społeczny. Kobiety nie miały równouprawnienia ani w rodzinie ani w społeczeństwie.
Niektórzy przywódcy kościelni łączyli niski status kobiet z tekstami Pisma Świetego: twierdzili, że jedynie mężczyzna został stworzony na podobienstwo Boże; Św. Paweł.zabronił kobietom nauczać w kościele.
Było nie do pomyślenia, by tego rodzaju ‘niższa istota’ mogła otrzymyać święcenia kapłańskie.

2. Uważano, że kobiety ponoszą karę za grzech.

Winiono kobiety za sprowadzenie na świat grzechu pierworodnego i uważano, że nadal kuszą do grzechu.
Opowiadania biblijne o stworzeniu świata interpretowano w ten sposób, że to za karę kobiety zostały na zawsze podporządkowane mężczyznom.
Byłoby rzeczą zupełnie niestosowną by tak ‘grzeszne istoty’ zostały wybrane na pośredników łaski Bożej.

3. Uważano kobiety za rytualnie nieczyste.

Miesięczne krwawienie miało regularnie wprowadzać kobietę w stan rytualnej nieczystości.
Przywódcy Kościoła obawiali się, że ta nieczystość splugawi świętość kościoła, sanktuarium, a przedewszystkiem ołtarza.
W klimacie, w którym coraz bardziej uważano, że wszystko co jest związane z życiem seksualnym i rodzeniem dzieci jest skalane grzechem, kobiecie jako ‘osobie nieczystej’ nie można było powierzyć pieczy nad świętościami należącymi do Boga.

Jasne jest, że ktoś pozostający pod wpływem choć jednego z tych uprzedzeń, a tym bardziej wielu z nich naraz, nie mógł nawet brać pod uwagę możliwości święceń dla kobiet! Uważano, że kobiety są z góry automatycznie wykluczone ze służby kapłańskiej przez to samo, że są kobietami, a więc podrzędnymi, o niskim statusie, nieczystymi, podległymi i grzesznymi członkami rodu ludzkiego!

Powszechność uprzedzeń w stosunku do kobiet

Wyżej wymienione uprzedzenia były głęboko wdrożone w sposób myślenia Kościoła przez stulecia, od czasów Św. Pawła aż po dzień dzisiejszy.

Można je znaleźć w rozmaitych kombinacjach we wszystkich ważniejszych źródłach t.zw. ‘tradycji’ Kościoła.

Z powyższego można wnioskować, że t.zw. ‘tradycja’ przeciwko święceniom dla kobiet jest nieważna, ponieważ::

Prawdą jest, że prawie zawsze i wszędzie odmawiano kobietom prawa do święceń. Nie można przez to twierdzić, że ta praktyka ma dostateczne teologiczne uzasadnienie i że może być brana jako podstawa nauki i wiary chrześcijańskiej.

Słowo o ‘uprzedzeniach’

W większości społeczeństw ludzkich mężczyżni panowali nad kobietami w dziedzinie kulturalnej i politycznej. W wielu krajach kobiety są w dalszym ciągu upośledzone. Ogónie przyjęte wierzenia, jak również wyrastająca z nich praktyka i struktury społeczne i polityczne kontynuują istnienie uprzedzeń.

Choć zróżnicowanie roli kobiet i mężczyzn w pewnych dziedzinach ma podstawy genetyczne, początków dominacji mężczyzn należy szukać w dziedzinie historycznej. Ogólnie przyjęty punkt widzenia i sposób postępowania, który łączy się z dominującą rolą mężczyzn, jest podtrzymywany w społeczeństwie przez potężne ‘mity’. Działanie ‘mitu’ o wyższości mężczyzn można stwierdzić po dzień dzisiejszy.

Uprzedzenia stanowią ważne narzędzia podtrzymujące ‘mity’ społeczne i sposób patrzenia. Do tej pory poświęcono wiele studiów dążących do tego by lepiej zrozumieć charakterystyczne cechy społecznych uprzedeń. Ich wyniki bardzo dokładnie pasują do odwiecznego podejścia do kobiet w Kościele.


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Cytując ten dokument proszę podać jako źródło www.womenpriests.org!