Category: Swedish

Underminerar vi auktoriteten?

Underminerar vi auktoriteten?

Underminerar vi auktoriteten?

“Du underminerar auktoriteten av kyrkans ledare genom all din kritik.

Ditt skrivande kommer att leda många ‘enkla’ människor vilse.

Sade inte Jesus att de som ger skandal till små barn skulle slängas i oceanen med en kvarnsten runt halsen?” (Matthew 18,6)

“Charmant!”

“Trofasta men oliktänkande personer har ofta dödats för sitt mod; det är inte annorlunda i kyrkan.

Slutligen blir the kyrkan som lider förlust.”“Vi borde göra oss av med oliktänkande personer.

Jag anser att kvarnstenen skall användas.

För att skydda den gemensamma välfärden inom kyrkan borde ingen barmhärtighet visas emot individer.”

“Den gemensamma välfärden, heh?”

Låt mig berätta en historia.

På 22dre oktober, 1707, återvände Admiral Sir Clowdesley Shovell till England från en strid i medelhavet med fem krigskepp.
Vid den tiden var navigering fortfarande svår. För att det var dimmigt var det inte lätt att fastställa den precisa lokaliseringen av flottan. Men efter att han hade tagit råd från kaptenerna på de fem skeppen, satte han kurs österut.
En sjöman med stor erfarenhet kalkylerade en annan lokalisering. Den kurs som hade accepterats var riskabel. Han informerade kaptenen om detta.
Att motsäga en som var högre i rang ansågs som revolt inom den kungliga flottan. Mannen blev omedelbart hängd.
Ett par timmar senare seglade flottan på klipporna på Scilly öarna just väster om England. Tre skepp blev totalt förlisade. Mer än 2000 sjömän dog, inkluderande Admiral Clowdesley själv.
Tror du inte att fel man had blivit hängd?Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Blind Lydnad?

Blind Lydnad?

Blind Lydnad?

“Påven är Påven, är Påven!”

Kyrkan lär/fodrar total underkastelse: ‘Denna religiösa sinnesunderkastelse visas på ett speciellt sätt emot den romerska Påven, även när han inte talar ex cathedra, det vill säga, den måste visas på ett sådant sätt att hans suprema auktoritet är accepterad med vördnad, utslag som görs av honom är uppriktigt lydna, med fullt förstånd och vilja.”
Lumen Gentium, § 25c.


“Detta är bara halva historian !”

Sann lojalitet och lydnad betyder inte förnekandet av vår egen personlighet; vårt eget förstånd och vår egen vilja!

Det andra Vatikansrådet lär att ‘De som är under (kyrkans) auktoritet för med sig alla gåvor av förstånd och vilja när de lyder instruktioner och utför plikter gemensamt med gåvor av naturen och nåden.’

Bara på detta sätt, säger rådet, kommer lydnad inte att förminska värdigheten av den mänskliga personen. Det leder därför till mogenhet inom en utökad frihet som tillhör Guds barn.
Perfectae Caritatis § 14.“Har du glömt St Ignatius’ av Loyolas lärdom? ”

Blind lydnad, sade han, borde förvandla dig till en död trä-bit som någon kan använda som en promenadskäpp.

Lydnad betyder att du accepterar att något är vitt även om du själv ser att det är svart.

“Ja, det sade Ignatius. Men det skall inte tagas literaliskt. Ville han inte att Jesuiterna, vilkas sammanfund han grundlagde, skuller vara intelligenta, ärliga, kritiska och kreativa? ”

En balanserad definition av lydnad borde göra heder till vår autonomi som tänkande och fria individer. Här är bättre definitioner:

 • ‘Lydnad är att lyssna på Guds kallelse i våra hjärtan; den betyder att vi följer den inliga auktoriteten inom oss själva, såsom den är erfaren, uttryckt och uppenbarad inom samfundet….att lyda Kristus, att lyda min biskop, att lyda Gud – alla är rotade i att jag är sann till vem jag är, i Guds avbild.’
  Barbara Schmitz
 • ‘Sann lydnad är alltid beredd att stå till tjänst, men är självständig och kritisk på varje struktur som gör okritiskt krav på den (lydnaden).’
  Joan Chittister

Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Prästvigda som diakoner

Prästvigda som diakoner

Kvinnor har varit Diakoner

Background music?

Under loppet av kyrkans historia har tre tjänster utvecklats, ämbeten som inleds med prästvigning.
Dessa är de tre såkallade heliga stånden, biskopskap, prästerskap och diakonatet. Fastän de varierar i omfattning, delar alla tre på det enda saramentet av det andliga ståndet. .

Vatikan II talar on en gudomlig tjänst som utövas på tre nivåer av dem som alltifrån forntiden har kallats biskopar, präster och diakoner (Lumen Gentium & sect; 28)

Women were ordained deacons! Kvinnor gavs full prästvigning till diakonatet i den tidiga kyrkan.

Denna praxis har vidsprett dokumenterats beträffande de första nio århundradena, i synnerhet inom den östra delen av kyrkan.

Kvinnliga diakoner hjälpte med dopet av kvinnor, som inkluderade smörjelse och nedsänkande av hela kroppen.

Vi känner till de exakta prästvigningsriterna. De inkluderade påläggandet av biskopens händer, åkallan på den Helige Anden att skänka diakonatet och påläggandet av diakonsstolan.
Läs här ett typiskt exempel av en sådan rit.

Prästvigning till diakonatet var identiskt för män och kvinnor i alla väsentligliga avseenden. Om kvinnliga diakoner inte var giltigt prästvigda var inte manliga diakoner det heller.


  Den östradelen av kyrkan var vid den tiden fullt katolik, eftersom schismen med den västra delen inte tog plats förrän 1054.

Denna praxis kan spåras tillbaka till St Paul. Samarbetande med honom var Phoebe, ‘diakonen i kyrkan i Cenchreae’ (Rom. 16, 1-2)

Internationella kyrkoråd, som de i Chalcedon, Trullo och Nicea rekommenderade prästvigning av kvinnliga diakoner.


Om kvinnor erhöll andligt stånd då, kan de visst erhålla det nu.

 

Den senaste boken on kvinnliga diakoner:
No Women in Holy Orders? The Ancient Women Deacons (Inga kvinnor I andligt stånd? De forntida kvinnliga diakonerna. )
av John Wijngaards, Canterbury Press 2002.

“Detta är en ytterst engagerande och läsbar bok, skriven men stark känsla för historisk bakgrund. Wijngaards har också gjort en stor insats i översättningen av de ursprungliga källorna och i att ha presenterat dessa i ett lätt-tillgängligt format”.

Manus för dramatisering av den forntida prästvigningsriten.

Recensioner ----- * ----- Hur man kan beställa boken

    Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt utrustad frigjord prästvigd bejakad understödd kalladeWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Bejakad i latenta traditionen

Bejakad i latenta traditionen

Möjligheten för kvinnor att vigas har funnits i kyrkans latenta tradition.

Background music?

Den uppenbarade doktrinens rikedom lever vidare i alla trofasta människors tro. Denna är dess naturliga hem. Detta kallas troskänsla eller de troendes känsla (sensus fidelium).

Kyrkan utlär att ‘den hela trosförsamlingen, smorda som de är av den Helige, kan inte göra ett misstag när det gäller tron’(Lumen Gentium & sect’ 12.)

Kyrkans sanna tradition är, ibland, inte den som yttrycks offentligt, men Latent Tradition, den tradition som ligger djupt inne i de troendes hjärtan.

Mary was venerated as priest!

Question:
Stödjer du denna devotion till Maria som präst?!

Answer:
Nej, det gör vi inte. Vi påpekar bara att detta var ett exempel på den Latenta Traditionen.
Faktum är att denna devotion, så stark både bland troende lekmän/kvinnor och präster, bevisade undermedvetet att en kvinna (Maria) var in präst.. Därför levde en latent tradition i folkligt medvetande, som accepterade att kvinnor också kan bli präster!
Ett exempel på latent tradition är den långvariga devotionen till Maria som präst.

Folk trodde att Maria var, verkligen, en präst på grund av fyra väsentliga själ: Maria tillhörde en prästlig familj. Maria utövade prästliga funktioner. Maria gav oss eukaristin och Maria skaffar fram syndernas förlåtelse

Devotionen till Maria som präst har existerat alltigenom kyrkans historia.

Traditionen understrykte Marias roll som en präst när hon offrade Jesus vid Presentationen i Templet och under loppet av hans korsfästelse på Golgata.

Devotionen fortsatte tills 1927, då den plötsigt förtrycktes av det Heliga Ämbetet -troligen på grund av länken till kvinnlig prästvigning!


  Hur än privilegierad, Jesus moder var en kvinna. Om Maria kunde vara en präst, likaväl kan varje annan döpt kvinna.

Detta är sanningen om den Latenta Traitionen. De troende har alltid vetat is sina hjärtas hjärta att kvinnor också kan bli präster.

 
    Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt utrustad frigjord prästvigd bejakad understödd kalladeWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Understödd av utvecklingar i andra kristna kyrkor.

Understödd av utvecklingar i andra kristna kyrkor.

Understödd av utvecklingar i andra kristna kyrkor

Background music?


Det andra Vatikansrådet utlärde
att den katolska kyrkan måste acceptera lärdom
från andra kristna kyrkor.

“Alla som har rättfärdigats genom tron och dopet är inlemmade i Kristus. De har rätt att kallas kristna. Med god anledning är de accepterade som bröder och systrar av the katolska kyrkans barn.” (Ekumenismen & sect; 3).

“Många av de viktigaste ingredienser och gåvor som tillsammans bygger upp och ger liv till kyrkan själv kan existera utanför the katolska kyrkan, (Ekumenismen § 3).

“Kristus kallar kyrkan, på hennes pilgrimsväg, till ständig reformation, en reformation som hon alltid har behov av”. (Ekumenismen § 5).

God is also at work in other Churches! I andra kristna kyrkor har kvinnor nu blivit givna tillträde to alla prästliga tjänster.

Detta gäller inte bara i evangeliska kyrkor, men i vissa konventionella kyrkor, som är närstående till den katolska traditionen, såsom de Gamla Katolikerna, Metodisterna, Anglikanerna och Episkopalerna.
Se exempel här

Som resultat av våra kristna bröders och systrars djupa stadium och bön har kvinnor givits tillträde till de prästliga tjänsterna.
Deras sanna kristna motivering and genuina undersökning för att fastställa vad Jesus verkligen önskade kan läsas i publiseringen av många klassiska texter.


  Exemplet från de andra kristna kyrkorna bevisar inte absolut riktigheten av kvinnlig prästvigning. Men det är en viktig antydan att detta är vägen som den Helige Anden rekommenderar till den katolska kyrkan.  
    Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt utrustad frigjord prästvigd bejakad understödd kalladeWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Kallade av den Helige Anden

Kallade av den Helige Anden

Kallade av den Helige Anden

Background music?

Roten av varje kallelse grundas i att vi har skapats av Gud.
Varje möjlighet som vi har kommer från Guds hand och varje kallelse, huruvida till ett uppdrag, en tjänst, en livs-stil eller en speciell mission, har ursprung i att Gud kallar oss från intighet till att bli de människor vi är.

Vad beträffar prästlig kallelse, där har alltid varit en övertygelse inom kyrkan att genuina kallelser kommer frånGud ,och att det vore brottsligt att blockera sådana kallelser.

Women are called to holy oders! Faktum är att många katolska kvinnor, utöver hela världen, känner sig kallade till prästlig tjänst.

Läs vittnesmål av dagens kvinnor som känner sig kallade till prästerskap.

I det förflutna har denna kallelse, i allmänhet, blivit förtryckt av kulturell of social fördom. Trots detta, har vi exempel av helgon som gav uttryck för sin kallelse:
St. Catherine of Siena, doktor i kyrkan.
St. Thérèse of Lisieux, doktor i kyrkan.

och andra.

Prövning av 100 kvinnor som känner sig kallade att bli präster i den katolska kyrkan visade att de var lika kompetenta, motiverade and värdiga som manliga kandidater för prästerskap. Läs här


  Genom att katolska kvinnor känner sig kallade, strävar den Helige Anden själv för att kyrkan skall ompröva det nuvariga förbudet mot kvinnlig prästvigning.

Så länge som kyrkan fortsätter att förneka Andens uppmaning, blir kvinnornas värdefulla karisma och gåvor förlorade inom den prästliga tjänsten.
 
    Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt utrustad frigjord prästvigd bejakad understödd kalladeWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Seven Reasons why

Seven Reasons why

Det finns minst sju skäl
till varför kvinnor kan och bör
ta emot prästvigningens sakrament!

1. Ett prästadöme i Kristus
Genom dopet delar kvinnor och män likvärdigt Kristi nya prästadöme. Detta inkluderar öppenhet för prästvigningens sakrament. klicka här!

2. Utrustade till att betjäna
Vid den sista måltiden utrustade Jesus både kvinnor och män. Båda kan bli vigda till att betjäna vid eukaristin. klicka här!

3. Kulturell påverkan
Kyrkans praxis att inte viga kvinnor till präster baserades på en trefaldig fördom mot kvinnor. Detta påverkade kyrkoledarnas bedömning klicka här!

4. Kvinnorharvarit diakoner
Fram till åtminstone åttahundratalet gav kyrkan kvinnor den fulla sakramentala vigningen till diakoner. Detta bevisar att kvinnor kan vigas klicka här!

5. Möjligheten för kvinnor att vigas har funnits i kyrkans latenta tradition.
Ett exempel är den långvariga devotionen till Maria som präst. Den visar att, enligt ‘sensus fidelium’ (de troendes känsla) inför Maria, har “bannet” mot kvinnor redan övervunnits. klicka här!

6. Den vida kyrkan accepterar kvinnor som präster
Efter djupt studium och bön viger andra kristna kyrkor kvinnor till präster. Trots att inte allt som andra kyrkor gör kan accepteras av den katolska kyrkan, bekräftar denna konsensus hos troende kristna att vigning av kvinnor är i enlighet med Kristi sinne. klicka här!

7. Kvinnor är också kallade att bli präster
Det faktum att många kompetenta katolska kvinnor urskiljer inom sig en kallelse till prästämbetet är ett tecken från den Helige Ande som vi inte får ignorera. klicka här!

Slutsats: det finns inga giltiga argument mot kvinnor som präster, och många sant katolska argument talar för det!

Join us . . . !

Men hur är det då med den påvliga
undervisning som bannlyser kvinnliga präster?

Läs här om de frågor vi ofta får!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Varför vi vågar utmana ledarskapets rätt att ge anvisningar om utestängandet av kvinnor från det anliga ståndet

Varför vi vågar utmana ledarskapets rätt att ge anvisningar om utestängandet av kvinnor från det anliga ståndet

Varför vi Vågar Utmana Lärarledarskapet –

rätten att ge anvisningar om utestängandet av kvinnor från det andliga ståndet

 

Kulturskiftet

Prästvigning av kvinnor tillhör den typ av doktrin som är öppen till förvanskning genom kulturella attityder

Pressa här
 
“Varför skall vi ge vika för feministiska melodramatiska tendenser?”
   

Fakta

De teologiska anledningarna som proklameras i stöd för utestängandet av kvinnor från det andliga ståndet motsäger Bibeln, traditionen och teologin.

Pressa här
 

“Visst är det klart att Rom har deklarerat detta som ofelbar dogma?”
   

Lärdomar från historian

Lärarledarskapet har gjort många fundamentala misstag i sammanband med liknande doktriner.

Pressa här
 
“Om du säger sådana saker, hur kan vi någonsin ha förtröstan på ledarskapets lära ?”

Se ‘Papal Power’ av Paul Collins
   

Sann lojalitet

Teologer och de troende har in samvetsplikt att uttrycka sitt motstånd emot grundlösa doktriner.

Pressa här
 
“Om det är så vad händer med blind lydnad?”
   

Trons förvissning

Som bärare av ofelbarhet, motsäger de troende utestängandet av kvinnor från det andliga präståndet.

Pressa här
 
“Du underminerar hierarkins auktoritet!”
       


Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Seven Reasons why

Seven Reasons why

Det finns minst sju skäl
till varför kvinnor kan och bör
ta emot prästvigningens sakrament!

1. Ett prästadöme i Kristus
Genom dopet delar kvinnor och män likvärdigt Kristi nya prästadöme. Detta inkluderar öppenhet för prästvigningens sakrament. klicka här!

2. Utrustade till att betjäna
Vid den sista måltiden utrustade Jesus både kvinnor och män. Båda kan bli vigda till att betjäna vid eukaristin. klicka här!

3. Kulturell påverkan
Kyrkans praxis att inte viga kvinnor till präster baserades på en trefaldig fördom mot kvinnor. Detta påverkade kyrkoledarnas bedömning klicka här!

4. Kvinnorharvarit diakoner
Fram till åtminstone åttahundratalet gav kyrkan kvinnor den fulla sakramentala vigningen till diakoner. Detta bevisar att kvinnor kan vigas klicka här!

5. Möjligheten för kvinnor att vigas har funnits i kyrkans latenta tradition.
Ett exempel är den långvariga devotionen till Maria som präst. Den visar att, enligt ‘sensus fidelium’ (de troendes känsla) inför Maria, har “bannet” mot kvinnor redan övervunnits. klicka här!

6. Den vida kyrkan accepterar kvinnor som präster
Efter djupt studium och bön viger andra kristna kyrkor kvinnor till präster. Trots att inte allt som andra kyrkor gör kan accepteras av den katolska kyrkan, bekräftar denna konsensus hos troende kristna att vigning av kvinnor är i enlighet med Kristi sinne. klicka här!

7. Kvinnor är också kallade att bli präster
Det faktum att många kompetenta katolska kvinnor urskiljer inom sig en kallelse till prästämbetet är ett tecken från den Helige Ande som vi inte får ignorera. klicka här!

Slutsats: det finns inga giltiga argument mot kvinnor som präster, och många sant katolska argument talar för det!

Join us . . . !

Men hur är det då med den påvliga
undervisning som bannlyser kvinnliga präster?

Läs här om de frågor vi ofta får!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Seven Reasons why

Seven Reasons why

Det finns minst sju skäl
till varför kvinnor kan och bör
ta emot prästvigningens sakrament!

1. Ett prästadöme i Kristus
Genom dopet delar kvinnor och män likvärdigt Kristi nya prästadöme. Detta inkluderar öppenhet för prästvigningens sakrament. klicka här!

2. Utrustade till att betjäna
Vid den sista måltiden utrustade Jesus både kvinnor och män. Båda kan bli vigda till att betjäna vid eukaristin. klicka här!

3. Kulturell påverkan
Kyrkans praxis att inte viga kvinnor till präster baserades på en trefaldig fördom mot kvinnor. Detta påverkade kyrkoledarnas bedömning klicka här!

4. Kvinnorharvarit diakoner
Fram till åtminstone åttahundratalet gav kyrkan kvinnor den fulla sakramentala vigningen till diakoner. Detta bevisar att kvinnor kan vigas klicka här!

5. Möjligheten för kvinnor att vigas har funnits i kyrkans latenta tradition.
Ett exempel är den långvariga devotionen till Maria som präst. Den visar att, enligt ‘sensus fidelium’ (de troendes känsla) inför Maria, har “bannet” mot kvinnor redan övervunnits. klicka här!

6. Den vida kyrkan accepterar kvinnor som präster
Efter djupt studium och bön viger andra kristna kyrkor kvinnor till präster. Trots att inte allt som andra kyrkor gör kan accepteras av den katolska kyrkan, bekräftar denna konsensus hos troende kristna att vigning av kvinnor är i enlighet med Kristi sinne. klicka här!

7. Kvinnor är också kallade att bli präster
Det faktum att många kompetenta katolska kvinnor urskiljer inom sig en kallelse till prästämbetet är ett tecken från den Helige Ande som vi inte får ignorera. klicka här!

Slutsats: det finns inga giltiga argument mot kvinnor som präster, och många sant katolska argument talar för det!

Join us . . . !

Men hur är det då med den påvliga
undervisning som bannlyser kvinnliga präster?

Läs här om de frågor vi ofta får!


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.