Kvinnliga Präster

Försvar av kvinnlig prästvigning
i katolska kyrkanna Igreja Católicaemail us
Home Page!
Seven Reasons why

Det finns minst sju skäl
till varför kvinnor kan och bör
ta emot prästvigningens sakrament!

1. Ett prästadöme i Kristus
Genom dopet delar kvinnor och män likvärdigt Kristi nya prästadöme. Detta inkluderar öppenhet för prästvigningens sakrament. klicka här!

2. Utrustade till att betjäna
Vid den sista måltiden utrustade Jesus både kvinnor och män. Båda kan bli vigda till att betjäna vid eukaristin. klicka här!

3. Kulturell påverkan
Kyrkans praxis att inte viga kvinnor till präster baserades på en trefaldig fördom mot kvinnor. Detta påverkade kyrkoledarnas bedömning klicka här!

4. Kvinnorharvarit diakoner
Fram till åtminstone åttahundratalet gav kyrkan kvinnor den fulla sakramentala vigningen till diakoner. Detta bevisar att kvinnor kan vigas klicka här!

5. Möjligheten för kvinnor att vigas har funnits i kyrkans latenta tradition.
Ett exempel är den långvariga devotionen till Maria som präst. Den visar att, enligt 'sensus fidelium' (de troendes känsla) inför Maria, har "bannet" mot kvinnor redan övervunnits. klicka här!

6. Den vida kyrkan accepterar kvinnor som präster
Efter djupt studium och bön viger andra kristna kyrkor kvinnor till präster. Trots att inte allt som andra kyrkor gör kan accepteras av den katolska kyrkan, bekräftar denna konsensus hos troende kristna att vigning av kvinnor är i enlighet med Kristi sinne. klicka här!

7. Kvinnor är också kallade att bli präster
Det faktum att många kompetenta katolska kvinnor urskiljer inom sig en kallelse till prästämbetet är ett tecken från den Helige Ande som vi inte får ignorera. klicka här!

Slutsats: det finns inga giltiga argument mot kvinnor som präster, och många sant katolska argument talar för det!

   

Join us  .  .  .  !

Men hur är det då med den påvliga
undervisning som bannlyser kvinnliga präster?

Läs här om de frågor vi ofta får!
This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.