Kvinnliga Präster

Försvar av kvinnlig prästvigning
i katolska kyrkanna Igreja Católicaemail us
Home Page!
Bejakad i latenta traditionen

Möjligheten för kvinnor att vigas har funnits i kyrkans latenta tradition.

Background music?

Den uppenbarade doktrinens rikedom lever vidare i alla trofasta människors tro. Denna är dess naturliga hem. Detta kallas troskänsla eller de troendes känsla (sensus fidelium).

Kyrkan utlär att ‘den hela trosförsamlingen, smorda som de är av den Helige, kan inte göra ett misstag när det gäller tron’(Lumen Gentium & sect’ 12.)

Kyrkans sanna tradition är, ibland, inte den som yttrycks offentligt, men Latent Tradition, den tradition som ligger djupt inne i de troendes hjärtan.

Mary was venerated as priest!

Question:
Stödjer du denna devotion till Maria som präst?!

Answer:
Nej, det gör vi inte. Vi påpekar bara att detta var ett exempel på den Latenta Traditionen.
Faktum är att denna devotion, så stark både bland troende lekmän/kvinnor och präster, bevisade undermedvetet att en kvinna (Maria) var in präst.. Därför levde en latent tradition i folkligt medvetande, som accepterade att kvinnor också kan bli präster!
Ett exempel på latent tradition är den långvariga devotionen till Maria som präst.

Folk trodde att Maria var, verkligen, en präst på grund av fyra väsentliga själ: Maria tillhörde en prästlig familj. Maria utövade prästliga funktioner. Maria gav oss eukaristin och Maria skaffar fram syndernas förlåtelse

Devotionen till Maria som präst har existerat alltigenom kyrkans historia.

Traditionen understrykte Marias roll som en präst när hon offrade Jesus vid Presentationen i Templet och under loppet av hans korsfästelse på Golgata.

Devotionen fortsatte tills 1927, då den plötsigt förtrycktes av det Heliga Ämbetet -troligen på grund av länken till kvinnlig prästvigning!


  Hur än privilegierad, Jesus moder var en kvinna. Om Maria kunde vara en präst, likaväl kan varje annan döpt kvinna.

Detta är sanningen om den Latenta Traitionen. De troende har alltid vetat is sina hjärtas hjärta att kvinnor också kan bli präster.

 
    Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt utrustad frigjord prästvigd bejakad understödd kalladeThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.