Kvinnliga Präster

Försvar av kvinnlig prästvigning
i katolska kyrkanna Igreja Católicaemail us
Home Page!
Varför vi vågar utmana ledarskapets rätt att ge anvisningar om utestängandet av kvinnor från det anliga ståndet

Varför vi Vågar Utmana Lärarledarskapet -

rätten att ge anvisningar om utestängandet av kvinnor från det andliga ståndet

Background music?

 

Kulturskiftet

Prästvigning av kvinnor tillhör den typ av doktrin som är öppen till förvanskning genom kulturella attityder

Pressa här
 
“Varför skall vi ge vika för feministiska melodramatiska tendenser?”
   

Fakta

De teologiska anledningarna som proklameras i stöd för utestängandet av kvinnor från det andliga ståndet motsäger Bibeln, traditionen och teologin.

Pressa här
   

“Visst är det klart att Rom har deklarerat detta som ofelbar dogma?”
   
 

Lärdomar från historian

Lärarledarskapet har gjort många fundamentala misstag i sammanband med liknande doktriner.

Pressa här
 
“Om du säger sådana saker, hur kan vi någonsin ha förtröstan på ledarskapets lära ?”

Se ‘Papal Power’ av Paul Collins
   

Sann lojalitet

Teologer och de troende har in samvetsplikt att uttrycka sitt motstånd emot grundlösa doktriner.

Pressa här
   
“Om det är så vad händer med blind lydnad?”
   
 

Trons förvissning

Som bärare av ofelbarhet, motsäger de troende utestängandet av kvinnor från det andliga präståndet.

Pressa här
 
“Du underminerar hierarkins auktoritet!”
       


Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.