KVINNLIGA PRÄSTER? JA!
header

Responsive image
BÖRJAN SKÄL TROTSA PÅVEN?! DEBATT MENY
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Befriade från fördom

Kulturell påverkan

Background music?

OK, i det förflutna vägrade kyrkan att prästviga kvinnor.
Men varför?
När vi bedömer praktiken inom kyrkan i förra tider, måste vi studera anledningarna varför den handlade på så sätt.
När det gäller kvinnor är våra forskningsresultat störande.
Women were excluded from the priestly ministry for totally invalid reasons.

The evil of prejudice En trefalding fördom har uteslutet kvinnor från prästlig tjänst

1.Kvinnor ansågs var mindre värdiga än män i alla avseenden, fysikt, intellektuellt och emotionellt.
Eftersom man trodde att bara spermen ‘innehöll’ det framtida barnet, sågs kvinnor som ofullbordade människor’
Kvinnor ansågs var undervärdiga.

2. Eftersom Eva var skyldig för människornas fall från nåden, ansågs varje kvinna bära förbannelsen orsakad av hennes synd.
Kvinnor var märkta som syndiga kreaturer .

3.Folk trodde att menstruationen gjorde (kvinnor) orena.
Som orena kreaturer hölls kvinnor långt borta från altaret och den heliga gudstjänsten.


  Kyrkan behöver ständigt att befria sig från de sociala och kulturella fördomarna som förorenar dess doktrin och praktik.

Tills 1854 utlärde påvar att Gud tillät slaveri, något som nu är totalt förbjudet av kyrkan.

Kyrkan har gjort många liknande fel under historians lopp.

 
   Dagens kvinnor förtjänar att bli befriade från den dogmatiska fördomen, som fortfarande utesluter dem från deltagande i tjänster som är deras i Guds sanna plan. Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt empowered utrustad prästvigd bejakad understödd kalladeWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.