Kvinnliga Präster

Försvar av kvinnlig prästvigning
i katolska kyrkanna Igreja Católicaemail us
Home Page!
Befriade från fördom

Kulturell påverkan

Background music?

OK, i det förflutna vägrade kyrkan att prästviga kvinnor.
Men varför?
När vi bedömer praktiken inom kyrkan i förra tider, måste vi studera anledningarna varför den handlade på så sätt.
När det gäller kvinnor är våra forskningsresultat störande.
Women were excluded from the priestly ministry for totally invalid reasons.

The evil of prejudice En trefalding fördom har uteslutet kvinnor från prästlig tjänst

1.Kvinnor ansågs var mindre värdiga än män i alla avseenden, fysikt, intellektuellt och emotionellt.
Eftersom man trodde att bara spermen ‘innehöll’ det framtida barnet, sågs kvinnor som ofullbordade människor’
Kvinnor ansågs var undervärdiga.

2. Eftersom Eva var skyldig för människornas fall från nåden, ansågs varje kvinna bära förbannelsen orsakad av hennes synd.
Kvinnor var märkta som syndiga kreaturer .

3.Folk trodde att menstruationen gjorde (kvinnor) orena.
Som orena kreaturer hölls kvinnor långt borta från altaret och den heliga gudstjänsten.


  Kyrkan behöver ständigt att befria sig från de sociala och kulturella fördomarna som förorenar dess doktrin och praktik.

Tills 1854 utlärde påvar att Gud tillät slaveri, något som nu är totalt förbjudet av kyrkan.

Kyrkan har gjort många liknande fel under historians lopp.

 
   Dagens kvinnor förtjänar att bli befriade från den dogmatiska fördomen, som fortfarande utesluter dem från deltagande i tjänster som är deras i Guds sanna plan. Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt empowered utrustad prästvigd bejakad understödd kalladeThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.