KVINNLIGA PRÄSTER? JA!
header

Responsive image
BÖRJAN SKÄL TROTSA PÅVEN?! DEBATT MENY
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Kallade av den Helige Anden

Background music?

Roten av varje kallelse grundas i att vi har skapats av Gud.
Varje möjlighet som vi har kommer från Guds hand och varje kallelse, huruvida till ett uppdrag, en tjänst, en livs-stil eller en speciell mission, har ursprung i att Gud kallar oss från intighet till att bli de människor vi är.

Vad beträffar prästlig kallelse, där har alltid varit en övertygelse inom kyrkan att genuina kallelser kommer frånGud ,och att det vore brottsligt att blockera sådana kallelser.

Women are called to holy oders! Faktum är att många katolska kvinnor, utöver hela världen, känner sig kallade till prästlig tjänst.

Läs vittnesmål av dagens kvinnor som känner sig kallade till prästerskap.

I det förflutna har denna kallelse, i allmänhet, blivit förtryckt av kulturell of social fördom. Trots detta, har vi exempel av helgon som gav uttryck för sin kallelse:
St. Catherine of Siena, doktor i kyrkan.
St. Thérèse of Lisieux, doktor i kyrkan.

och andra.

Prövning av 100 kvinnor som känner sig kallade att bli präster i den katolska kyrkan visade att de var lika kompetenta, motiverade and värdiga som manliga kandidater för prästerskap. Läs här


  Genom att katolska kvinnor känner sig kallade, strävar den Helige Anden själv för att kyrkan skall ompröva det nuvariga förbudet mot kvinnlig prästvigning.

Så länge som kyrkan fortsätter att förneka Andens uppmaning, blir kvinnornas värdefulla karisma och gåvor förlorade inom den prästliga tjänsten.
 
    Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt utrustad frigjord prästvigd bejakad understödd kalladeWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.