Kvinnliga Präster

Försvar av kvinnlig prästvigning
i katolska kyrkanna Igreja Católicaemail us
Home Page!

Kallade av den Helige Anden

Background music?

Roten av varje kallelse grundas i att vi har skapats av Gud.
Varje möjlighet som vi har kommer från Guds hand och varje kallelse, huruvida till ett uppdrag, en tjänst, en livs-stil eller en speciell mission, har ursprung i att Gud kallar oss från intighet till att bli de människor vi är.

Vad beträffar prästlig kallelse, där har alltid varit en övertygelse inom kyrkan att genuina kallelser kommer frånGud ,och att det vore brottsligt att blockera sådana kallelser.

Women are called to holy oders! Faktum är att många katolska kvinnor, utöver hela världen, känner sig kallade till prästlig tjänst.

Läs vittnesmål av dagens kvinnor som känner sig kallade till prästerskap.

I det förflutna har denna kallelse, i allmänhet, blivit förtryckt av kulturell of social fördom. Trots detta, har vi exempel av helgon som gav uttryck för sin kallelse:
St. Catherine of Siena, doktor i kyrkan.
St. Thérèse of Lisieux, doktor i kyrkan.

och andra.

Prövning av 100 kvinnor som känner sig kallade att bli präster i den katolska kyrkan visade att de var lika kompetenta, motiverade and värdiga som manliga kandidater för prästerskap. Läs här


  Genom att katolska kvinnor känner sig kallade, strävar den Helige Anden själv för att kyrkan skall ompröva det nuvariga förbudet mot kvinnlig prästvigning.

Så länge som kyrkan fortsätter att förneka Andens uppmaning, blir kvinnornas värdefulla karisma och gåvor förlorade inom den prästliga tjänsten.
 
    Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt utrustad frigjord prästvigd bejakad understödd kalladeThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.