Kvinnliga Präster

Försvar av kvinnlig prästvigning
i katolska kyrkanna Igreja Católicaemail us
Home Page!
De teologiska anledningarna till utestängandet av kvinnor från det anliga ståndet motsäger den Heliga Skriften, Traditionen och Teologi.

De teologiska anledningarna till utestängandet av kvinnor från det andliga ståndet motsäger den Heliga Skriften, Traditionen och Teologi.

Anförda själ som har framställts för att stödja förbudet emot kvinnliga präster kan inte försvaras efter noggrann undersökning. Menigheten för Trons Doktrin i Rom har helt enkelt fel.

För en detaljerad discussion om dessa begäranden och deras motargument, varsågod att besöka vår livliga debatt som finnes här.

Här presenterar vi några uppenbara fakta.

1. Jesus gav kvinnor likställning i hans sambund

och ,

gav dem, i princip, makten att leda hans nattvard likasom män.

Pressa här
 


 

2.Ända till det nionde århundradet AD gav kyrdan

full sakramental prästvigning till kvinnor som diakoner.

Pressa här


3.Genom dopet blir kvinnor, likasom män Guds adopterade barn.

Detta predisponerar kvinnor, icke mindre än män, att mottaga alla sakrament, inkluderande det andliga ståndet.

Pressa här

“Men det är väl klart att Rom har deklarerat att detta är ofelbar doktrin?!”Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.