Kvinnliga Präster

Försvar av kvinnlig prästvigning
i katolska kyrkanna Igreja Católicaemail us
Home Page!
Som bärare av ofelbarhet, motsäger de troende utestängandet av kvinnor från det helgade prästämbetet

Som bärare av ofelbarhet, motsäger de troende utestängandet av kvinnor från det helgade prästämbetet

Påven och kollegiet av biskopar has en viktig roll i att informera trons och moralens substans genom sina auktoritetiska handledningar. Men denna process är grundad i ofelbarheten av Guds hela folk, inte på motsatt sätt.

En föreslagen ändring under loppet av andra Vatikansrådet som ville göra magisteriets ofelbarhet grunden för folkets ofelbarhet var motsagt av kyrkorådet (Vatikanen II, Synodalia III/I pp. 198-9).
[Galliardetz, Teaching with Authority. A theology of the Magisterium in the Church, (Undervisning med auktoritet. En teologi av Magisteriet i Kyrkan), Liturgical Press, 1997, p. 154.]

“Majoriteten av de troende i helhet, helgade some de är av den Helige (cf. I Johannes, 2, 20.27) kan inte vara felbart när det gäller trosartiklar.”

Vatikanen II, Lumen Gentium, § 12

Pressa här

“Guds folk håller utan tvekan fast till den tro som en gång var given till helgonenen, fördjupar sig mera i den än någonsin förr och applicerar den mer grundligt till livet.”

Vatikanen II, Lumen Gentium, § 12

“På grund av ett övernaturligt trosmedvetande som karakteriserar Folket i helhet, manifesterar Folket denna ofelbara förmåga, då från biskopar ner till den sista av folket, påvisar det en universiell eninghet när det gäller tro och moralitet.”

Vatikanen II, Lumen Gentium, § 12Röstning bland katoliker i många länder visar att en stor majoritet av prakiserande katoliker tror att kvinnor skulle kunna tillåtas att bli prästvigda.

Vi visar här några representative statistiker. Procenterna representerar proportionen av katoliker som stödjer prästvigning för kvinnor.

Storbritannien Kanada Spanien Portugalien Nederländerna Tyskland Italien Australien Ireland USA
65% 66% 74% 71% 86% 71% 58% 62% 67% 68%

Fulla källor är citerade i:
John Wijngaards, The Ordination of Women in the Catholic Church. Unmasking a Cuckoo’s Egg Tradition, London & New York 2001, pp. 44-47.

Substansen av katolsk doktrin skall inte och måste aldrig bli besluten genom majoritetsröstning.

Men ovanstående statistikerna visar att många, många tänkande, praktisernade och engagerade katoliker är övertygade att där finns inga meningsfulla anledningar varför kvinnor inte skall få prästvigas. De är också bärare av den ofelbara traditionen.

Pressa här

“Underminerar vi hierarkins auktoritet?”Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.