KVINNLIGA PRÄSTER? JA!
header

Responsive image
BÖRJAN SKÄL TROTSA PÅVEN?! DEBATT MENY
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Lärarledarskapet har gjort många fundamentala misstag is sammanband med liknande förmodade ‘doktriner’

Lärarledarskapet har gjort många fundamentala misstag is sammanband med liknande förmodade ‘doktriner’

Lärarledarskapet övervakar trons gemenskap emot kätteri/irrlära. Det förtjänar vår respekt. Men historian visar att lärarledarskapet har gjort, och kan göra fundamentala feltagna bedömningar.

Dessa misstag har ofta tagit plats i samband med kulturskift. Lärarledarskapet har ofta klängt sig till antikviderade, traditionella opinioner och seder, som var ovist identifierade med fundamental Kristen tro.

Det är instruktivt att studera några exempel på detta.

När banker först grundades i Europa började affärsrörelser be om intresse på pengalån – som alla gör idag. Enligt Gamla Testamentets lagar förbjuder kyrkan detta.

Det andra Laternasrådet (1139 A.D.) meddelade att de som tar intresse ‘skall förnekas sakrament’, och ‘om de inter återkallar irrläran, skall de förnekas en kyrklig begravning.

Magisteriet annulerade detta förbud så sent som 1830. Under loppet av de föregående sex hundra åren levde och dog affärsmän och deras familjer utaför kyrkan.

Pressa här
 


Tills 1888 försvarade påvarna och deras kuriala ämbete laglighet av slaveri!

Kyrkofäderna, kyrkosynoder, påvar och teologer ansåg att slavar kunde lagligt ägas , köpas och säljas.

Doktrinsmenigheten i Rom deklarerade fortfarander på 20de juni, 1866: ‘I sig själv går slaveri i sin essentiella natur inte alls emot naturlig eller Guds lag, Många lagliga titlar existerar (i försvar av slaveri)…det går inte alls emot naturlig eller helgad lag för en slav att säljas, köpas eller bli bortgiven.

Pressa här
 

Katolska biskopar, teologer och aktivister som demonstrerade för upphävandet blev stämplade som 'bråkmakare' och 'kättare'.Tills åtminstone 1854 proklamerade den officiella kyrkolagen att där var ingen frälsning utanför (den katolska) kyrkan.

Påvar och teologer proklamerade inte bara detta som officiell doktrin. Det verkar som on detta var (också) proklamerat av kyrkoråd som en trosdogma. !

Kyrkorådet i Florence deklarerade i 1442, under påven Eugenius IV (att): ‘Den heliga, romerska kyrkan….håller fast till tron, proklamerar och predikar att ingen som är utanför katolska kyrkan, inte bara hedningar, men också judar, kättare och de som har uppmuntrat schism emot kyrkan kan få evigt liv, men de kommer att dömas till ‘evig eld förberedd av djävulen och hans änglar’(Mt. 25: 4)., om de icke före livets slut blir mottagna av kyrkan. Däför att förening med kyrkans församling är så stor viktighet, hjälper bara kyrkans sakrament dem som förblir inom den (kyrkan), och fastan, gåvan av allmosor och andra goda gärningar och seder utförda av ‘militanta’ kristna ger bara dem evig belöning. Och ingen kan bli frälst även om han utgjuter sitt blod för Kristi namn, om han inte stannar kvar inom famnen och enheten av katolska kyrkan.

Denna såkallade doktrinen, nu upphävd av det andra Vatikansrådet, var skapad av total okunnighet om religionens pluriformitet. Den förnekade Guds nåd utanför kyrkan.

Pressa här

Sannningen på saken är att magisteriet har ständigt varit efter sin tid: när det gällde att taga intresse på kapitalslån; att jorden circulerar runt solen; när the gäller evolutionsteorien, författarskap av heliga skrifter, demokrati, fackföreningar, religiös frihet och ekumenism; i åtminstone 64 frågor. Vad än modern realitiet uppkom, Rom fick först fel på det. Följer inte Rom nu samma bana när den förbjuder preventivmedler, frivilligt ogift stånd (för katolska präster) och prästvigning för kvinnor?Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?

Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2017.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.