KVINNLIGA PRÄSTER? JA!
header

Responsive image
BÖRJAN SKÄL TROTSA PÅVEN?! DEBATT MENY
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Teologer och the trofasta har in samvetsplikt att uttrycka sitt motstånd då lärarledarskapet har fel

Teologer och the trofasta har en samvetsplikt att uttrycka sitt motstånd då lärarledarskapet har fel

Där är en tendens för de som styr att inte tro att de behöver lyssna på råd från andra. Detta har varit andledingen till allvarlia misstag i det förflutna.

Kyrkan har klarställt att alla de trofasta, och i synnerhet teologer, has en plikt att uttrycka sina invändningar inom ämnen där de har kunskap och erfarenhet.

 

Låt det vidkännas att alla trofasta, vare sig präster eller lekmän/kvinnor har en laglig rätt att göra förfrågning, ha tankefrihet och rätt att fritt uttrycka åsikter i ödmjukhet och inom de områden där de har kompetens. ”

Vatikan II,
Gaudium et Spes § 62

Pressa här


“I relation till den kunskap, kompetens och företräde som de håller, har de kristna trofasta rätt och även ibland en plikt att göra sina åsikter klara för de helgade prästerna när det gäller viktiga frågor som har med kyrkans välfärd att göra.

De har också rätt att klargöra sina åsikter för andra trofasta kristna, emedan de respekterar trons och moralens integritet och har respekt för sina präster.”

Katolsk kyrkolag,
canon 212, § 3 .

Pressa här
 


“Uttrycksfrihet är en normal factor i spridning av allmänsopinionen som ger uttryck på ideer och reaktioner inom de mest inflytelsefulla samhällscirklarna” (sect 25).
“För att allmänsopinionen skall få uttryckas på ett rätt sätt, är det absolute viktigt att frihet i uttryckandet av ideer och attityder existerar”
Communio et Progressio,
29 januari, 1971“Magisteriet får mycket hjälp av kritiska och flitiga teologiska studier och av varmt samarbete med teologer….utan hjälp från teologi kunde magisteriet utan tvivel bevara och utlära tron, men de skulle med stor svårighet nå den höga och fulla kunskapen som de behöver för att utföra sin arbetsuppgift, emedan magisteriet är medvetet om att det inte har någon uppenbarelse eller inspirerad karisma utan hjälp från den Helige Anden.”
Påven Paulus VI,
1 oktober 1966

 

“De som är engagerade is helgade studier skall avnjuta laglig frihet i forskning och i ansvarsfullt uttryck av sina åsikter inom områden där de har expertis, emedan de iakttager legitim respekt för kyrkans magisteriet. ”

Katolsk kyrkolag,
canon 218.

Pressa här

“Vad händer då med blind lydnad?”Varför vi utmanar läroledarskapet Frågor som ofta ställs Vad kommer efter detta?
Kulturskift Fakta Historian Sann lojalitet Medvetenhet om tro
Feminism? Ofelbarhet? Trovärdighet Lydnad Underminering?
Vilka rätter har katoliker i kyrkan?
Har du några frågor för oss? Föreslag? Kommentarer?

Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2017.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.