Kvinnliga Präster

Försvar av kvinnlig prästvigning
i katolska kyrkanna Igreja Católicaemail us
Home Page!
Prästvigda som diakoner

Kvinnor har varit Diakoner

Background music?

Under loppet av kyrkans historia har tre tjänster utvecklats, ämbeten som inleds med prästvigning.
Dessa är de tre såkallade heliga stånden, biskopskap, prästerskap och diakonatet. Fastän de varierar i omfattning, delar alla tre på det enda saramentet av det andliga ståndet. .

Vatikan II talar on en gudomlig tjänst som utövas på tre nivåer av dem som alltifrån forntiden har kallats biskopar, präster och diakoner (Lumen Gentium & sect; 28)

Women were ordained deacons! Kvinnor gavs full prästvigning till diakonatet i den tidiga kyrkan.

Denna praxis har vidsprett dokumenterats beträffande de första nio århundradena, i synnerhet inom den östra delen av kyrkan.

Kvinnliga diakoner hjälpte med dopet av kvinnor, som inkluderade smörjelse och nedsänkande av hela kroppen.

Vi känner till de exakta prästvigningsriterna. De inkluderade påläggandet av biskopens händer, åkallan på den Helige Anden att skänka diakonatet och påläggandet av diakonsstolan.
Läs här ett typiskt exempel av en sådan rit.

Prästvigning till diakonatet var identiskt för män och kvinnor i alla väsentligliga avseenden. Om kvinnliga diakoner inte var giltigt prästvigda var inte manliga diakoner det heller.


  Den östradelen av kyrkan var vid den tiden fullt katolik, eftersom schismen med den västra delen inte tog plats förrän 1054.

Denna praxis kan spåras tillbaka till St Paul. Samarbetande med honom var Phoebe, ‘diakonen i kyrkan i Cenchreae’ (Rom. 16, 1-2)

Internationella kyrkoråd, som de i Chalcedon, Trullo och Nicea rekommenderade prästvigning av kvinnliga diakoner.


Om kvinnor erhöll andligt stånd då, kan de visst erhålla det nu.

 

Den senaste boken on kvinnliga diakoner:
No Women in Holy Orders? The Ancient Women Deacons (Inga kvinnor I andligt stånd? De forntida kvinnliga diakonerna. )
av John Wijngaards, Canterbury Press 2002.

“Detta är en ytterst engagerande och läsbar bok, skriven men stark känsla för historisk bakgrund. Wijngaards har också gjort en stor insats i översättningen av de ursprungliga källorna och i att ha presenterat dessa i ett lätt-tillgängligt format”.

Manus för dramatisering av den forntida prästvigningsriten.

Recensioner ----- * ----- Hur man kan beställa boken

    Nästa?

1 2 3 4 5 6 7
döpt utrustad frigjord prästvigd bejakad understödd kalladeThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.